- To przedsięwzięcie wielowymiarowe i bardzo trudne - mówił Maciej Kopeć wiceminister edukacji - Zostaną powołane zespoły nadzorujące, nauczyciele już wiedzą, jaka będzie ich rola, jeżeli chodzi o fizyczne przeprowadzenie egzaminów -  podkreśla wiceminister.

 

 

 

Polski zrozumiały

Analiza odpowiedzi udzielonych przez uczniów na języku polskim pozwala wysnuć następujące wnioski dotyczące mocnych i słabych stron ósmoklasistów. Odsetek uczniów, którzy ocenili polecenie do zadania jako w pełni zrozumiałe, wahał się od 43 proc. w przypadku zadania 5 do 91 proc. Jako niezrozumiałe zadania oceniło 1,3 proc. Niespełna 3 proc. uczniów stwierdziło, że na rozwiązanie wszystkich zadań i sprawdzenie odpowiedzi było za mało czasu.


- Dobrze wypadło rozumienie tekstów kultury i zróżnicowanie języka polskiego, a słabo utwory literackie i nieoczywista interpretacja. Uczniowie mają problemy z ortografią i interpunkcją - mówił dr Marcin Smolik, dyrektor CKE - Należy kształtować umiejętność argumentowania, podstawa programowa kładzie na to ogromny nacisk. Musimy pracować nad jakością języka mimo że współczesny świat dąży do skracania - podkreślił dyrektor CKE.

 

Umiejętność argumentacji kuleje

- Dobrze radzą sobie w opisach i wykorzystaniu informacji. Słabiej z zadaniami, w których mają stworzyć model i rozwiązać zadanie z treścią. Problemem jest też sprawność rachunkowa. Najwięcej kłopotów sprawiają zadania, które sprawdzają umiejętność argumentacji i sprawdzają łączenie działów matematyki - tłumaczył.

 

Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:

Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>

Czas pracy nauczycieli szkół od 1 września 2018 r.>>

 

Około 7 proc. uczniów stwierdziło, że na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu i sprawdzenie odpowiedzi było zdecydowanie za mało czasu. Dwadzieścia dwa procent uznało, że czasu było nieco za mało, 71 proc. – że czasu było wystarczająco dużo, w tym prawie 7% – że za dużo.

 

W kwietniu egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny

 tym roku uczniowie po raz pierwszy napiszą egzamin wieńczący ośmioklasową podstawówkę. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała harmonogram jego przeprowadzenia:

  • język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 - 120 min.
  • matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 - 100 min.
  • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00 - 120 min.


Harmonogram egzaminu gimnazjalnego:

  • Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa);
  • Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek),
  • Język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r. (piątek).

 

Przeczytaj w LEX Prawo Oświatowe:

Vademecum zadań dyrektora na rok szkolny 2018/19 >

Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego >

W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za czas dodatkowej pracy przy egzaminach zawodowych? >

Czy nauczyciel, który pełni obowiązki egzaminatora OKE w innej szkole, zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego i nadgodzin w szkole macierzystej? >