Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.712
PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA NARODOWEGO
zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, dnia 6 sierpnia 2020 r.,

sala obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Początek posiedzenia o godz. 10 min. 04.

Przewodnicząca Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Sekretarze Zgromadzenia Narodowego:

Poseł Rafał Bochenek

Senator Rafał Ambrozik

Obecni członkowie Zgromadzenia Narodowego według załączonej listy.

Marszałek Sejmu - w obecności Marszałka Senatu - otwiera obrady Zgromadzenia Narodowego.

(Marszałek Sejmu trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(orkiestra gra hymn państwowy)

Marszałek Sejmu wita wszystkich zgromadzonych,

- na sekretarzy Zgromadzenia Narodowego powołuje: posła Rafała Bochenka oraz senatora Rafała Ambrozika,

- informuje, że protokół prowadzić będzie poseł Rafał Bochenek,

- prosi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę o złożenie przysięgi, a członków Zgromadzenia Narodowego i wszystkich obecnych o powstanie z miejsc.

(Prezydent z Małżonką podchodzą do stołu prezydialnego)

(zebrani wstają)

Marszałek Sejmu prosi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę o powtarzanie za nią roty przysięgi.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda składa przysięgę.

Marszałek Sejmu stwierdza, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę przewidzianą w art. 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

i prosi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę o wygłoszenie orędzia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wygłasza orędzie.

Marszałek Sejmu prosi posła sekretarza Zgromadzenia Narodowego o odczytanie protokołu Zgromadzenia Narodowego.

Poseł sekretarz odczytuje protokół Zgromadzenia Narodowego.

Na tym protokół zakończono.

Zmiany w prawie

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Przepisy o zdalnym nauczaniu już obowiązują

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, do tego lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – takie możliwości przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii.

Krzysztof Sobczak 08.09.2020
Do 31 sierpnia trzeba zarejestrować urządzenia grzewcze

W poniedziałek, 31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia. Obowiązek dotyczy także osób prywatnych.

Krzysztof Koślicki 31.08.2020