1. Ustawa o systemie oświaty. Komentarz.
Autor: Mateusz Pilich.
Rok wydania: 2015.
Komentarz jest uporządkowanym i systematycznym omówieniem poszczególnych przepisów ustawy. Wzbogacony został o obszerne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, wieloletni dorobek doktryny oraz zwięzłe przedstawienie większości aktów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii Meritum.
Autor: Piotr Gąsiorek.
Rok wydania: 2015.
Książka przedstawia wszystkie kompetencje, w które wyposażona jest rada pedagogiczna, a także zawiera ponad sto czterdzieści wzorów uchwał rady pedagogicznej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach.
Autor: Lidia Marciniak.
Rok wydania: 2015.
Książka przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i przedszkoli, organów prowadzących oraz rodziców uczniów zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w oświacie. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Dowiedz się więcej o tej książce
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

4. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie.
Autor: Danuta Kurzyna-Chmie.
Rok wydania: 2009.
Drugie wydanie książki ma charakter rozszerzony i uaktualniony. Poruszono w niej problematykę funkcjonowania systemu oświaty na tle prawnych podstaw działania instytucji oświatowych. Syntetycznie i w zrozumiały sposób przedstawiono prawa i obowiązki w dziedzinie oświaty oraz strukturę i działanie systemu oświaty. Szczególną uwagę zwrócono na analizę zmian prawnych wynikających z realizacji kolejnego etapu reformy edukacji. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Kalendarz Dyrektora Szkoły 2015/2016.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
Organizacja roku szkolnego; zadania dyrektora szkoły i nauczyciela, z podziałem na miesiące i dni; najważniejsze akty prawne z zakresu oświaty wraz z publikatorami (ustawy; rozporządzenia rady ministrów i MEN; sprawy kadrowe, zatrudnienia i wynagrodzenia); ważne adresy i telefony; wykaz olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych; telefony zaufania; numery kierunkowe w Polsce i w Europie; miejsce na notatki.