Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 września 1996 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 24/96 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r, o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Elbląskiego:

1. Fortuna Aleksy s. Ignacego, 2. Fortuna Wanda c. Franciszka, 3. Gajownik Stanisław s. Jana, 4. Gajownik Janina c. Jana, 5. Janich Henryk s. Piotra, 6, Janich Maria c. Mieczysława, 7. Jurewicz Wacław s. Stanisława, 8. Jurewicz Marianna c. Leona, 9. Kamiński Bolesław s. Stefana, 10. Kamińska Genowefa c. Franciszka, 11. Kulikowski Leopold s. Antoniego, 12. Kulikowska Leokadia c. Wincentego, 13. Przybyłek Stefan s. Józefa, 14. Przybyłek Albina c. Bronisława, 15. Sosin Tadeusz s. Tomasza, 16. Sosin Zofia c. Kazimierza, 17. Zakowski Edward s. Adama, 18. Żakowska Izabela c. Ludwika,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

19. Andrzejewski Antoni s. Michała, 20. Andrzejewska Ferdynanda c. Stanisława, 21. Bajer Antoni s.Jana, 22. Bajer Róża c. Franciszka, 23. Bakalary Władysław s. Marcina, 24. Bakalary Marianna c. Józefa, 25. Balcarek Alfons s. Alberta, 26. Balcarek Magdalena c. Leona, 27. Ball Franciszek, 28. Ball Anna, 29. Bałys Jan s. Władysława, 30. Bałys Hildegarda c. Piotra, 31. Bebak Józef s. Wojciecha, 3a. 8ebak Maria c. Franciszka, 33. Bętka Jan s. Jana, 34. Bętka Helena c. Jana, 35. Bigaj Bronisław s. Franciszka, 36. Bigaj Stefania c. Wincentego, 37. Bogusiak Stefan s. Józefa, 38. Bogusiak Zofia c. Andrzeja, 39. Boronowski Teodor s. Augustyna, 40. Boronowska Alfreda c. Jana, 41. Borysowski Bronisław s. Bronisława, 42. Borysowska Zofia c. Andrzeja, 43. Brewka Marian s. Adama, 44. Brewka Bogusława c. Juliana, 45. Brzozon Wincenty s. Adolfa, 46. Brzozon Helena c. Władysława, 47. Bulenda Karol s. Karola, 48. 8ulenda Marianna c. Józefa, 49. Burski Mieczysław s. Antoniego, 50. Burska Helena c. Aleksandra, 51. Chodorowski Jan s. Jana, 52. Chodorowska Emilia c. Andrzeja, 53. Chwiałkowski Zenon s. Stanisława, 54. Chwiałkowska Janina c. Stefana, 55. Cichocki Stanisław s. Jana, 56. Cichocka Marianna c. Stefana, 57. Ciupa Gabriel s. Antoniego, 58. Ciupa Helena c. Józefa, 59. Cybulski Czesław s. Bolestawa, 60. Cybulska Kazimiera c. Jacentego, 61. Cygankiewicz Marian s. Szczepana, 62. Cygankiewicz Aleksandra c. Jana, 63. Cyrulik Alojzy s. Jana, 64. Cyrulik Elżbieta c. Wincentego, 65. Czaja Józef s. Ludwika, 66. Czaja Maria c. Franciszka, 67. Czaja Rudolf s. Rudolfa, 68 Czaja Maria c. Jana, 69. Czajkowski Czesław s. Józefa,, 70. Czajkowska Leokadia c. Oskara, 71. Czech Rafat s. Roberta, 72. Czech Emilia c. Jana, 73. Dąbkowski Wenancjusz s. Franciszka, 74. Dąbkowska Joanna c. Jana, 75. Dębski 5tanisław s. Jakuba, 76. Dębska Dobrosława c. Józefa, 77. Drabek Antoni s. Aleksandra, 78. Drabek Michalina c. Jakuba, 79. Drabiuk Leon s. Jakuba, 80. Drabiuk Anna c. Stanisława, 81. Dróżdż Stanisław s. Stanisława, 82. Dróżdż Genowefa c. Piotra,.83. Dudek Marian s. Andrzeja, 84. Dudek Marianna c. Ignacego, 85. Durczok Ryszard s. Augustyna, 86. Durczok Klara c. Mikołaja, 87. Dziedzic Stanisław s. Franciszka, 88. Dziedzic Janina c. Jana, 89. Ferdyn Tadeusz s. Stanisława, 90. Ferdyn Władysława c. Stanisława, 91. Flasza Stefan s. Jana, 92. Flasza Antonina c. Jana, 93. Fojcik Eryk s. Wojciecha, 94. Fojcik Sylwia c. Piotra, 95. Fojcik Konrad s. Jana, 96. Fojcik Gabriela c. Józefa, 97. Franiel Józef s. Józefa, 98. Franiel Maria c. Antoniego, 99. Gadaczek Stanisław s. Antoniego, 100. Gadaczek Helena c. Antoniego, 101. Gadaczek Tadeusz s. Antoniego, 102. Gadaczek Teodozja c. Andrzeja, 103. Gajek Kazimierz s. Franciszka, 104. Gajek Maria c. Franciszka, 105. Galos Jan s. Antoniego, 106. Galos Łucja c. Franciszka, 107. Ganiek Alojzy s. Karola, 108. Ganiek Albina c. Grzegorza, 109. Gąszczyk Antoni s. Jana, 110. Gąszczyk Helena c. Emila, 111. Geisler Antoni s. Antoniego, 112. Geisler Helena c. Franciszka, 113. Głąbowski Stefan s. Stanisława, 114. Głąbowska Janina c. Jakuba, 115. Głowacki Andrzej s. Marcina, 116. Głowacka Olga c. Jana, 117. Gola Eryk s. Jakuba, 118. Gola Gerda c. Konstantego, 119. Gorzolnik Paweł s. Jana, 120. Gorzolnik Gertruda c. Wincentego, 121. Górski Wiktor s. Adama, 122. Górska Stanisława c. Stanisława, 123. Gruca Stanisław s. Jana, 124. Gruca Kazimiera c. Piotra, 125. Grzesiak Alojzy, 126. Grzesiak Stefania, 127. Grzyb Jan s. Kacpra, 128. Grzyb Pelagia c. Szymona, 129. Grzybowski Józef s. Kazimierza, 130. Grzybowska Alfreda c. Antoniego, 131. Gudzik Wilhelm s. Karola, 132. Gudzik Teresa c. Wilhelma, 133. Gwóźdź Aleksander s. Aleksandra, 134. Gwóźdź Waleria c. Jana, 135. Halfar Roman s. Franciszka, 136. Halfar Eleonora c. Bernarda, 137. Hanć Kazimierz s. Franciszka, 138. Hanć Łucja c. Józefa, 139. Hankus Alojzy s. Jana, 140. Hankus Łucja c. Franciszka, 141. Hądz Emil s. Andrzeja, 142. Hądz Władysława c. Rudolfa, 143. Hendel Stefan s. Władysława, 144. Hendel Wanda c. Pawła, 145. Hetman Alojzy s. Pawła, 146. Hetman Maria c. Wiktora, 147. Jackiewicz Edward s. Jakuba, 148. Jackiewicz Leokadia c. Józefa, 149. Janczyk Franciszek s. Michała, 150. Janczyk Bolesława c. Franciszka, 151. Janićki Aleksander s. Jana, 152. Janicka Daniela c. Antoniego, 153. Janota Józef s. Pawła, 154. Janota Zofia c. Józefa, 155. Jaros Walery s. Konstantego, 156. Jaros Regina c. Franciszka, 157. Jelinek Stanisław s. Wincentego, 158. Jelinek Emilia c. Michała, 159. Kaczmarzyk Bronisław s. Antoniego, 160. Kaczmarzyk Zofia c. Stanisława, 161. Kara Ludwik s. Andrzeja, 162. Kara Józefa c. Franciszka, 163. Karch Jan s. Antoniego, 164. Karch Łucja c. Wilhelma, 165. Kilan Piotr s. Franciszka, 166. Kilan Agnieszka c. Antoniego, 167. Klęsk Leon s. Józefa, 168. Klęsk Helena c. Jana, 169. Klich Piotr s. Piotra, 170. Klich Zenona c. Józefa, 171. Koba Józef s. Jana, 172. Koba Cecylia c. Kazimierza, 173. Kociumbas Władysław s. Michała, 174. Kociumbas Irena c. Józefa, 175. Koj Józef s. Jana, 176, Koj Maria c: Franciszka, 177. Kołećzko Igńaćy s. Pawła, 178. Kołeczko Maria c. Dominika, 179. Komar Antoni s. Grzegorza, 180. Komar Felicja c. Jana, 181. Kominek Jan s. Franciszka, 182. Kominek Aniela c. Wiktora, 183. Konczarenko Jan s. Aleksandra, 184. Konczarenko Janina c. Franciszka, 185. Kopczyński Stanisław s. Władysława, 186. Kopczyńska Janina c. Józefa, 187. Korczak Grzegorz s. Stanisława, 188. Korczak Kryśtyna c. Stefana, 189. Kostek Julian s. Jana, 190. Kostek