Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze sprawdzianu dla szóstoklasistów przeprowadzonego w czwartek 2 kwietnia br. Sprawdzian przebiegł spokojnie, do  CKE nie dotarły sygnały o jakichkolwiek kłopotach w jego przeprowadzeniu - poinformował wicedyrektor CKE Mirosław Sawicki. Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie. Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymają pod koniec maja. Umieszczone będą one także na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez CKE, które szóstoklasiści otrzymają na koniec roku szkolnego wraz ze świadectwami.

Do pisemnego sprawdzianu przystąpiło we wtorek około 412 tys. szóstoklasistów w 12,5 tys. szkół podstawowych w całej Polsce. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do sprawdzianu w czwartek, będzie go pisać w drugim terminie - w czerwcu.

W tegorocznym sprawdzianie znalazły się między innymi zadania na obliczenie rozpiętości skrzydeł wróbla, podróży bociana z Polski do Afryki i opowiadanie o przyjaźni człowieka i zwierzęcia. Uczniowie byli zgodni, że najtrudniejsze były,  jak co roku,  zadania matematyczne z treścią, a niektórym z nich kłopot sprawiały diagramy.  

źródło: CKE, Rzeczpospolita, 3.04.2009r.