Komisja wychowania katolickiego przypomina, że szkoły mają obowiązek organizowania lekcji religii na życzenie uczniów wyrażone na piśmie.
"Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii." - podkreśla komisja.

RPO: szkoła nie może żądać zwolnienia z religii>>

Episkopat uzasadnia to faktem, człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii.
""Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie." - czytamy w komunikacie komisji>>

Źródło: www.katecheza.episkopat.pl, stan z dnaia 12 września 2014 r.

Kuria: niechodzenie na religię to jednak nie apostazja>>