Honorata c. Franciszka, 191. Kotliński Aleksander s. Józefa, 192. Kotlińska Aniela c. Józefa, 193. Kotulski Mieczysław s. Michała, 194. Kotulska Marianna c. Andrzeja, 195. Kotwicki Bronisław s. Grzegorza, 196. Kotwicka Stanisława c. Piotra, 197. Kowalik Jan s. Kazimierza, 198. Kowalik Michalina c. Józefa, 199. Kowalski Józef s. Józefa, 200. Kowalska Waleria c. Stanisława, 201. Kowalski Zygmunt s. Kazimierza, 202. Kowalska Danuta c. Jana, 203. Kozłowski Józef s. Józefa, 204. Kozłowska Maria c. Franciszka, 205. Kozyra Tadeusz s. Pawła, 206. Kozyra Monika c. Teodora, 207. Krajewski Jerzy s. Jana, 208. Krajewska Gertruda c. Józefa, 209. Krupa Jan s. Wincentego, 210. Krupa Cecylia c. Pawła, 211. Kubiak Maksymilian s. Józefa, 212. Kubiak Agnieszka c. Antoniego, 213. Kubina Eryk s. Hermana, 214. Kubina Maria c. Józefa, 215. Kukla Józef s. Franciszka, 216. Kukla Agnieszka c. Stefana, 217. Kulpa Tadeusz s. Ignacego, 218. Kulpa Kazimiera c. Stanisława, 219. Kunysz Mieczysław s. Teofila, 220. Kunysz Bronisława c. Rudolfa, 221. Kustos Wilhelm s. Teodora, 222. Kustos Marta c. Emanuela, 223. Kusz Henryk s. Karola, 224. Kusz Elfryda c. Karola, 225, Kuś Roman s. Pawła, 226. Kuś Magdalena c. Karola, 227. Kwaśniak Jan s. Jana, 228. Kwaśniak Genowefa c. Marcina, 229. Latko Henryk s. Jana, 230. Latko Emilia c. Jana, 231. Latos Zenon s. Daniela, 232. Latos Maria c. Michała, 233. Lewandowski Stanisław s. Józefa, 234. Lewandowska Anna c. Feliksa, 235. Lichecki Antoni s. Wilhelma, 236. Lichecka Anna c. Pawła, 237. Lidke Stefan s. Tomasza, 238. Lidke Lizelota c. Karola, 239. Lisok Henryk s. Pawła, 240. Lisok Stefania c. Stanisława, 241. Litwiński Stefan s. Michała, 242. Litwińska Irena c. Boiesława, 243. Liwyj Michał s. Jana, 244. Liwyj Zofia c. Piotra, 245. Lubszczyk Wincenty s. Wincentego, 246. Lubszczyk Franciszka c. Michała, 247. Łasicki Tadeusz s. Antoniego, 248. Łasicka Zofia c. Wawrzyńca, 249. Łądka Zdzisław s. Jana, 250. Łądka Daniela c. Jana, 251. Łomzik Edward s. Franciszka, 252. Łomzik Maria c. Jana, 253. Maciążek Zdzisław s. Stanisława, 254. Maciążek Irena c. Stanisława, 255. Macura Jan s. Andrzeja, 256. Macura Hermina c. Józefa, 257. Malinowski Marian s. Jana, 258. Malinowska Zofia c. Jana, 259. Marcol Feliks s. Józefa, 260. Marcol Klara c. Józefa, 261. Matula Mieczysław s. Tadeusza, 262. Matula Maria c. Michała, 263. Matysek Leon s. Stanisława, 264. Matysek Janina c. Piotra, 265. Mendel Stanisław s. Jana, 266. Mendel Katarzyna c. Jana, 267. Michułka Edward s. Franciszka, 268. Michułka Zofia c. Walentego, 269. Migacz Konstanty s. Jana, 270. Migacz Józefa c. Jana, 271. Migurski Stefan s. Józefa, 272. Migurska Irena c. Ludwika, 273. Mika Otto, 274. Mika Rozalia, 275. Miketa Ryszard s. Franciszka, 276. Miketa Elfryda c. Teodora, 277. Mikuła Jerzy s. Stanisława, 278. Mikuła Maria c. Jana, 279. Mizera Józef s. Macieja, 280. Mizera Marianna c. Michała, 281. Morcinek Ryszard s. Franciszka, 282. Morcinek Maria c. Franciszka, 283. Mroziński Eugeniusz s. Dyonizego, 284. Mrozińska Aniela c. Józefa, 285. Musiał Edward s. Józefa, 286. Musiał Janina c. Jana, 287. Musioł Emanuel s. Michała, 288. Musioł Helena c. Wilhelma, 289. Mych Paweł s. Franciszka, 290. Mych Helena c. Józefa, 291. Myśliwiec Józef s. Piotra, 292. Myśliwiec Celina c. Wawrzyńca, 293. Nieborak Stanisław s. Jana, 294. Nieborak Józefa c. Marcina, 295. Nikoniuk Franciszek s. Dymitra, 296. Nikoniuk Julia c. Stanisława, 297. Niweliński Stanisław s. Stanisława, 298. Niwelińska Regina c. Wiktora, 299. Nowaczek Pawei s. Ludwika, 300. Nowaczek Eudokia c. Klemensa, 301. Nowak Paweł s. Antoniego, 302. Nowak Małgorzata c. Józefa, 303. Nowok Paweł s. Alojzego, 304. Nowok Genowefa c. Czesława, 305. Nowotarski Tadeusz s. Franciszka, 306. Nowotarska Gertruda c. Pawła, 307. Oliwa Karol s. Jana, 308. Oliwa Joanna c. Albina, 309. Opiała Piotr s. Bartłomieja, 310. Opiała Krystyna c. Michała, 311. Opiołka Paweł s. Józefa, 312. Opiołka Regina c. Franciszka, 313. Ormaniec Józef s. Wincentego, 314. Ormaniec Stefania c. Wincentego, 315. Osuch Aleksander s. Jana, 316. Osuch Izabela c. Teofila, 317. Otwiaska Jan s. Jana, 318. Otwiaska Zofia c. Jana, 319. Pacześny Szczepan s. Franciszka, 320. Pacześny Aniela c. Stanisława, 321. Pajączek Henryk s. Teodora, 322. Pajączek Halina c. Feliksa, 323. Panczocha Jan s. Karola, 324. Panczocha Walentyna c. Jana, 325. Pawlas Alojzy s. Józefa, 326. Pawlas Agata c. Józefa, 327. Pawlas Józef s. Roberta, 328. Pawlas Małgorzata c. Józefa, 329. Pawlik Bolesław, 330. Pawlik Małgorzata, 331. Paś Jan s. Franciszka, 332. Paś Wanda c. Jana, 333. Pelon Antoni s. Szczepana, 334. Pelon Felicja c. Jana, 335. Pełczyński Władysław s. Mateusza, 336. Pełczyńska Paulina c. Leopolda, 337. Pepliński Brunon s. Bolesława, 338. Peplińska Anna c. Antoniego, 339. Piątkowski Bolesław s. Marcelego, 340. Piątkowska Janina c. Franciszka, 341. P~echula Stanisław s. Jana, 342. Piechula Aniela c. Ryszarda, 343. Piekarski Bronisław s. Ludwika, 344. Piekarska Helena c. Ludwika, 345. Pieniążek Zdzisław s. Władysława, 346. Pieniążek Melania c. Jana, 347. Pietraniuk Józef, 348. Pietraniuk Balbina, 349. Pietrzak Jan s. Jana, 350. Pietrzak Cesira c. Furia, 351. Pietrzyk Hubert s. Emila, 352. Pietrzyk Bronisława c. Tomasza, 353. Pifczyk Franciszek s. Franciszka, 354. Pifczyk Maria c. Emila, 355. Pikos Zbigniew s. Bolesława, 356. Pikos Daniela c. Bolesława, 357. Piic Paweł s. Jerzego, 358. Piic Gertruda c. Konstantego, 359. Pindor Paweł s. Pawła, 360. Pindor Janina c. Józefa, 361. Piwowar Roman s. Józefa, 362. Piwowar Maria c. Filipa, 363. Pluta Jan s. Franciszka, 364. Pluta Marta c. Konstantego, 365. Piwowarski Michał s. Andrzeja, 366. Piwowarska Wanda c. Franciszka, 367. Poczęsny Józef s. Józefa, 368. Poczęsna Kazimiera c. Wojciecha, 369. Poczęsny Stanisław s. Ignacego, 370. Poczęsna Emilia c. Antoniego, 371. Pogoda Stanisław s. Aleksandra, 372. Pogoda Krystyna c. Kazimierza, 373. Polewka Jan s. Alberta, 374. Polewka Klara c. Józefa, 375. Poznański Kazimierz s. Władysława, 376. Poznańska Maria c. Stefana, 377. Poznański Ludwik s. Stanisława, 378. Poznańska Maria c. Ignacego, 379, Proski Kazimierz s. Karola, 380. Proska Maria c. Józefa, 381. Pryć Jerzy s. Józefa, 382. Pryć Cecylia c. Franciszka, 383. Puchajda Andrzej s. Kazimierza, 384. Puchajda Irena c. Albina, 385. Pytlik Jan s. Władysława, 386. Pytlik Helena c. Teofila, 387. Radosz Władysław