Należy przyjąć, że w sytuacji gdy zajęcia dodatkowe realizowane będą poza podstawą programową(...), a zatem nie będą pracą tego samego rodzaju, oraz nie będą wykonywane w ramach podporządkowania pracowniczego dopuszczalne jest zawarcie z nauczycielem umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenia na prowadzenie zajęć dodatkowych" - tłumaczy i zaznacza, że ustawodawca nie definiuje pojęcia zajęć dodatkowych, ale rozumiane przez nie są zazwyczaj lekcje rozwijające umiejętności ucznia i zajęcia realizowane w ramach projektów unijnych. Więcej>>

Polecamy: Zajęcia finansowane przez UE bez dodatkowej umowy