Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 14 lipca 2022 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):

a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,

b) obliczane zgodnie z Załącznikami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański < 5 lat USD 3,79
> 5 do 8,5 lat 3,87
> 8,5 lat 3,92
dolar australijski AUD 4,08
dolar kanadyjski < 5 lat CAD 3,67
> 5 do 8,5 lat 3,74
> 8,5 lat 3,78
dolar nowozelandzki NZD 4,45
euro < 5 lat EUR 1,49
> 5 do 8,5 lat 1,80
> 8,5 lat 1,95
forint węgierski HUF 8,28
frank szwajcarski < 5 lat CHF 1,06
> 5 do 8,5 lat 1,35
> 8,5 lat 1,57
funt brytyjski < 5 lat GBP 2,47
> 5 do 8,5 lat 2,62
> 8,5 lat 2,75
jen japoński < 5 lat JPY 0,96
> 5 do 8,5 lat 1,01
> 8,5 lat 1,12
korona czeska < 5 lat CZK 6,17
> 5 do 8,5 lat 5,85
> 8,5 lat 5,64
korona duńska < 5 lat DKK 1,85
> 5 do 8,5 lat 2,13
> 8,5 lat 2,26
korona norweska NOK 3,65
korona szwedzka < 5 lat SEK 2,28
> 5 do 8,5 lat 2,66
> 8,5 lat 2,73
won koreański KRW 4,23
złoty polski PLN 7,99

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów 1 Stopa CIRR dla pozostałych projektów 2
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 3,92 3,92
> 11 do 12 lat 3,92 3,92
> 12 do 13 lat 4,11 4,12
> 13 do 14 lat 4,11 4,11
> 14 do 15 lat 4,11 4,11
> 15 do 16 lat 4,15 4,11
> 16 do 17 lat 4,20 4,11
> 17 do 18 lat 4,20 4,10
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 3,78 3,78
> 11 do 12 lat 3,78 3,78
> 12 do 13 lat 4,02 3,98
> 13 do 14 lat 4,07 4,02
> 14 do 15 lat 4,07 4,02
> 15 do 16 lat 4,17 4,07
> 16 do 17 lat 4,22 4,07
> 17 do 18 lat 4,22 4,12
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 4,45 4,45
> 11 do 12 lat 4,50 4,50
> 12 do 13 lat 4,72 4,70
> 13 do 14 lat 4,75 4,72
> 14 do 15 lat 4,75 4,72
> 15 do 16 lat 4,84 4,75
> 16 do 17 lat 4,89 4,75
> 17 do 18 lat 4,89 4,79
euro < 11 lat EUR 1,95 1,95
> 11 do 12 lat 1,95 1,95
> 12 do 13 lat 2,20 2,15
> 13 do 14 lat 2,24 2,20
> 14 do 15 lat 2,24 2,20
> 15 do 16 lat 2,32 2,24
> 16 do 17 lat 2,37 2,24
> 17 do 18 lat 2,37 2,27
frank szwajcarski < 11 lat CHF 1,57 1,57
> 11 do 12 lat 1,57 1,57
> 12 do 13 lat 1,85 1,77
> 13 do 14 lat 1,92 1,85
> 14 do 15 lat 1,92 1,85
> 15 do 16 lat 2,03 1,92
> 16 do 17 lat 2,08 1,92
> 17 do 18 lat 2,08 1,98
funt brytyjski < 11 lat GBP 2,75 2,75
> 11 do 12 lat 2,75 2,75
> 12 do 13 lat 3,01 2,95
> 13 do 14 lat 3,06 3,01
> 14 do 15 lat 3,06 3,01
> 15 do 16 lat 3,16 3,06
> 16 do 17 lat 3,21 3,06
> 17 do 18 lat 3,21 3,11
jen japoński < 11 lat JPY 1,12 1,12
> 11 do 12 lat 1,12 1,12
> 12 do 13 lat 1,38 1,32
> 13 do 14 lat 1,42 1,38
> 14 do 15 lat 1,42 1,38
> 15 do 16 lat 1,50 1,42
> 16 do 17 lat 1,55 1,42
> 17 do 18 lat 1,55 1,45
korona czeska < 11 lat CZK 5,64 5,64
> 11 do 12 lat 5,64 5,64
> 12 do 13 lat 5,80 5,84
> 13 do 14 lat 5,76 5,80
> 14 do 15 lat 5,76 5,80
> 15 do 16 lat 5,78 5,76
> 16 do 17 lat 5,83 5,76
> 17 do 18 lat 5,83 5,73
korona duńska < 11 lat DKK 2,26 2,26
> 11 do 12 lat 2,26 2,26
> 12 do 13 lat 2,49 2,46
> 13 do 14 lat 2,52 2,49
> 14 do 15 lat 2,52 2,49
> 15 do 16 lat 2,60 2,52
> 16 do 17 lat 2,65 2,52
> 17 do 18 lat 2,65 2,55
korona norweska < 11 lat NOK 3,65 3,65
> 11 do 12 lat 3,68 3,68
> 12 do 13 lat 3,87 3,88
> 13 do 14 lat 3,87 3,87
> 14 do 15 lat 3,87 3,87
> 15 do 16 lat 3,92 3,87
> 16 do 17 lat 3,97 3,87
> 17 do 18 lat 3,97 3,87
korona szwedzka < 11 lat SEK 2,73 2,73
> 11 do 12 lat 2,73 2,73
> 12 do 13 lat 2,86 2,93
> 13 do 14 lat 2,93 2,86
> 14 do 15 lat 2,93 2,86
> 15 do 16 lat 3,01 2,93
> 16 do 17 lat 3,06 2,93
> 17 do 18 lat 3,06 2,96
won koreański < 11 lat KRW 4,23 4,23
> 11 do 12 lat 4,25 4,25
> 12 do 13 lat 4,47 4,45
> 13 do 14 lat 4,48 4,47
> 14 do 15 lat 4,48 4,47
> 15 do 16 lat 4,55 4,48
> 16 do 17 lat 4,60 4,48
> 17 do 18 lat 4,60 4,50
złoty polski < 11 lat PLN 7,99 7,99
> 11 do 12 lat 7,77 7,77
> 12 do 13 lat 7,86 7,97
> 13 do 14 lat 7,83 7,86
> 14 do 15 lat 7,83 7,86
> 15 do 16 lat 7,91 7,83
> 16 do 17 lat 7,96 7,83
> 17 do 18 lat 7,96 7,86
1 Stopa CIRR dla dużych projektów ma zastosowanie do:

- nowych elektrowni atomowych określonych w Uzgodnieniu sektorowym w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów o długim okresie budowy (tj. nowych dużych projektów w zakresie energii wodnej, klasy projektów A według dodatku II, projektów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu według dodatku III) zgodnie z Uzgodnieniem sektorowym w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej, o których mowa w przypisie 45 Załącznika XVIdo Porozumienia OECD.

2 Stopa CIRR dla pozostałych projektów ma zastosowanie do:

- projektów w ramach Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych określonych w art. 1 lit. a pkt 2-4Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów wspieranych według Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej (CCSU "Stawki Standardowe"), o których mowa w przypisie 46 Załącznika XVIdo Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.602

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Data aktu: 10/06/2022
Data ogłoszenia: 15/06/2022
Data wejścia w życie: 15/06/2022