s. Bazylego, 388. Radosz Krystyna c. Henryka, 389. Rałowski Eugeniusz s. Piotra, 390. Kałowska Helena c. Ludwika, 391. Reguła Józef s. Wawrzyna, 392. Reguła Anna c. Roberta, 393. Romaniuk Jan s. Michała, 394. Romaniuk Marta c. Franciszka, 395. Roszkowski Michał s. Michała, 396. Roszkowska Józefa c. Filipa, 397. Rybak Zdzisław s. Marcelego, 398. Rybak Wanda c. Franciszka, 399. Rybiński Edmund s. Piotra, 400. Rybińska Lucyna c. Franciszka, 401. Rypel Bolesław s. Andrzeja, 402. Rypel Kazimiera c. Kazimierza, 403. Saderski Mieczysław s. Mariana, 404. Saderska Sabina c. Bolesława, 405. Sadzik Władysław s. Walentego, 406. Sadzik Stefania c. Jana, 407. Saputa Franciszek s. Andrzeja, 408. Saputa Stefania c. Adama, 409. Sarek Tadeusz s. Franciszka, 410. Sarek Władysława c. Józefa, 411. Serwotka Aiojzy s. Ignacego, 412. Serwotka Anna c. Franciszka, 413. Sibielak Czesław s. Franciszka, 414. Sibielak Alicja c. Józefa, 415. Smolnik Robert s. Antoniego, 416. Smolnik Hildegarda c. Piotra, 417. Smykla Ludwik s. Wojciecha, 418. Smykla Anastazja c. Franciszka, 419. Sroka Józef s. Piotra, 420. Sroka Elfryda c. Pawła 421. Sroka Maksymilian s. Antoniego, 422. Sroka Maria c. Wasyla, 423. Staniczek Antoni s. Ignacego, 424. Staniczek Małgorzata c. Józefa, 425. Stano Ryszard s. Franciszka, 426. Stano Zuzanna c. Tomasza, 427. Stasiak Mieczysław s. Jana, 428. Stasiak Alina c. Mikołaja, 429. Stefański Józef s. Adama, 430. Stefańska Bronisfawa c. Bronisława, 431. Stolarski Józef s. Benedykta, 432. Stolarska Kazimiera c. Piotra, 433. Strużek Alojzy s. Szymona, 434. Strużek Maria c. Franciszka, 435. Strzeja Paweł, 436. Strzeja Hildegarda, 437. Strzewiczek Józef s. Wilhelma, 438. Strzewiczek Gertruda c. Franciszka, 439. Subel Władysław s. Albina, 440. Subel Genowefa c. Piotra, 441. Świder Wiesław s. Franciszka, 442. Świder Zofia c. Bronisława, 443. Szczęśniak Mieczysław s. Adama, 444. Szczęśniak Maria c. Piotra, 445. Szczurek Stefan s. Andrzeja, 446. Szczurek Maria c. Marcelego, 447. Szczurowski Czesław s. Jana, 448. Szczurowska Cecylia c. Szczepana, 449. Szczygieł Stefan s. Eugeniusza, 450. Szczygiet Zenona c. Jana, 451. Szklarczyk Fryderyk s. Ludwika, 452. Szklarczyk Janina c. Albina, 453. Szlachta Henryk s. Pawła, 454. Szlachta Alfreda c. Bolesława, 455. Szlachta Stanisław s. Józefa, 456. Szlachta Agnieszka c. Ludwika, 457. Szołtysek Józef s. Jana, 458. Szołtysek Róża c. Franciszka, 459. Szostek Ludwik s. Andrzeja, 460. Szostek Józefa c. Antoniego, 461. Szotek Roman s. Stefana, 462. Szotek Kazimiera c. Jana, 463. Sztuka Zygmunt s. Józefata, 464. Sztuka Halina c. Józefa, 465. Szupka Jan s. Augustyna, 466. Szupka Anna c. Teofila, 467. Szwajnoch Józef s. Karola, 468. Szwajnoch Maria c. Władysława, 469. Szymczak Jan s. Jana, 470. Szymczak Emilia c. Franciszka, 471. Szymocha Józef s. Jana, 472. Szymocha Leokadia c. Jana, 473. Szymura Józef s. Bernarda, 474. Szymura Lidia c. Pawła, 475. Ślusarczyk Jan s. Jana, 476. Ślusarczyk Stanisława c. Leonarda, 477. Śnieciński Józef s. Andrzeja, 478. Śniecińska Janina c. Jana, 479. Świerczyna Marian s. Kazimierza, 480. Świerczyna Helena c. Guido, 481. Tkocz Alojzy s. Alojzego, 482. Tkocz Małgorzata c. Jakuba, 483. Tomaski Kazimierz s. Michała, 484. Tomaska Zofia c. Antoniego, 485. Tondos Marian s. Andrzeja, 486. Tondos Irena c. Aleksandra, 487. Trzeciakiewicz Robert s. Tomasza, 488. Trzeciakiewicz Helena c. Jana, 489. Turek Marian s. Jana, 490. Turek Mirosława c. Bronisława, 491. Tworek Tadeusz s. Feliksa, 492. Tworek Jadwiga c. Karola, 493. Tyrak Franciszek s. Franciszka, 494. Tyrak Władysława c. Wincentego, 495. Uciecha Jan s. Wojciecha, 496. Uciecha Helena c. Józefa, 497. Uliniarz Witold s. Franciszka, 498. Uliniarz Izabela c. Franciszka, 499. Umiński Jerzy s; Władysława, 500. Umińska Danuta c. Jana, 501. Urbańczyk Witold s. Wiktora, 502. Urbańczyk Renata c. Maksymiliana, 503. Urbańczyk Władysław s. Wincentego, 504. Urbańczyk Janina c. Kacpra, 505. Urgacz Jakub s. Antoniego, 506. Urgacz Janina c. Jana, 507. Utracki Antoni s. Jana, 508. Utracka Danuta c. Józefa, 509. Warmus Lucjan s. Teodora, 510. Warmus Zofia c. Aleksandra, 511. Warszawski Tadeusz s. Jana, 512. Warszawska Czesława c. Franciszka, 513. Warzecha Franciszek s. Franciszka, 514. Warzecha Józefa c. Emila, 515. Wawrzyńczyk Mieczysław s. Stanisława, 516. Wawrzyńczyk Michalina c. Franciszka, 517. Wilk Stanisław s. Wojciecha, 518. Wilk Aniela c. Juliana, 519. Wilczak Józef s. Macieja, 520. Wilczak Natalia c. Franciszka, 521. Wilski Henryk s. Jana, 522. Wilska Zofia c. Ignacego, 523. Witkowski Władysław s. Józefa, 524. Witkowska Ewa c. Szymona, 525. Wojaczek Franciszek s. Franciszka, 526. Wojaczek Cecylia c. Jana, 527. Wojtaszek Jan s. Jana, 528. Wojtaszek Helena c. Wawrzyńca, 529. Woszczek Tadeusz s. Marcina, 530. Woszczek Antonina c. Juliana, 531. Woźniak Edmund s. Marcelego, 532. Woźniak Klara c. Franciszka, 533. Wrocławczyk Franciszek s. Oskara, 534. Wrocławczyk Czesława c. Walentego, 535. Wronka Józef s. Adama, 536. Wronka Józefa c. Jana, 537. Wypior Alojzy s. Pawła, 538. Wypior Apolonia c. Jana, 539. Wyrzykowski Roman s. Józefa, 540. Wyrzykowska Maria c. Józefa, 541. Zabój Stanisław s. Jakuba, 542. Zabój Grażyna c. Józefa, 543. Zając Karol s. Antoniego, 544. Zając Zofia c. Bronisława, 545. Zajelski Jan s. Andrzeja, 546. Zajelska Magdalena c. Jana, 547. Zaszkodny Franciszek s. Alojzego, 548. Zaszkodna Łucja c. Konrada, 549. Zawalski Stefan s. Antoniego, 550. Zawalska Władysława c. Ignacego, 551. Zazula Jan s. Aleksandra, 552. Zazula Anna c. Mateusza, 553. Ziajka Stanisław s. Stanisława, 554. Ziajka Weronika c. Franciszka, 555. Zieleźny Gustaw s. Stefana, 556. Zieleźny Joanna c. Alfreda, 557. Ziemniak Piotr s. Marcina, 558. Ziemniak Janina c. Franciszka, 559. Ziemniak Władysław s. Jakuba, 560. Ziemniak Barbara c. Piotra, 561. Zrałek Marian s. Franciszka, 562. Zrałek Stanisława c. Tomasza, 563. Zwierzyna Eryk s. Franciszka, 564. Zwierzyna Aniela c. Franciszka, 565. Żołędzki Antoni s. Antoniego, 566. Żołędzka Krystyna c. Piotra, 567. Zurek Czesław s. Wincentego, 568. Żurek Matylda c. Franciszka, 569. Żydek Jan s. Wawrzyńca, 570. Żydek Elżbieta c. Józefa, 571. Żyłka Marian s. Stefana, 572. Żyłka Wanda c. Juliana, 573. Żyłka Stanisław s. Władysława, 574. Żyłka Krystyna c. Stanisława, 575. Żymła Paweł s. Franciszka, 576. Żymta Krystyna c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

