Regulamin przyznawania stypendiów uchwala rada gminy. Nie może jednak wprowadzać w nich takich warunków, jak konieczność okazania faktur i rachunków, ani do wskazania konkretnej wysokości stypendium.

– Kompetencja do wskazania tego sposobu nie oznacza uprawnienia do wskazania konkretnej jego wysokości – tłumaczy Aleksander Marek Skorupa, wojewoda dolnośląski. Niestety, często tak właśnie upoważnienie ustawowe odczytują radni i ustalają sztywne stawki stypendium, uzależniając wysokość świadczenia od kryterium dochodowego. Rada nie może także uchwalić warunku uzależniającego wypłaty stypendium od przedstawienia zaświadczenia o dochodach, ponieważ przepisy zezwalają na potwierdzenie spełnienia kryterium dochodowego w drodze oświadczenia. Osoba starająca się o stypendium nie ma także obowiązku przedstawiania dowodów w postaci faktur.