Streszczenie  jako  forma  krótkiej,  skondensowanej  treściowo  wypowiedzi,  jest  zestawiane z innymi tekstami o podobnym charakterze, takimi jak abstrakt, konspekt, zarys, skrót, wyciąg i szkic. " - wyjaśnia nstytutu Badań Edukacyjnych w poradniku. - Pierwszym krokiem w tworzeniu streszczenia jest wnikliwe zapoznanie się z tekstem bazowym – streszczanym.  - "Uważne  czytanie  i  rozumowanie  skutkuje  poprawnym  rozpoznaniem  tzw.  struktury tematyczno-rematycznej tekstu. Umiejętność wyodrębniania tematu i rematu ułatwia także tworzenie logicznych, spójnych i zrozumiałych wypowiedzi o czytanym tekście.". - dodaje IBE.  Poradnik z przykładami znaleźć można tutaj>>

IBE udostępnił broszury pomagające zdiagnozować dysleksję>>