Pierwszy rocznik z prawem do dodatkowego odwołania
Tegoroczni maturzyści są pierwszym rocznikiem, który mógł odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Edukacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa. Dyrektor OKE - po rozpatrzeniu wniosku - może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową; w latach ubiegłych w tym miejscu procedura odwoławcza kończyła się.

Obecnie Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie lub tylko część odpowiedzi lub nie uznać go wcale. Te właśnie odpowiedzi, których nie uzna przekazuje dalej do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Jak poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik do końca lipca tego roku (CKE zbiera takie dane dwukrotnie - pod koniec lipca i pod koniec listopada każdego roku) do okręgowych komisji egzaminacyjnych złożono wnioski o wgląd w 19,7 tys. arkuszy egzaminacyjnych; każdy zdający może wnioskować o kilka arkuszy. Do OKE złożono wnioski o weryfikacje wyniku w odniesieniu do 5,6 tys. arkuszy. Dyrektorzy okręgowych komisji zdecydowali o zmianie wyniku 1,2 tys. arkuszy, co stanowi 6,4 proc. arkuszy względem, których wnioskowano o wgląd.

Prawie 700 odwołań
Jak zauważył Smolik, w odniesieniu do ogólnej liczby arkuszy, w których zdający rozwiązują zadania podczas egzaminu maturalnego (ok. 1,4 mln rocznie w sesji majowej), liczba rozstrzygnięć dyrektorów OKE o zmianie wyniku wynosi ok. 0,09 proc.
Jak podał, do 12 września włącznie, do rozpatrzenia rozstrzygnięcia dyrektora OKE przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wniosło 699 zdających. Ogółem odwołali się od liczby punktów przyznanych w 2060 zadaniach egzaminacyjnych (średnio ok. 3 zadań w każdym odwołaniu).

Biologia najczęściej kwestionowanym przedmiotem

Najwięcej odwołań dotyczyło zadań z biologii – 1 604; w dalszej kolejności: z chemii – 216, języka polskiego – 107, matematyki – 73, języka angielskiego – 25, wiedzy o społeczeństwie – 16, historii – 14, języka niemieckiego – 2, fizyki, informatyki i filozofii – po jednym.
Do 12 września włącznie kolegium przychyliło się do stanowiska maturzystów w przypadku ogółem 99 zadań: 70 – z biologii, 13 – z języka polskiego, 9 – z chemii, 2 – z matematyki, po jednym z języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, języka niemieckiego, historii i informatyki.

Jak podał Smolik, stanowi to 4,8 proc. wszystkich zadań, do oceny których zdający zgłosili zastrzeżenia; praktycznie zawsze w odniesieniu do 1 zadania "zgłoszonego" przez zdającego. W pozostałych rozpatrzonych przypadkach Kolegium utrzymało rozstrzygnięcie dyrektora OKE.
- Kolegium rozpatruje wnioski maturzystów sprawnie. Konieczność przedłużenia terminu o przewidziane ustawowo 7 dni nastąpiła w kilkudziesięciu przypadkach – głównie w przypadku biologii ze względu na bardzo duża liczba odwołań do rozpatrzenia przez Kolegium - ocenił dyrektor CKE.(PAP)