– Rozmawiałam z zaniepokojonymi przedstawicielami szkół policealnych, którzy nie widzą uzasadnienia do wygaszania w ich placówkach programów nauczania w tych profesjach. Ich zdaniem brakuje także wskazań, aby kształcenie to w całości przejęły szkoły wyższe – wskazuje Witold Woźniak, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Od 1 września 2015 r. zostanie natomiast przywrócone kształcenie w zawodzie technik optyk w dwuletniej szkole policealnej. Zawodówki będą mogły kształcić rónież Od 1 września 2015 r. zostanie natomiast przywrócone kształcenie w zawodzie technik optyk w dwuletniej szkole policealnej, zawodówki będą mogły również kształcić techników urządzeń dźwigowych, chłodnictwa i klimatyzacji.

Polecamy:  Będą zmiany w klasyfikacji zawodów