Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 48/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Konińskiego:

1. Andrzejewski Stanisław s. Franciszka, 2. Andrzejewska Cecylia c. Jana, 3. Antas Józef, s. Franciszka, 4. Antas Józefa c. Wincentego, 5. Antczak Józef s. Ignacego, 6. Antczak Jadwiga c. Michała, 7. Banasiak Alojzy s. Antoniego, 8. Banasiak Janina c. Franciszka, 9. Banasiak Czesław s. Stanisława, 10. Banasiak Olimpia c. Franciszka, 11. Banasik Marian s. Władysława, 12. Banasik Anna c. Antoniego, 13. Bartosik Józef s. Aleksandra, 14. Bartosik Zofia c. Kazimierza, 15. Bartosik Józef s. Ignacego, 16. Bartosik Genowefa c. Piusa, 17. Bartosik Marian s. Jana, 18. Bartosik Anna c. Leona, 19. Bartz Sylwester, 20. Bartz Feliksa, 21. Bąkowski Gerard s. Kazimierza, 22. Bąkowska Krystyna c. Władysława, 23. Benec Edward s. Tomasza, 24. Benec Marianna c. Antoniego, 25. Białecki Stanisław s. Adama, 26. Białecka Józefa c. Stefana, 27. Borowiec Stefan s. Stanisława, 28. Borowiec Genowefa c. Władysława, 29. Chęciński Ignacy s. Marcina, 30. Chęcińska Marianna c. Franciszka, 31. Chorbiński Piotr s. Jana, 32. Chorbińska Wanda c. Józefa, 33. Ciesiółka Stefan s. Jana, 34. Ciesiółka Krystyna c. Michała, 35. Dankowski Stanisław s. Franciszka, 36. Dankowska Zofia c. Józefa, 37. Domagalski Czesław s. Ignacego, 38. Domagalska Zofia c. Stefana, 39. Dąbrowski Stanisław s. Feliksa, 40. Dąbrowska Marianna c. Józefa, 41. Dębiński Eugeniusz, 42. Dębińska Irena, 43. Dławichowski Jan s. Józefa, 44. Dławichowska Jadwiga c. Antoniego, 45. Dukarski Jerzy s. Władysława, 46. Dukarska Anna c. Wincentego, 47. Dzikowski Zygmunt s. Józefa, 48. Dzikowska Zofia c. Jana, 49. Fic Leon s. Władysława, 50. Fic Wiktoria c. Gustawa, 51. Gębka Stanisław s. Teofila, 52. Gębka Regina c. Antoniego, 53. Grochociński Adam s. Władysława, 54. Grochocińska Zofia c. Józefa, 55. Gruchalski Bolesław s. Romualda, 56. Gruchalska Irena c. Teofila, 57. Grymuza Jan s. Antoniego, 58. Grymuza Jadwiga c. Kazimierza, 59. Grzechowski Władysław s. Wincentego, 60. Grzechowska Helena c. Antoniego, 61. Hadzicki Kazimierz s. Andrzeja, 62. Hadzicka Irena c. Stanisława, 63. Iwiński Mieczysław s. Andrzeja, 64. Iwińska Marianna c. Antoniego, 65. Jabłoński Edward s. Andrzeja, 66. Jabłońska Henryka c. Leona, 67. Jaroszewski Władysław s. Michała, 68. Jaroszewska Janina c. Józefa, 69. Jaskulski Marian s. Józefa, 70. Jaskulska Marta c. Feliksa, 71. Jędrzejewski Władysław s. Andrzeja, 72. Jędrzejewska Kazimiera c. Michała, 73. Jopek Józef s. Józefa, 74. Jopek Zofia c. Stanisława, 75. Kacprzak Zygmunt s. Wojciecha, 76. Kacprzak Serafina c. Jana, 77. Kamiński Wacław s. Józefa, 78. Kamińska Cecylia c. Andrzeja, 79. Kasznia Mieczysław s. Kazimierza, 80. Kasznia Marianna c. Andrzeja, 81. Kawka Wacław s. Ignacego, 82. Kawka Otylia c. Stanisława, 83. Kiciński Zenon s. Stefana, 84. Kicińska Helena c. Ignacego, 85. Kołosowski Antoni s. Wincentego, 86. Kołosowska Krystyna c. Wacława, 87. Kondaszewski Bolesław s. Wacława, 88. Kondaszewska Genowefa c. Leona, 89. Kopeć Stanisław s. Jana, 90. Kopeć Leokadia c. Szczepana, 91. Kozikowski Jan s. Marcina, 92. Kozikowska Michalina c. Franciszka, 93. Kozłowski Franciszek s. Władysława, 94. Kozłowska Marianna c. Franciszka, 95. Kozłowski Stefan s. Marcina, 96. Kozłowska Wanda c. Adama, 97. Krzyżaniak Mieczysław s. Rocha, 98. Krzyżaniak Anna c. Andrzeja, 99. Krupa Kazimierz s. Błażeja, 100. Krupa Balbina c. Feliksa, 101. Kuliński Stanisław s. Kacpra, 102. Kulińska Marianna c. Wojciecha, 103. Kupsik Czesław s. Stanisława, 104. Kupsik Adamina c. Jana, 105. Kwiatkowski Zenon s. Józefa, 106. Kwiatkowska Sabina c. Walentego, 107. Kwieciński Jan s. Władysława, 108. Kwiecińska Kazimiera c. Lucjana, 109. Lewandowski Tadeusz s. Franciszka, 110. Lewandowska Janina c. Jana, 111. Lewandowski Zygmunt s. Józefa, 112. Lewandowska Janina c. Prokopa, 113. Lewiński Jan s. Józefa, 114. Lewińska Krystyna c. Antoniego, 115. Lipiński Henryk s. Ludwika, 116. Lipińska Eugenia c. Władysława, 117. Łapot Jan s. Ludwika, 118. Łapot Janina c. Stanisława, 119. Łazarz Stanisław s. Jana, 120. Łazarz Anna c. Andrzeja, 121. Łechtański Zenon s. Józefa, 122. Łechtańska Marianna c. Antoniego, 123. Łuszczak Michał s. Józefa, 124. Łuszczak Maria c. Wawrzyńca, 125. Łykowski Stefan s. Stanisława, 126. Łykowska Marianna c. Stanisława, 127. Makowski Władysław s. Józefa, 128. Makowska Krystyna c. Józefa, 129. Maliński Marian s. Antoniego, 130. Malińska Irena c. Bolesława, 131. Małecki Edward s. Michała, 132. Małecka Stefania c. Stanisława, 133. Marciniak Władysław s. Władysława, 134. Marciniak Czesława c. Stefana, 135. Matusiak Czesław s. Wawrzyńca, 136. Matusiak Weronika c. Adama, 137. Miastkowski Zygmunt s. Józefa, 138. Miastkowska Sabina c. Antoniego, 139. Nawrocki Leon s. Franciszka, 140. Nawrocka Teresa c. Symforiana, 141. Nykiel Roman s. Władysława, 142. Nykiel Helena c. Józefa, 143. Oblizajek Franciszek s. Tomasza, 144. Oblizajek Maria c. Jana, 145. Ochman Marian s. Wojciecha, 146. Ochman Czesława c. Kazimierza, 147. Okuński Jan s. Michała, 148. Okuńska Marianna c. Wojciecha, 149. Olejnicki Józef s. Stanisława, 150. Olejnicka Monika c. Andrzeja, 151. Olejniczak Józef s. Michała, 152. Olejniczak Stanisława c. Franciszka, 153. Olkowski Bogumił s. Józefa, 154. Olkowska Czesława c. Antoniego, 155. Owczarek Henryk s. Stanisława, 156. Owczarek Alicja c. Teodora, 157. Palpuchowski Edward s. Walentego, 158. Palpuchowska Stanisława c. Konstantego, 159. Palutka Zygmunt s. Wojciecha, 160. Palutka Jadwiga c. Józefa, 161. Pieńkowski Henryk s. Stanisława, 162. Pieńkowska Jadwiga c. Romana, 163. Pietrzak Józef s. Feliksa, 164. Pietrzak Tadeusza c. Mariana, 165. Kadecki Edward s. Wacława, 166. Kadecka Weronika c. Wincentego, 167. Roszak Stanisław s. Fabiana, 168. Roszak Kordula c. Michała, 169. Rzeźnik Józef s. Jana, 170. Rzeźnik Aurelia c. Jana, 171. Sikorski Marian s. Franciszka, 172. Sikorska Krystyna c. Franciszka, 173. Siwiński Stanisław s. Feliksa, 174. Siwińska Stanisława c. Władysława, 175. Socha Bogumił s. Józefa, 176. Socha Krystyna c. Jana, 177. Stankiewicz Mikołaj s. Borysa, 178. Stankiewicz Janina c. Marcina, 179. Starosta Bolesław s. Stanisława, 180. Starosta Apolonia c. Stanisława, 181. Starosta Kazimierz s. Michała, 182. Starosta Albina c. Władysława, 183. Szafrański Feliks s. Szymona, 184. Szafrańska Marianna c. Bolesława, 185. Szczesiak Edward s. Józefa, 186. Szczesiak Władysława c. Władysława, 187. Szkudlarek Czesław s. Jana, 188. Szkudlarek Wirginia c. Jana, 189. Szmagaj Władysław s. Franciszka, 190. Szmagaj Regina c. Szczepana, 191. Sztejkowski Feliks s. Tadeusza, 192. Sztejkowska Urszula c. Bolesława, 193. Szymczak Eugeniusz s. Wojciecha, 194. Szymczak Marianna c. Władysława, 195. Szymczak Paweł s. Stanisława, 196. Szymczak Czesława c. Feliksa, 197. Śledź Czesław s. Stanisława, 198. Śledź Olga c. Władysława, 199. Świątek Lucjan s. Bartłomieja, 200. Świątek Genowefa c. Stanisława, 201. Tarnecki Wojciech s. Andrzeja, 202. Tarnecka Marianna c. Stanisława, 203. Tomczak Stanisław s. Marka, 204. Tomczak Marianna c. Stanisława, 205. Topolski Stanisław s. Bronisława, 206. Topolska Czesława c. Antoniego, 207. Tyda Mieczysław s. Ignacego, 208. Tyda Marianna c. Ludwika, 209. Tyrański Bronisław s. Józefa, 210. Tyrańska Kazimiera c. Ignacego, 211. Urbaniak Józef s. Wincentego, 212. Urbaniak Anna c. Walentego, 213. Walczak Eugeniusz s. Jana, 214. Walczak Kazimiera c. Józefa, 215. Walczak Józef s. Antoniego, 216. Walczak Franciszka c. Franciszka, 217. Walczak Walenty s. Andrzeja, 218. Walczak Irena c. Walentego, 219. Wiechciński Wacław s. Klemensa, 220. Wiechcińska Krystyna c. Adama, 221. Wieczorek Jan s. Teofila, 222. Wieczorek Zofia c. Jana, 223. Wiśniewski Michał s. Michała, 224. Wiśniewska Marianna c. Józefa, 225. Włoczkowski Kazimierz s. Stanisława, 226. Włoczkowska Leokadia c. Leonarda, 227. Wojciechowski Marian s. Józefa, 228. Wojciechowska Genowefa c. Adama, 229. Woziński Wacław s. Adama, 230. Wozińska Sabina c. Rocha, 231. Woźniak Zygmunt s. Edmunda, 232. Woźniak Marta c. Władysława, 233. Wróbel Jan s. Józefa, 234. Wróbel Łucja c. Michała, 235. Wróbel Stanisław s. Wincentego, 236. Wróbel Józefa c. Rocha, 237. Wykpisz Władysław s. Ignacego, 238. Wykpisz Sabina c. Stanisława, 239. Zawal Andrzej s. Franciszka, 240. Zawal Władysława c. Mateusza, 241. Zawierucha Mieczysław s. Wincentego, 242. Zawierucha Melania c. Franciszka, 243. Ziarniak Wincenty s. Maksymiliana, 244. Ziarniak Lidia c. Michała, 245. Ziarniak Władysław s. Maksymiliana, 246. Ziarniak Genowefa c. Wacława,

na wniosek Wojewody Poznańskiego:

247. Bartkowiak Czesław s. Stanisława, 248. Bartkowiak Teresa c. Jana, 249. Bartkowiak Stefan s. Franciszka, 250. Bartkowiak Zofia c. Michała, 251. Ceyza Stefan s. Jana, 252. Ceyza Władysława c. Szczepana, 253. Chlebowski Leon s. Józefa, 254. Chlebowska Janina c. Ignacego, 255. Chmielina Czesław s. Stanisława, 256. Chmielina Leokadia c. Franciszka, 257. Chojnacki Jan s. Wincentego, 258. Chojnacka Kazimiera c. Józefa, 259. Działak Marian s. Wawrzyna, 260. Działak Julianna c. Jana, 261. Frąckowiak Władysław s. Jana, 262. Frąckowiak Stanisława c. Jana, 263. Gadomski Józef s. Michała, 264. Gadomska Jadwiga c. Franciszka, 265. Gmerek Józef s. Antoniego, 266. Gmerek Anna c. Marcina, 267. Grafling Józef s. Stanisława, 268. Grafling Helena c. Wawrzyna, 269. Grześkowiak Władysław s. Walentego, 270. Grześkowiak Maria c. Władysława, 271. Jańczak Leon s. Andrzeja, 272. Jańczak Janina c. Michała, 273. Kaczmarek Stefan s. Tomasza, 274. Kaczmarek Gertruda c. Piotra, 275. Kaszkowiak Bronisław s. Andrzeja, 276. Kaszkowiak Bronisława c. Antoniego, 277. Kaźmierczak Marian, 278. Kaźmierczak Czesława, 279. Kiełbasa Kazimierz s. Walentego, 280. Kiełbasa Marianna c. Ignacego, 281. Kmieciak Mieczysław s. Jana, 282. Kmieciak Irena c. Franciszka, 283. Kołodziej Aleksy s. Szczepana, 284. Kołodziej Marianna c. Michała, 285. Konieczny Władysław s. Wawrzyna, 286. Konieczna Marta c. Michała, 287. Kuster Stefan s. Franciszka, 288. Kuster Helena c. Józefa, 289. Lange Włodzimierz s. Mariana, 290. Lange Zofia c. Wienczysława, 291. Lulczyk Walenty, 292. Lulczyk Marianna, 293. Łuczak Szczepan s. Wojciecha, 294. Łuczak Cecylia c. Andrzeja, 295. Malinowski Fryderyk s. Waltera, 296. Malinowska Gabriela c. Romana, 297. Markiewicz Czesław s. Andrzeja, 298. Markiewicz Józefa c. Ludwika, 299. Mazur Kazimierz s. Jana, 300. Mazur Stanisława c. Marcelego, 301. Modry Franciszek s. Józefa, 302. Modra Antonina c. Bronisława, 303. Nawrocki Antoni s. Ludwika, 304. Nawrocka Stanisława c. Franciszka, 305. Nawrot Jan s. Jana, 306. Nawrot Helena c. Jana, 307. Nowak Edward s. Józefa, 308. Nowak Marianna c. Jana, 309. Nowak Jan s. Franciszka, 310. Nowak Janina c. Ludwika, 311. Piskorz Józef s. Tomasza, 312. Piskorz Helena c. Franciszka, 313. Polus Bolesław s. Wojciecha, 314. Polus Pelagia c. Marcina, 315. Siepak Marian s. Józefa, 316. Siepak Gertruda c. Władysława, 317. Służewski Zygmunt s. Alberta, 318. Służewska Maria c. Wojciecha, 319. Stakun Ryszard s. Wacława, 320. Stakun Aleksandra c. Sergiusza, 321. Stankowski Stefan s. Walentego, 322. Stankowska Irena c. Jana, 323. Szulc Michał s. Andrzeja, 324. Szulc Marianna c. Józefa, 325. Szymoniak Władysław s. Wawrzyna, 326. Szymoniak Kazimiera c. Ludwika, 327. Świtała Marian s. Feliksa, 328. Świtała Krystyna c. Andrzeja, 329. Tomczak Edmund s. Michała, 330. Tomczak Genowefa c. Jana, 331. Wosiński Walenty s. Marcina, 332. Wosińska Janina c. Karola, 333. Ziętkowiak Mieczysław s. Tomasza, 334. Ziętkowiak Kazimiera c. Piotra, 335. Zwoliński Edmund s. Wincentego, 336. Zwolińska Krystyna c. Wojciecha,

na wniosek Wojewody Tarnobrzeskiego:

337. Adamczyk Michał s. Michała, 338. Adamczyk Genowefa c. Mateusza, 339. Babula Edward s. Jana, 340. Babula Aniela c. Walentego, 341. Bąk Jan s. Antoniego, 342. Bąk Aleksandra c. Mikołaja, 343. Bieżanek Stefan s. Andrzeja, 344. Bieżanek Alina c. Edwarda, 345. Błasiak Tadeusz s. Piotra, 346. Błasiak Janina c. Antoniego, 347. Borkowski Kazimierz s. Jana, 348. Borkowska Marianna c. Józefa, 349. Brak Jan s. Władysława, 350. Brak Aniela c. Feliksa, 351. Brzeski Mieczysław s. Fabiana, 352. Brzeska Anna c. Józefa, 353. Czechura Jan s. Kazimierza, 354. Czechura Maria c. Józefa, 355. Chamera Witold s. Józefa, 356. Chamera Lucyna c. Pawła, 357. Cudziło Eugeniusz s. Jana, 358. Cudziło Maria c. Jakuba, 359. Dąbek Stanisław s. Franciszka, 360. Dąbek Zofia c. Adama, 361. Donda Jan s. Michała, 362. Donda Jadwiga c. Andrzeja, 363. Dragan Stanisław s. Macieja, 364. Dragan Janina c. Józefa, 365. Drzałowski Zygmunt s. Jana, 366. Drzałowska Kazimiera c. Franciszka, 367. Falasa Adam s. Jana, 368. Falasa Matylda c. Franciszka, 369. Fijałkowski Daniel s. Franciszka, 370. Fijałkowska Marianna c. Andrzeja, 371. Furtak Józef s. Jana, 372. Furtak Michalina c. Ferdynanda, 373. Głodek Jan, 374. Głodek Janina, 375. Hajdas Stanisław s. Piotra, 376. Hajdas Stanisława c. Józefa, 377. Jacek Władysław s. Jana, 378. Jacek Stefania c. Stanisława, 379. Jadach Wacław s. Józefa, 380. Jadach Janina c. Leona, 381. Janiec Bolesław s. Stanisława, 382. Janiec Janina c. Stanisława, 383. Jarecki Tadeusz s. Józefa, 384. Jarecka Zofia c. Franciszka, 385. Jezierski Józef s. Franciszka, 386. Jezierska Janina c. Józefa, 387. Kutyła Adam s. Michała, 388. Kutyła Julia c. Adama, 389. Korda Jan s. Wojciecha, 390. Korda Janina c. Franciszka, 391. Kozłowski Zygmunt s. Wincentego, 392. Kozłowska Marianna c. Stefana, 393. Król Marian s. Piotra, 394. Król Marianna c. Andrzeja, 395. Kupiec Antoni s. Franciszka, 396. Kupiec Anna c. Stanisława, 397. Kwiecień Marian s. Wojciecha, 398. Kwiecień Marianna c. Franciszka, 399. Lebida Stefan s. Tomasza, 400. Lebida Natalia c. Wincentego, 401. Lipiński Jan s. Józefa, 402. Lipińska Janina c. Wojciecha, 403. Łopion Edward s. Michała, 404. Łopion Janina c. Antoniego, 405. Łuczak Jan s. Piotra, 406. Łuczak Krystyna c. Józefa, 407. Łukasiewicz Zdzisław s. Stanisława, 408. Łukasiewicz Helena c. Stanisława, 409. Madej Józef s. Andrzeja, 410. Madej Władysława c. Ferdynanda, 411. Maj Władysław s. Jana, 412. Maj Izabela c. Józefa, 413. Majewski Władysław s. Władysława, 414. Majewska Emilia c. Andrzeja, 415. Mackiewicz Jan s. Józefa, 416. Mackiewicz Bogusława c. Józefa, 417. Markowski Bolesław s. Józefa, 418. Markowska Leokadia c. Antoniego, 419. Markowski Henryk s. Jana, 420. Markowska Helena c. Jana, 421. Maziarski Jan s. Ignacego, 422. Maziarska Wanda c. Stanisława, 423. Mikina Wawrzyniec s. Wawrzyńca, 424. Mikina Stanisława c. Wincentego, 425. Ogórek Michał s. Jana, 426. Ogórek Helena c. Jana, 427. Pacholec Antoni s. Michała, 428. Pacholec Helena c. Wojciecha, 429. Pacholec Piotr s. Michała, 430. Pacholec Emilia c. Józefa, 431. Pacholec Stanisław s. Ignacego, 432. Pacholec Stefania c. Sebastiana, 433. Pająk Bolesław s. Tomasza, 434. Pająk Kazimiera c. Wojciecha, 435. Pawlica Jan s. Jana, 436. Pawlica Helena c. Antoniego, 437. Piechuta Walenty s. Michała, 438. Piechuta Bronisława c. Michała, 439. Pietrzyk Stanisław s. Walentego, 440. Pietrzyk Krystyna c. Adama, 441. Pikula Józef s. Pawła, 442. Pikula Krystyna c. Wincentego, 443. Powęska Adam s. Marcina, 444. Powęska Henryka c. Nikodema, 445. Przywara Marian s. Stanisława, 446. Przywara Michalina c. Wojciecha, 447. Rębisz Jan s. Franciszka, 448. Rębisz Stanisława c. Józefa, 449. Sadkowski Wincenty s. Franciszka, 450. Sadkowska Marianna c. Stanisława, 451. Sadłocha Władysław s. Ignacego, 452. Sadłocha Marianna c. Antoniego, 453. Sadowski Stanisław s. Jana, 454. Sadowska Krystyna c. Tomasza, 455. Sendek Stanisław s. Wojciecha, 456. Sendek Czesława c. Wawrzyńca, 457. Scibura Michał s. Jana, 458. Scibura Janina c. Jana, 459. Siek Stanisław s. Sebastiana, 460. Siek Emilia c. Stanisława, 461. Sikora Stefan s. Walentego, 462. Sikora Janina c. Piotra, 463. Skobel Marian s. Andrzeja, 464. Skobel Maria c. Jana, 465. Skórski Edward s. Antoniego, 466. Skórska Bronisława c. Wojciecha, 467. Smutek Józef s. Marcina, 468. Smutek Zofia c. Józefa, 469. Sokal Bolesław s. Jana, 470. Sokal Helena c. Andrzeja, 471. Sołtys Franciszek s. Jana, 472. Sołtys Karolina c. Walentego, 473. Staniek Marian s. Wincentego, 474. Staniek Marianna c. Andrzeja, 475. Sydor Władysław s. Waleriana, 476. Sydor Wanda c. Ludwika, 477. Szwedo Roman s. Wawrzyńca, 478. Szwedo Rozalia c. Marcina, 479. Szyk Ludwik s. Jana, 480. Szyk Janina c. Antoniego, 481. Szymański Jan s. Aleksandra, 482. Szymańska Helena c. Jana, 483. Śledź Feliks s. Stanisława, 484. Śledź Zofia c. Antoniego, 485. Tomczyk Stanisław s. Jana, 486. Tomczyk Zofia c. Wojciecha, 487. Trybuła Władysław s. Wojciecha, 488. Trybuła Joanna c. Wawrzyńca, 489. Twaróg Jan s. Jana, 490. Twaróg Marianna c. Mikołaja, 491. Ufnal Aleksander s. Jana, 492. Ufnal Stefania c. Antoniego, 493. Walczak Michał s. Kazimierza, 494. Walczak Waleria c. Mikołaja, 495. Wiącek Marian s. Józefa, 496. Wiącek Zofia c. Ignacego, 497. Wilkosz Mieczysław s. Marcina, 498. Wilkosz Wanda c. Władysława, 499. Winogrodzki Władysław s. Jakuba, 500. Winogrodzka Katarzyna c. Adama, 501. Witczak Adam, 502. Witczak Genowefa, 503. Wołoszyn Jan s. Tomasza, 504. Wołoszyn Stefania c. Marcina, 505. Zabor Stefan s. Józefa, 506. Zabor Genowefa c. Jakóba, 507. Zaczek Stefan s. Jakuba, 508. Zaczek Helena c. Wojciecha, 509. Żarski Jan s. Michała, 510. Żarska Marianna c. Jana, 511. Żuk Julian s. Józefa, 512. Żuk Jadwiga c. Karola, 513. Żytko Piotr s. Jana, 514. Żytko Józefa c. Wincentego.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021