Sprawą zainteresowali się warszawscy urzędnicy, którzy apelują o umorzenie naliczonych należności.
- To bezduszność - ocenia przewodniczący sejmiku Mazowsza.
Koleje jednak nie zamierzają odpuścić.
- Musimy jednak postępować zgodnie z przepisami, jak mądre by one nie były - stwierdza prezes spółki i radzi marszałkowi zwrócenie się do dyrektorów szkół, by lepiej respektowali przepisy.
Inni przewoźnicy łagodniej podchodzą do uczniów, którzy nie uzupełnili danych w legitymacjach. Kar nie nalicza Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Dokumenty bez numeru PESEL respektują także PKP Intercity i PKP Przewozy Regionalne. Więcej>>

Wrzesień to za późno, by wpisać PESEL do legitymacji>>