577. Augustyn Zygmunt s. Jana, 578. Augustyn Józefa c. Karola, 579. Bałaga Jan s Franciszka, 580. Bałaga Zofia c. Antoniego, 581. Błaszczyk Tomasz s. Tomasza, 582. Błaszczyk Rozalia c. Franciszka, 583. Boberek Stefan s. Jana, 584. Boberek Marianna c. Adama, 585. Celuch Stanisław s. Jana, 586. Celuch Marianna c. Józefa, 587. Chrzanowski Józef s. Wojciecha, 588. Chrzanowska Bronisława c. Stanisława, 589. Derek Jan s. Kazimierza, 590. Derek Józefa c. Stanisława, 591. Duda Wiktor s. Franciszka, 592. Duda Kazimiera c. Franciszka, 593. Grzybowski Marian s. Stanisława, 594. Grzybowska Teodora c. Piotra, 595. Kałat Jan s. Józefa, 596. Kałat Józefa c. Jakuba, 597. Karbowniczek Józef s. Antoniego, 598. Karbowniczek Matylda c. Ludwika, 599. Karcz Stanisław s. Józefa, 600. Karcz Stefania c. Jana, 601. Kordyś Józef s. Jana, 602. Kordyś Adela c. Stanisława, 603. Kozieł Stanisław s. Adama, 604. Kozieł Stanisława c. Franciszka, 605. Kuc Stanisław s. Mateusza, 606. Kuc Anna c. Franciszka, 607. Kula Bolesław s. Stanisława, 608. Kula Kazimiera c. Stanisława, 609. Kula Bolesław s. Wawrzyńca, 610. Kula Marianna c. Leona, 611. Kula Stanisław s. Wawrzyńca, 612. Kula Janina c. Walentego, 613. Kurpik Władysław s. Stanisława, 614. Kurpik Joanna c. Jakuba, 615. Książek Stefan s. Józefa, 616. Książek Janina c. Jana, 617. LedwójcikAdam s. Jana, 618. Ledwójcik Marianna c. Mikołaja, 619. Lubera Józef s. Karola, 620. Lubera Zofia c. Wincentego, 621. Malara Józef s. Józefa, 622. Malara Feliksa c. Macieja, 623. Mazur Stanisław s. Józefa, 624. Mazur Zofia c. Andrzeja, 625. Milcarz Jan s. Marcina, 626. Milcarz Stanisława c. Stanisława, 627. Nowak Stanisław s. Jakuba, 628. Nowak Stefania c. Franciszka, 629. Nowocień Stanisław s. Stanisława, 630. Nowocień Marianna c. Stanisława, 631. Pietras Michał s. Franciszka, 632. Pietras Aleksandra c. Tomasza, 633. Sender Zygmunt s. Zygmunta, 634. Sender Tekla c. Teofila, 635. Stawiarski Bolesław s. Franciszka, 636. Stawiarska Marianna c. Andrzeja, 637. Stawiarśki Stanisław s. Dominika, 638. Stawiarska Stefania c. Piotra, 639. Tomaszewski Stefan, 640. Tomaszewska Kazimiera, 641. Urantówka Edward s. Stanisława, 642. Urantówka Aniela c. Józefa, 643. Wierzbowski Jan s. Tomasza, 644. Wierzbowska Kazimiera c. Walentego, 645. Wilk Mieczysław s. Franciszka, 646. Wilk Marianna c. Jana, 647. Zieliński Stanisław s. Franciszka, 648. Zielińska Weronika c. Józefa, 649. Żelazowski Bronisław s. Adama, 650. Żelazowska Zofia c. Wincentego,

na wniosek Wojewody Konińskiego:

651. Antecki Lucjan s. Stanisława, 652. Antecka Genowefa c. Marcina, 653. Biernat Edward s. Tomasza, 654. Biernat Stanisława c. Feliksa, 655. Chojnacki Zdzisław s. Antoniego, 656. Chojnacka Krystyna c. Adama, 657. Dybkowski Konstanty s. Michała, 658. Dybkowska Stanisława c. Józefa, 659. Gruchot Bolesław s. Antoniego, 660. Gruchot Marianna c. Jana, 661. Guziak Józef s. Franciszka, 662. Guziak Cecylia c. Władysława, 663. Helwing Jan s. Władysława, 664. Helwing Marianna c. Marcina, 665. Kałużny Stanisław s. Józefa, 666. Kałużna Marianna c. Ignacego, 667. Nawrocki Czesław s. Stanisława, 668. Nawrocka Irena c. Kazimierza, 669. Nowak Henryk s. Józefa, 670. Nowak Eugenia c. Maksymiliana, 671. Obratański Kazimierz s. Stanisława, 672. Obratańska Marianna c. Franciszka, 673. Soszyński Aleksy s. Jana, 674. Soszyńska Zofia c. Konstantego, 675. Strzelec Feliks s. Władysława, 676. Strzelec Janina c. Józefa, 677. Tomczyk Edward s. Józefa, 678. Tomczyk Marianna c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

