Trzydzieści wniosków dotyczyło przyznania dodatkowych kwot na wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych. Dziewięć JST otrzyma zwiększenie subwencji ze względu na korektę błędów statystycznych popełnionych przez MEN lub kuratoria. Więcej>>

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, stan z dnia 3 lipca 2014 r.


Zobacz: Przed sąd za źle wyliczoną subwencję

Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołąPolecamy publikację: "Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą">>