Chodzi o zadanie nr 4 w części "Rozumienie pisanego tekstu". Polecenie brzmiało: "Przeczytaj tekst. Dobierz właściwe podsumowanie (A-H) do każdego fragmentu tekstu. Wpisz odpowiednią literę w miejsca 4.1.-4.7. Uwaga: jedno podsumowanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu tekstu". Mimo użycia zwrotu "podsumowanie", rozwiązanie trzeba było wpisać nad tekstem.
Niektórzy maturzyści przez nieuwagę wpisali odpowiedzi w złym miejscu. Jek jednak zapewnia CKE - nie wpłynie to na ich punktację.
"Biorąc pod uwagę pojawiające się sygnały, że niektórzy zdający egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym zinterpretowali polecenie do zadania 4. w taki sposób, że umieszczali odpowiedzi pod fragmentami tekstu, a nie nad nimi, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podjął decyzję, że w zadaniach 4.2.–4.7. – niezależnie od tego, czy zdający wpisał poprawną odpowiedź przed danym fragmentem, czy też po nim – odpowiedź zostanie uznana. W przypadku zadania 4.1. każdy zdający otrzyma 1 punkt. System informatyczny jest przygotowany na takie rozwiązanie." - czytamy w komunikacie.