1 Karta Nauczyciela. Komentarz.
Autorzy: Andrzej Barański, Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska, Maria Szymańska.
Rok wydania: 2016.
Publikacja stanowi dogłębną analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela. Autorzy szczególnie dużo miejsca poświęcili wyjaśnieniu przepisów, których stosowanie w praktyce powoduje wątpliwości interpretacyjne. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu?.
Autor: Tomasz Garstka.
Rok wydania: 2016.
W książce omówiono popularne tezy, niepoparte wynikami naukowych badań empirycznych, i mity na temat metod nauczania, wychowania, pomocy psychopedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Przedstawiono psychologiczne mechanizmy i wyjaśniono, dlaczego łatwo dać się uwieść pseudonauce, kierując się dobrymi intencjami. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii MERITUM.
Autor: Piotr Gąsiorek.
Rok wydania: 2017.
Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia kompetencje rady pedagogicznej publicznego przedszkola, szkoły i placówki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa - ustaw i rozporządzeń. 

Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii MERITUM
Piotr Gąsiorek
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

4. Szkoła dialogu - czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem.
Autor: Jarosław Kordziński.
Rok wydania: 2016.
Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Zainteresuje także studentów kierunków pedagogicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Dyrektor szkoły – moderator, facylitator, coach .
Autor: Jarosław Kordziński.
Rok wydania: 2015.
W książce tej szeroko omówiono zagadnienia kompetencji dyrektora szkoły jako przywódcy, wskazano jak je budować oraz w jaki sposób praktycznie z nich korzystać. Opracowanie zawiera dokładne opisy technik i metod pracy łączących sposób działania moderatora, facylitatora czy coacha w konkretnym kontekście zadań i odpowiedzialności dyrektora szkoły. 

Fragment publikacji (.pdf)