W debacie wzięli udział: Krystyna Starczewska z Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej,
Wiesław Włodarski z Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich,  Grzegorz Gruchlik z Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Jarosław Matuszewski z Sekcji Wydawnictw Edukacyjnych Polskiej Izby Książki,
Elżbieta Tołwińska- Królikowska (Obywatele w Edukacji i małe szkoły) i Elżbieta Piotrowska-Gromniak ze Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji.
Wśród uczestników debaty znaleźli się przedstawiciele zarówno dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, jak i wydawców. Monopol państwa w sprawach edukacji, sposób przeprowadzania reformy - brak dialogu i dyskusji w zakresie planowanych zmian ze środowiskiem edukacyjnym, ideologizacja nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, koszty – to główne zarzuty wobec zapowiedzianej  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy. W czasie dyskusji wszyscy jej uczestnicy jednogłośnie podkreślali, że na planowanych zmianach i skutkach, jakie przyniosą  w codziennej pracy dydaktycznej, najwięcej stracą sami uczniowie.
-  Tym zmianom przeciwna jest większość samorządów, większość rodziców i nauczycieli, Należy protestować niezależnie od tego, jakie będą tego skutki, po to żeby pokazać, że nie godzimy się na coś,  co w naszym przekonaniu jest szkodliwe dla dzieci i niewątpliwie dla całego systemu edukacji, i na to, aby sprawy edukacji traktować jako narzędzie  polityczne – to wypowiedź jednego z uczestników debaty, podkreślająca, jak duży jest sprzeciw społeczny odnośnie do zapowiadanych planów.
W trakcie debaty podkreślano również, że niepokoje i niezgodę na wprowadzane zmiany nasila brak konsultacji społecznych i uwzględniania stanowisk różnych przedstawicieli środowiska edukacyjnego – nauczycieli, dyrektorów, rodziców naukowców, samorządów  – odnośnie do planowanych zmian oraz pomijanie merytorycznych argumentów świadczących o tym, że propozycje MEN nie wpłyną dobrze na rozwój polskiej edukacji i polskich dzieci.

Anna Jakubiec

Eksperci Kongresu Edukacja i Rozwój: reforma słabo przygotowana i nieuzasadniona>>