Paradoksalnie Karta Nauczyciela, której celem jest wzmożona ochrona nauczycieli mianowanych w tym wypadku ogranicza ochronę, gdyż wyłącza ochronę kobiet w ciąży z kodeksu pracy  - komentuje wyrok sądu uznający za prawidłowe zwolnienie ciężarnej katechetki dr Dorota Pudzianowska z HFPCz.
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie wydał wczoraj wyrok w sprawie nauczycielki katechezy, która została zwolniona z pracy w okresie ciąży. Według sądu szkoła miała prawo podjąć taką decyzję, ponieważ biskup wycofał skierowanie do nauczania religii.

Sąd: ciąża nie chroni katechetki przed zwolnieniem, jeżeli żąda tego biskup>>

Zwolniona nauczycielka katechezy wytoczyła powództwo o przywrócenie do pracy, żądała także m.in. zasądzenia odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
Wyrok sądu oznacza, że katechetom, w tym katechetkom w ciąży, nie przysługuje ochrona z zakresu kodeksu pracy. Paradoksalnie wyrok sądu oznacza, że Karta Nauczyciela, której celem jest wzmożona ochrona nauczycieli mianowanych w tym wypadku ogranicza ochronę, gdyż wyłącza ochronę kobiet w ciąży z kodeksu pracy” – mówi dr Dorota Pudzianowska z HFPC. Więcej>>

Źródło: www.hfhr.pl, stan z dnia 23 października 2015 r.

Kuria: katechetka żyjąca w konkubinacie to nadal człowiek, więc jej pomożemy>>