- Trzeba zmienić rozporządzenie umożliwiające wpisanie nowych zawodów, dostosowywać definicje zawodów do potrzeb rynku – mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska. Zapewniła, że reforma szkolnictwa zawodowego wdrażana od roku szkolnego 2012/2013 służy poprawie jakości szkolnictwa zawodowego, a zdobywana w szkole wiedza lepiej przysłuży się potencjalnym pracodawcom.
"Doposażenie szkół w sprzęt i materiały oraz współpraca z pracodawcami to jeden z priorytetów działań w obszarze kształcenia zawodowego" - zapewnia resort oświaty. Więcej>>

Polecamy: Kształcenie zawodowe zmierza ku lepszemu