1 Kalendarz Dyrektora Szkoły 2017/2018.
Rok wydania: 2017.
Stylowy i praktyczny kalendarz dla osób pracujących w oświacie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole.
Autorzy: Wiesława Krysa, Lilianna Kupaj.
Rok wydania: 2014.
W książce szeroko omówiono zagadnienia kompetencji coachingowych, dostosowując je do specyfiki codziennej pracy dydaktycznej nauczyciela. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach.
Autor: Lidia Marciniak.
Rok wydania: 2015.
Publikacja ta ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta Nauczyciela, prawo pracy oraz przepisy wprowadzające prawo oświatowe - z serii MERITUM.
Autor: Lidia Marciniak (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera zbiór niemal 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego.
Autorzy: Lidia Marciniak (redaktor naukowy), Elżbieta Piotrowska-Albin (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2017.
Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego
Lidia Marciniak (redaktor naukowy), Elżbieta Piotrowska-Albin (redaktor naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł