Najniższy potencjał wykazują młodzi Niemcy (60 proc.). Większość młodych Polaków uważa, że przedsiębiorczości można się nauczyć (77 proc.).
– Z roku na rok obserwujemy, że młodzi Polacy coraz częściej myślą o założeniu własnej firmy. Młodzi Polacy w zestawieniu na temat pozytywnego postrzegania przedsiębiorczości plasują się powyżej średniej z 38 krajów, w których to nastawienie badaliśmy. A są to kraje o bardzo bogatej tradycji przedsiębiorczości, jak np. Niemcy – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Anna Pietrzak, dyrektor sprzedaży na region Europy Wschodniej w Amway.
Z badań robionych przez Amway wynika, że do przedsiębiorczości dobrze nastawieni są ludzie w krajach, gdzie o dobrobyt trzeba powalczyć. Wyjątkiem są kraje skandynawskie, gdzie pozytywne nastawienie wykazuje ponad 90 proc. społeczeństwa (Szwecja i Norwegia). Wśród państw bogatych, gdzie łatwiej żyć, korzystając ze społecznych zasobów, młodzież  ma znacznie chłodniejszy stosunek do przedsiębiorczości.
– Meksyk jest absolutnym liderem w postrzeganiu przedsiębiorczości. Młodzi tam bardzo chętnie zakładają swoje biznesy – mówi Anna Pietrzak. – Z kolei w regionie, który objęłam (Europa Wschodnia), młodzi Słowacy wykazują najmniejszą skłonność do przedsiębiorczości, a największą młodzi Litwini. Polacy plasują się pomiędzy tymi dwoma krajami.
Najczęściej wskazywanym przez Polaków powodem pracy na własny rachunek jest chęć uniezależnienia się od pracodawcy (59 proc. wskazań). W następnej kolejności mówią o samorealizacji (52 proc.), możliwości dodatkowego zarobku (42 proc.), a także lepszym współgraniu czasu przeznaczonego na pracę i życie rodzinne (30 proc.).

Program nauczania przedsiębiorczości musi być bardziej nowoczesny>>

Młodzi ankietowani przyznają, że łatwiej wystartować z własnym biznesem, kiedy dorasta się w otoczeniu przedsiębiorców i kiedy ma się dobre przykłady osób, które odniosły sukces, pracując na własny rachunek. Jednak 77 proc. młodych Polaków uważa, że przedsiębiorczości można się nauczyć, np. w szkole średniej lub na studiach.
– Bardzo dużo uwagi młodzi Polacy przykładają do aspektów praktycznych przedsiębiorczości. Sądzę, że właśnie tutaj jest bardzo dużo do zrobienia. W polskich szkołach, jako w jednych z niewielu w Europie, jest przedmiot – podstawy przedsiębiorczości, z tym że jest to przedmiot prowadzony przez teoretyków biznesu. Bardzo dobrze, że coś w tym kierunku jest robione, ale warto byłoby zrobić następny krok, żeby młodzi ludzie mogli się zetknąć z przedsiębiorcami, biznesmenami – zwraca uwagę Pietrzak.
45 proc. młodych Polaków oceniło ofertę edukacyjną w zakresie przedsiębiorczości za niewystarczającą.
Badania Amway na temat przedsiębiorczości są prowadzone od 2008 roku, obecnie przy naukowym wsparciu Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Badania od początku są realizowane  przez Instytut Badawczy GFK.

Źródło: Newseria, stan z dnia 16 lutego 2015 r.

Uczniowska firma patentem na naukę przedsiębiorczości>>