- Ponad 170 wniosków, które wpłynęły do nas po terminie, nie będziemy już rozpatrywali – poinformowała Czesława Kumkiewicz-Waligóra z MEN.

MEN określił, jak podzielić 158 mln z rezerwy subwencji>>

Jak podkreślała, zasady i terminy podziału rezerwy były znane od marca.Terminem na złożenie wniosków był 19 października. Te podania, które przesłano na czas, opiewają na kwotę 33 mln zł.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, stan z dnia 23 października 2014 r.

Nie będzie wyrównania dla gminy, która źle wyliczyła subwencję>>