Zgodnie z art. 36 ust. 4 u.p.s. pracownikowi niepedagogicznemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny. Dotychczas przysługiwał on np. radcy prawnemu, czy pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem i określonych w wykazie zawartym w rozporządzeniu. Obecnie może być przyznany bez określania specjalnych warunków pracownikowi niepedagogicznemu zajmującemu dowolne stanowisko. Oznacza to, że sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i jego wysokość powinny wynikać z wewnętrznego regulaminu wynagradzania, a zatem być wyłączną kompetencją dyrektora szkoły.
Dodatek funkcyjny ma charakter stały, czyli powinien być wypłacany przez czas pełnienia danej funkcji (wykonywania określonych obowiązków). Pamiętajmy, że zwolnienie w owym czasie pracodawcy z tego obowiązku oznacza dla pracownika pogorszenie warunków wynagradzania i może nastąpić wyłącznie w drodze porozumienia (za zgodą pracownika) albo wypowiedzenia zmieniającego.

Dodatek mieszkaniowy bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków>>

Dowiedz się więcej z czasopisma
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł