Poradnik Polak za Granicą to wyszukiwarka z listą państw. Po wybraniu określonego kraju informacje na jego temat wyświetlają się według następujących bloków: Wyjazd i pobyt, Bezpieczeństwo, Ubezpieczenie zdrowie, Informacje dla kierowców, Cło, Obyczaje, Święta, Przydatne informacje.

dyseusz to narzędzie umożliwiające udzielenie informacji i pomocy przez właściwą placówkę dyplomatyczną w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji. Z systemu Odyseusz można skorzystać na dwa sposoby. Jeśli wyjazd ma charakter jednorazowy, zaleca się proste zgłoszenie podróży. Natomiast w sytuacji regularnych, częstych i długotrwałych (trwających ponad 6 miesięcy) podróży MSZ radzi założenie własnego konta. Umożliwi to szybszą aktualizację danych i łatwiejsze zgłaszanie kolejnych wyjazdów.
Osoby, które chcą zwiększyć swoje bezpieczeństwo podczas pobytu za granicą, powinny skorzystać z aplikacji iPolak, która zawiera przycisk S.O.S. z telefonem alarmowym do najbliższej placówki dyplomatycznej.