679. Augustyn Jan s. Stanisława, 680. Augustyn Joanna c. Franciszka, 681. Bałka Bernard s. Kazimierza, 682. Bałka Stanisława c. Józefa, 683. Bryda Stefan s. Grzegorza, 684. Bryda Apolonia c. Wincentego, 685. Garda Jan s. Franciszka, 686. Garda Aleksandra c. Gustawa, 687. Jurczyk Józef s. Józefa, 688. Jurczyk Władysława c. Stanisława, 689. Knol Artur s. Albina, 690. Knol Maria c. Szymona, 691. Kubal Stanisław s. Jana, 692. Kubal Janina c. Jana, 693. Liwosz Zygmunt s. Ignacego, 694. Liwosz Maria c. Dymitra, 695. Lubaś Władysław s. Jana, 696. Lubaś Helena c. Józefa, 697. Łyczko Józef s. Władysława, 698. Łyczko Regina c. Jana, 699. Mastaj Józef s. Jana, 700. Mastaj Marianna c. Józefa, 701. Menet Piotr s. Stanisława, 702. Menet Gizela c. Franciszka, 703. Mercik Franciszek s. Piotra, 704. Mercik Maria c. Antoniego, 705. Niedziela Władysław s. Jana, 706. Niedziela Janina c. Jana, 707. Pawlicki Ferdynand s. Józefa, 708. Pawlicka Czesława c. Grzegorza, 709. Piątek Jan s. Józefa, 710. Piątek Stanisława c. Jana, 711. Przybysz Jan s. Leona, 712. Przybysz Krystyna c. Franciszka, 713. Rygiel Kazimierz s. Józefa, 714. Rygiel Balbina c. Józefa, 715. Szmyd Andrzej s. Franciszka, 716. Szmyd Ludwika c. Józefa, 717. Szubra Stanisław s. Józefa, 718. Szubra Zofia c. Jana, 719. Wilk Józef s. Stanisława, 720. Wilk Maria c. Ludwika, 721. Wilk Zdzisław s. Józefa, 722. Wilk Irena c. Józefa, 723. Żołna Władysław s. Franciszka, 724. Żołna Maria c. Jana,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

725. Bajek Władysław s. Adama, 726. Bajek Janina c. Stanisława, 727. Gajda Marian s. Antoniego, 728. Gajda Stanisława c. Józefa,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego:

729. Andrzejewski Henryk s. Franciszka, 730. Andrzejewska Regina c. Jana, 731. Gapiński Alfons s. Jana, 732. Gapińska Helena c. Mateusza, 733. Karwowski Czesław s. Józefa, 734. Karwowska Stanisława c. Ludwika, 735. Kasprowicz Józef s. Franciszka, 736. Kasprowicz Józefa c. Anastazego, 737. Kohnke Eryk s. Ryszarda, 738. Kohnke Rozalia c. Jana, 739. Kozłowski Alojzy s. Teofila, 740. Kozłowska Marianna c. Ludwika, 741. Licznerski Ignacy s. Anastazego, 742. Licznerska Łucja c. Józefa, 743. Pakulski Jan s. Wojciecha, 744. Pakulska Aleksandra c. Józefa, 745. Pastwikowski Henryk s. Franciszka, 746. Pastwikowska Kazimiera c. Władysława, 747. Sałata Franciszek s. Antoniego, 748. Sałata Stefania c. Juliana, 749. Sołobodowski Józef s. Władysława, 750. Sołobodowska Helena c. Franciszka, 751. Sontowski Aleksander, 752. Sontowska Łucja, 753. Szechlicki Leonard s. Michała, 754. Szechlicka Zofia c. Jana, 755. Szczawiński Leon s. Leonarda, 756. Szczawińska Jadwiga c. Bolesława, 757. Wieluński Edmund s. Józefa, 758. Wieluńska Czesława c. Stanisława, 759. Wiśniewski Władysław s. Władysława, 760. Wiśniewska Łucja c. Bernarda,

na wniosek Wojewody Pilskiego:

761. Białobrzeski Zdzisław s. Kazimierza, 762. Białobrzeska Władysława c. Aleksandra, 763. Borkowski Henryk s. Franciszka, 764. Borkowska Marianna c. Andrzeja, 765. Brzeziński Franciszek s. Walentego, 766. Brzezińska Marianna c. Franciszka, 767. Brzozowski Mieczysław s. Jana, 768. Brzozowska Waleria c. Stanisława, 769. Burzyński Franciszek s. Marcina, 770. Burzyńska Stefania c. Augustyna, 771. Ciechomski Jan s. Stanisława, 772. Ciechomska Irena c. Józefa, 773. Chudak Kazimierz s. Ignacego, 774. Chudak Emilia c. Piotra, 775. Czepnik Edward s. Józefa, 776. Czepnik Zofia c. Józefa, 777. Dzioba Jan s. Wiktora, 778. Dzioba Maria c. Jana, 779. Ferkaluk Bronisław, 780. Ferkaluk Krystyna, 781. Kabat Leon s. Jana, 782. Kabat Stefania c. Ludwika, 783. Kanecki Jan s. Józefa, 784. Kanecka Stanisława c. Michała, 785. Kasprzyk Karol s. Łukasza, 786. Kasprzyk Stefania c. Władysława, 787. Lipiec Jan s. Mariana, 788. Lipiec Genowefa c. Piotra, 789. Ławniczak Leon s. Wojciecha, 790. Ławniczak Franciszka c. Wojciecha, 791. Łoboda Czesław s. Stanisława, 792. Łoboda Józefa c. Stanisława, 793. Majchrzak Władysław, 794. Majchrzak Maria, 795. Malujda Walerian s. Józefa, 796. Malujda Halina c. Władysława, 797. Michałek Nikodem, 798. Michałek Helena, 799. Muszyński Kazimierz s. Kazimierza, 800. Muszyńska Zuzanna c. Jana, 801. Olszak Witold s. Ignacego, 802. Olszak Aniela c. Stanisława, 803. Pawlak Franciszek s. Józefa, 804. Pawlak Salomeja c. Jana, 805. Pisarek Hieronim s. Stanisława, 806. Pisarek Genowefa c. Andrzeja, 807. Radliński Józef s. Jakuba, 808. Radlińska Lucyna c. Jana, 809. Rowicki Józef s. Stefana, 810. Rowicka Halina c. Kaspra, 811. Rynkiewicz Józef s. Mariana, 812. Rynkiewicz Irena c. Maksymiliana, 813. Sowa Stefan s. Krzyżostana, 814. Sowa Łucja c. Stanisława, 815. Steinberg Benedykt s. Pawła, 816. Steinberg Bolesława c. Władysława, 817. Urbański Józef s. Franciszka, 818. Urbańska Zofia c. Wojciecha, 819. Wiński Mieczysław s. Władysława, 820. Wińska Józefa c. Piotra, 821. Witkowski Stanisław s. Teofila, 822. Witkowska Izabela c. Franciszka, 823. Wojciechowski Stefan s. Jana, 824. Wojciechowska Franciszka c. Michała, 825. Woźniak Michał s. Michała, 826. Woźniak Regina c. Jana, 827. Wójcik Mieczysław s. Jana, 828. Wójcik Irena c. Władysława, 829. Wróblewski Edmund s. Józefa, 830. Wróblewska Marta c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Przemyskiego:

831. Badowicz Jan s. Stanisława, 832. Badowicz Władysława c. Michała, 833. Badowicz Józef s. Wawrzyńca, 834. Badowicz Janina c. Andrzeja, 835. Bajcar Kazimierz s. Jana, 836. Bajcar Kazimiera c. Jana, 837. Chruszczyk Jan s. Lucjana, 838. Chruszczyk Stanisława c. Andrzeja, 839. Hendzel Józef s. Władysława, 840. Hendzel Genowefa c. Andrzeja, 841. Herba Józef s. Jana, 842. Herba Maria c. Michała, 843. Kaczmarz Józef s. Michała, 844. Kaczmarz Czestawa c. Michała, 845. Kasica Stanisław s. Józefa, 846. Kasica Maria c. Bazylego, 847. Kisała Edward s. Jana, 848. Kisała Stefania c. Feliksa, 849. Kluz Stanisław s. Franciszka, 850. Kluz Stefania c. Michała, 851. Kochański Ludwik s. Jana, 852. Kochańska Stanisława c. Piotra, 853. Kołodziejczyk Władysław s. Andrzeja, 854. Kołodziejczyk Maria c. Franciszka, 855. Seredyniecki Bronisław s. Michała, 856. Seredyniecka Janina c. Franciszka, 857. Sip Stanisław s. Franciszka, 858. Sip Janina c. Franciszka, 859. Smyk Kazimierz s. Piotra, 860. Smyk Maria c. Józefa, 861. Sobejko Marcin s. Marcina, 862. Sobejko Anna c. Mateusza, 863. Sowa Stanisław s. Wawrzyńca, 864. Sowa Helena c. Pawła, 865. Szczygiet Stanisław, 866. Szczygiet Honorata, 867. Wielgosz Jan s. Franciszka, 868. Wielgosz Albina c. Jana,

na wniosek Wojewody Rzeszowskiego:

869. Baran Feliks s. Michała, 870. Baran Julia c. Jana, 871. Baran Jan s. Michała, 872. Baran Stefania c. Piotra, 873. Cynarski Mieczysław s. Antoniego, 874. Cyparska Anna c. Wincentego, 875. Dobrowolski Bogumił s. Stanisława, 876. Dobrowolska Janina c. Franciszka, 877. Dudek Piotr s. Łukasza, 878. Dudek Czesława c. Wojciecha, 879. Dzik Józef s..Jana, 880. Dzik Karolina c. Władysława, 881. Filip Tadeusz s. Ludwika, 882. Filip Marta c. Tomasza, 883. Grabiec Franciszek s. Michała, 884. Grabiec Zofia c. Rocha, 885. Gronko Józef s. Jana, 886. Gronko Bronisława c. Karola, 887. Gul Ludwik s. Jana, 888. Gul Anna c. Tomasza, 889. Karkut Józef s. Wawrzyńca, 890. Karkut Felicja c. Józefa, 891. Konieczny Ignacy s. Józefa, 892. Konieczna Zofia c. Stefana, 893. Kotula Mieczysław s. Jana, 894. Kotula Bronisława c. Pawła, 895. Kowalski Wojciech s. Jakuba, 896. Kowalska Franciszka c. Andrzeja, 897. Krupa Józef s. Wojciecha, 898. Krupa Bronisława c. Władysława, 899. Kuźma Bronisław s. Wojciecha, 900. Kuźma Józefa c. Stanisława, 901. Majka Józef s. Jana, 902. Majka Aniela c. Marcina, 903. Panek Tomasz s. Jakuba, 904. Panek Zofia c. Franciszka, 905. Pieniek Karol s. Michała, 906. Pieniek Anna c. Józefa, 907. Pieróg Kasper s. Antoniego, 908. Pieróg Stanisława c. Jakuba, 909. Piłat Ludwik s. Jana, 910. Piłat Karolina c. Franciszka, 911. Pogoda Władysław s. Jana, 912. Pogoda Waleria c. Pawła, 913. Rogowski Bronisław s. Józefa, 914. Rogowska Zofia c. Antoniego, 915. Saj Jan s. Józefa, 916. Saj Maria c. Wojciecha, 917. Selwa Franciszek s. Stanisława, 918. Selwa Maria c. Józefa, 919. Staroń Józef s. Jana, 920. Staroń Anna c. Franciszka, 921. Sudot Józef s. Wojciecha, 922. Sudot Anna c. Wojciecha, 923. Surdej Jan s. Pawła, 924. Surdej Józefa c. Józefa, 925. Szklarek Aleksander s. Piotra, 926. Szklarek Wanda c. Józefa, 927. Tryniecki Tadeusz s. Stanisława, 928. Tryniecka Janina c. Jana, 929. Żaba Józef s. Jana, 930. Żaba Józefa c. Jana,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego:

931. Bartosik Czesław s. Tomasza, 932. Bartosik Krystyna c. Józefa, 933. Bobiński Stanisław s. Tomasza, 934. Bobińska Władysława c. Andrzeja, 935. Burzak Stanisław s, Leona, 936. Burzak Stanisława c. Michała, 937. Cichecki Lucjan s. Kazimierza, 938. Cichecka Stefania c. Andrzeja, 939. Ciebielski Czesław s. Antoniego, 940. Ciebielska Helena c. Józefa, 941. Ejchman Jerzy s. Kazimierza, 942. Ejchman Eleonora c. Stefana, 943. Felisiak Wacław s. Jana, 944. Felisiak Stanisława c. Ignacego, 945. Frątczak Stanisław, 946. Frątczak Józefa, niewski Józef s. Antoniego, 948. Froniewska Leokadia c. Jana, 949: Grela Władysław s. Władysława, 950. Grela lrena c. Władysława, 951. Gruca Stanisław s. Franciszka, 952. Gruca Paulina c. Wawrzyńca, 953. Gwis Bolesław s. Piotra, 954. Gwis Aniela c. Bronisława, 955. Jabłoński Józef s. Stanisława, 956. Jabłońska Bronisława c. Romana, 957. Juszczak Stanisław s. Tomasza, 958. Juszczak Marta c. Antoniego, 959. Kędzierski Jan s. Władysława, 960. Kędzierska Zofia c. Jana, 961. Koliński Leonard s. Wincentego, 962. Kolińska Marianna c. Stanisława, 963. Kowalski Jan s. Stefana, 964. Kowalska Kazimiera c. Franciszka, 965. Kucharśki Antoni s. Feliksa, 966. Kucharska Zofia c. Piotra, 967. Kurzawa Zachariasz s. Feliksa, 968. Kurzawa Kazimiera c. Władysława, 969, Maślankiewicz Mieczysław s. Franciszka, 970. Maślankiewicz Helena c. Michała, 971. Miśkiewicz Henryk s. Wincentego, 972. Miśkiewicz Wiktoria c. Wacława, 973. Mocek Ludwik s. Michała, 974. Mocek Janina c. Piotra, 975. Mrugalski Stanisław s. Rocha, 976. Mrugalska Zenobia c. Andrzeja, 977. Nawara Ryszard s. Romana, 978. Nawara Alina c. Józefa, 979. Nicki Włodzimierz s. Zygmunta, 980. Nicka Irena c. Kazimierza, 981. Okoński Marian s. Stanisława, 982. Okońska Franciszka c. Antoniego, 983. Osiński Stefan s. Antoniego, 984. Osińska Jadwiga c. Tomasza, 985. Owczarek Ignacy s. Franciszka, 986. Owczarek Helena c. Władysława, 987. Paluszek Wiktor, 988. Paluszek Japipa, 989. Partyczyński Antoni s. Franciszka, 990. Partyczyńska Salomea c. Szymona, 991. Pawlak Władysław s. Stanisława, 992. Pawlak Władysława c. Franciszka, 993. Słopień Wacław s. Wojciecha, 994. Słopień Janina c. Stanisława, 995. Szymański Władysław s. Maksymiliana, 996. Szymańska Danuta c. Józefa, 997. Śledź Edward s. Antoniego, 998. Śledź Anna c. Adama, 999. Śledziński Jerzy s. Bronisława, 1000. Śledzińska Janina c. Wincentego, 1001. Tomalak Józef s. Józefa, 1002. Tomalak Marianna c. Andrzeja, 1003. Walczyk Stanisław s. Władysława, 1004. Walczyk Jadwiga c. Adama, 1005. Waliszek Stefan s. Stanisława, 1006. Waliszek Helena c. Wawrzyńca, 1007. Wojtysiak Stanisław s. Antoniego, 1008. Wojtysiak Zofia c. Wojciecha, 1009. Wypyszyński Zygmunt s. Wawrzyńca, 1010. Wypyszyńska Marianna c. Jana, 1011. Zawadzki Stefan s. Michała, 1012. Zawadzka Stanisława c. Józefa, 1013. Ziętala Stanisław s. Władysława, 1014. Ziętala Kazimiera c. Wojciecha, 1015. Zuberek Jan s. Józefa, 1016. Żuberek Helena c. Mikołaja,

na wniosek Wojewody Suwalskiego:

1017. Budukiewicz Józef s. Bronisława, 1018. Budukiewicz Leokadia c. Aleksandra, 1019. Czarniewski Bronisław s. Adama, 1020. Czarniewska Stefania c. Stanisława, 1021. Krajewski Bronisław s. Kazimierza, 1022. Krajewska Zofia c. Stanisława, 1023. Łabanowski Józef s. Jana, 1024. Łabanowska Janina c. Pawła, 1025. Olszewski Stanisław s. Stanisława, 1026. Olszewska Irena c. Piotra, 1027. Romanowski Stanisław s. Stanisława, 1028. Romanowska Jadwiga c. Wincentego, 1029. Siwula Bronisław s. Jana, 1030. Siwula Józefa c. Józefa, 1031. Sokołowski Stanisław s. Stanisława, 1032. Sokołowska Leonarda c. Leona,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

1033. Grobys Józef s. Ignacego, 1034. Grobys Helena c. Józefa, 1035. Janowski Jan, 1036. Janowska Zofia, 1037. Kamoś Tadeusz s. Piotra, 1038. Kamoś Marta c. Andrzeja, 1039. Kogut Hieronim s. Macieja, 1040. Kogut Zeinaida c. Aleksandra, 1041. Korwet Grzegorz s. Tomasza, 1042. Korwel Zofia c. Jana, 1043. Kurkiewicz Roman s. Józefa, 1044. Kurkiewicz Aniela c. Jana, 1045. Kuśmierek Antoni s. Antoniego, 1046. Kuśmierek Natalia c. Aleksandra, 1047. Lewicki Stefan s. Władysława, 1048. Lewicka Wanda c. Jana, 1049. Miśkowiec Marian s. Franciszka, 1050. Miśkowiec Wanda c. Stanisława, 1051. Nowakowski Jan s. Stanisława, 1052. Nowakowska Carmen c. Pedra, 1053. Pabiszczak Walenty s. Jana, 1054. Pabiszczak Janina c. Antoniego, 1055. Szlachetka Antoni s. Jana, 1056. Sztachetka Aniela c. Piotra, 1057. Świerczyński Leon s. Jana, 1058. Świerczyńska Weronika c. Franciszka, 1059. Wawrzonkowski Józef s. Marcina, 1060. Wawrzonkowska Anna c. Tomasza, 1061. Zych Tadeusz s. Michała, 1062. Zych Helena c. Piotra.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021