Jak podaje porta, od 2010 roku w szkole zmarło z różnych przyczyn 128 osób. Na wysokim poziomie utrzymuje się liczba tzw. ciężkich wypadków, w zeszłym roku było ich 136, głównie w podstawówkach i gimnazjach.
Procedury zachowania w przypadku niebezpiecznego zdarzenia określa rozporządzenie. Miejsce zdarzenia powinno być zabezpieczone i opisane w notatce służbowej. Dyrektor może, ale nie musi powołać zespół powypadkowy. Więcej>>

Odpowiedzialność cywilna nauczycieli za wypadki w szkole>>