Pobrać można klucze wyboru poprawnych odpowiedzi z części I dla technikum i szkoły policealnej oraz zasadniczej szkoły zawodowej, a także z części II wspólne dla wszystkich zawodów. Arkusze dostępne tutaj>>