Badanie ilościowe i ankieta audytoryjna zostanie zrealizowana na losowej próbie ok. 700 szkół z całej Polski - zapowiada IBE. Badanie ilościowe będzie miało formę rozmowy z ankieterem, podczas której respondenci będą odpowiadali na pytania dotyczące swoich wyborów edukacyjnych i zawodowych.
"W niektórych szkołach zostanie dodatkowo przeprowadzone badanie jakościowe polegające na swobodnej rozmowie z badanymi lub dyskusji prowadzonej w większym gronie przez moderatora. Na udział w tej części badania zostaną zaproszeni również nauczyciele, uczniowie i absolwenci, a także dyrektorzy szkół i pracodawcy." - zapowiada instytut.
Głównym celem badania jest sprawdzenie, jakie wybory edukacyjne i zawodowe podejmują młodzi ludzie po ukończeniu szkoły oraz z jakimi problemami stykają się u progu dorosłego życia.

Źródło: eduentuzjasci.pl, stan z dnia 4 grudnia 2014 r.

Sławecki: współpraca z pracodawcami i system doradztwa przyszłością szkolnictwa zawodowego>>