Konkurs CKE ogłosiła w ramach realizacji projektu „Modernizacja egzaminów zawodowych”. Zadaniem uczestników jest opracowanie propozycji modelu współpracy systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratorami oświaty, samorządami, pracodawcami w  zakresie tworzenia i funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych. Ma to na celu wyłonienie najlepszych pod  zględem organizacyjnym koncepcji współpracy podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Prace należy przesyłać do 24 stycznia 2013 r., na zwycięzcę czeka 5000 zł. 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu tutaj>>