Zarzuty dotyczą okresu między grudniem ub. roku a wrześniem tego roku. Obejmują wyłudzenie 100 tysięcy i usiłowanie wyłudzenia 400 tysięciu z puli środków unijnych oraz pieniędzy z budżetu państwa, które dzieli i wypłaca urząd marszałkowski. Firma J. prowadziła projekt "Wymarzone przedszkole". W ramach niego adaptowała pomieszczenia w podlubelskiej gminie Mełgiew na nowe przedszkole. Więcej>>