– Planuje się, że do otrzymania pomocy byliby uprawnieni uczniowie z rodzin spełniających kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wynosi ono 539 zł na osobę w rodzinie – mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Joanna Dębek, rzecznik MEN.
Będzie to zmiana korzystna dla rodzin, bo w 2013 r. taka kwota kryterium dotyczyła tylko uczniów I klasy szkoły podstawowej. Pozostałych obowiązywał próg z pomocy społecznej, który jest niższy i wynosi 456 zł na osobę w rodzinie. Na pomoc moga liczyć także uczniowie niepełnosprawni. Projekt w maju ma trafić do konsultacji społecznych.

Polecamy: Wszystkie kluby za projektem ws. podręczników szkolnych