- Na początek wystarczyłoby parę kosmetycznych zapisów, które wprowadziłyby pewną normalizację. Obecnie organ prowadzący musi gwarantować średnie wynagrodzenie wszystkim nauczycielom, bez względu na wymiar zatrudnienia - to nieporozumienie. Zapisy dotyczące średnich wynagrodzeń powinny mieć zastosowanie tylko do nauczycieli pełnoetatowych - takie rozwiązanie zaproponujemy. Dzięki temu większość samorządów nie musiałaby już wypłacać wysokich wyrównań. - mówi Serwisowi Samorządowemu PAP Joanna Kryszczyszyn, wiceprezydent Rybnika.

Wyraża także nadzieję, że zapowiadane przez MEN konsultacje ze stroną samorządową w sprawie nowelizacji Karty Nauczyciela nie są obietnicą bez pokrycia i wkrótce się odbędą. Więcej>>