"Wypowiedzi członków rządu postawiły kropkę nad i: nie ma możliwości ustawowych, aby przywrócić uprawnienia sprzed grudnia 2013 r. Tym samym wszelkie deklaracje kierowane pod adresem pracowników domów dziecka i pogotowi opiekuńczych w zakresie przywrócenia statusu nauczyciela zostały rozwiane." - komentują związkowcy spotkanie  Zespołu problemowego ds. usług publicznych w sprawie sytuacji pracowników pedagogicznych zatrudnionych w domach dziecka i pogotowiach opiekuńczych.
Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zamierza jednak skladać broni - planuje dalsze rozmowy w sprawie ustalenia dla tej grupy zawodowej rodzaju rekompensaty.

Likwidacja "godzin karcianych" tylko pogorszyła sytuację?>>