O sprawie informuje Serwis Samorządowy PAP.
„Przepisy ustawy Karta Nauczyciela nie uprawniają radnych do reglamentacji czy pozbawiania nauczycieli pełniących funkcje kierownicze realizacji godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw” - podkreślił wojewoda podkarpacki w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie może być ustalane dowolnie>>

Wojewoda podkreśla, że prawo do realizacji godzin ponadwymiarowych przez dyrektora i wicedyrektorów szkoły uregulowane zostało wprost w Karcie Nauczyciela, dlatego regulowanie tej kwestii w uchwale organu stanowiącego gminy stanowi przekroczenie upoważnienia ustawowego. Więcej>>

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, stan z dnia 20 października 2014 r.

Zajęcia finansowane przez UE będą płatne jak godziny ponadwymiarowe>>