Nadanie odznaczeń.

M.P.20.436
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 lutego 2020 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 45/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Andrzejewski Faustyn Bolesław, 2. Bartosiewicz Janusz, 3. Bartosiewicz Urszula Anna, 4. Barwiński Kazimierz,

5. Bera Lesław Jan, 6. Bielak Lesław Janusz, 7. Biernat Władysław Franciszek, 8. Bochenek Mirosław Jan, 9. Byrcz Władysław Jan, 10. Czerwiński Stanisław Andrzej, 11. Dąbrowski Jerzy, 12. Dąbrowski Ryszard Stanisław, 13. ks. Dołhań Zbigniew, 14. Dybowski Arkadiusz Władysław, 15. Fritz Roman Henryk, 16. Gabert Zygmunt, 17. Galek Edmund,

18. Jaroszewicz Jan Zbigniew, 19. Jaśkiewicz Jacek, 20. Jóźwiak Roman Stanisław, 21. Klint Wiktor, 22. Kończak Leszek Roman, 23. Kozak Jerzy, 24. Krusińska Teresa, 25. Kuczek Andrzej Wojciech, 26. Kulma Alfred Stanisław, 27. Linczowski Marek, 28. Lipka Elżbieta, 29. Luźniak Jerzy Andrzej, 30. Marciniak Marek, 31. Miedziak Krzysztof Paweł, 32. Modelewski Piotr, 33. Ostrowski Grzegorz Wiesław, 34. Pachniak Janusz Ryszard, 35. Pajdak Włodzimierz Leszek, 36. Pełka Jan,

37. Piwowar Bronisław Tadeusz, 38. Pomirski Mirosław Romuald, 39. Radzio Józef Witold, 40. Rozpędowski Radosław,

41. Ryszawy Jan Mieczysław, 42. Sierzputowski Ryszard, 43. Smyk Marek Ekspedyt, 44. Stecko Bogusław, 45. Stępniewski Andrzej Adam, 46. Szczepański Zbigniew Kazimierz, 47. Szostak Eugeniusz Stanisław, 48. Szymańska Grażyna Jadwiga,

49. Więckiewicz Aleksandra Bożenna, 50. Więckowski Adam Piotr, 51. Wójcik Tomasz Feliks, 52. Wyrzykowski Jerzy Tomasz, 53. Złotkowski Lucjan,

pośmiertnie

54. Branicki Stanisław Ryszard, 55. Jabłoński Jan Czesław, 56. Lackorzyński Leszek Juliusz, 57. Lonc Roman,

58. Zachnik Kazimierz Stanisław, 59. Zakrzewski Tadeusz.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020