Informacje o nauczycielach wpisanych do rejestru będą przekazywane wszystkim państwom Unii Europejskiej. W ten sposób zakaz pracy w zawodzie będzie obowiązywać na terenie całej Wspólnoty. To ważne, bo pozwoli uniknąć sytuacji, gdy dyrektor szkoły zatrudnia osobę, która nie powinna w niej pracować.
Ma to zapobiegać sytuacjom, kiedy pracę w placówce podejmie pedagog skazany prawomocnym wyrokiem komisji dyscyplinarnej. Po zmianach komisja, która wyda orzeczenie, przekaże dyrektorowi szkoły (a w przypadku dyrektora szkoły - organowi prowadzącemu szkołę) oraz ministrowi do spraw oświaty i wychowania odpis orzeczenia.

Powstanie rejestr z danymi ukaranych nauczycieli>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł