Nadanie odznaczeń.

M.P.20.134
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 listopada 2019 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 581/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi dla nauki polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Cholewa Marian,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kostański Leszek Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Koperski Czesław Andrzej, 4. Weymann Mikołaj Paweł,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

5. Bujarski Zbigniew, 6. Kopacki Henryk Adam, 7. Krukowski Mirosław, 8. Ronowicz Remigiusz, 9. Szymański Albin Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

10. Jasiński Dariusz Tadeusz,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Grząśko Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Goławski Sylwester, 13. Jurkowski Adam,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Kłaczewski Witold Jerzy, 15. Stefanek Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. ks. Huszaluk Józef Jan,

za zasługi dla kultury polskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Schulz-Brzyska Agnieszka Helena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Szymanowicz Maria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Antos Justyna, 20. Cirut Adam, 21. Kozak Krystyna, 22. Kraczek Krzysztof, 23. Misztal Jerzy Franciszek, 24. Polczak Kazimierz, 25. Szewczuk Robert, 26. Zarębska-Jachymek Beata Katarzyna,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Marczak Zbigniew Andrzej, 28. Pałczyński Bernard,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Kielanowicz-Marciniak Janina Henryka,

za zasługi w upowszechnianiu prawdy historycznej, za działalność na rzecz kształtowania postawy patriotycznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Nowakowski Edmund Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Ziombski Marcin,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz dzieci i młodzieży:

32. Michałowska Aurelia Bogusława, 33. Skrzypek Dorota,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

34. Więckiewicz Urszula Róża,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Barański Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kmieciak Barbara,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Połojko Halina Adela,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Penar Irena Maria,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Oczoś Marian Józef, 40. Ożóg Leszek Jan, 41. Podgórski Sławomir Rafał, 42. Telma Lucjan Ludwik,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Darwiński Zbigniew Wojciech, 44. Maczuga Tomasz Damian, 45. Plizga Bogdan, 46. Szyszka Elżbieta Lucyna,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla kultury polskiej

47. Machulak Mieczysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia

48. Radoń Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Małecki Mirosław Stanisław,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej i patriotycznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Marczak Anna, 51. Marczak Lech,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ruchu spółdzielczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Raniewicz-Lis Grażyna Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Rybczyńska Danuta Maria, 54. Szafrańska Danuta Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Wierski Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

56. Iwańczuk Ernest Janusz, 57. Jakubiak Cezary Jan,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

58. Kamiński Arkadiusz Witold,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

59. Białuski Łukasz, 60. Biedziak Paweł Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

61. Sołtysik Marek,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności społecznej, za upamiętnianie wydarzeń historycznych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Dickert Paweł Ryszard.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020