Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w trzecim kwartale 1997 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 listopada 1997 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 1997 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 507, Nr 103, poz. 651 i Nr 115, poz. 741) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz nagród z zakładowego funduszu nagród, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" i Telekomunikacji Polskiej - Spółka Akcyjna, w trzecim kwartale 1997 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA W WOJEWÓDZTWACH BEZ WYPŁAT Z ZYSKU I NADWYŻKI BILANSOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH ORAZ NAGRÓD ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD, Z UWZGLĘDNIENIEM SFERY BUDŻETOWEJ BEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE" ORAZ BEZ PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA" I TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ - SPÓŁKA AKCYJNA, W TRZECIM KWARTALE 1997 R.

Lp. Województwo Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)
1 2 3
1 warszawskie 1496,18
2 bialskopodlaskie 915,93
3 białostockie 1016,11
4 bielskie 1042,43
5 bydgoskie 1030,49
6 chełmskie 942,77
7 ciechanowskie 927,27
8 częstochowskie 961,41
9 elbląskie 1029,23
10 gdańskie 1137,52
11 gorzowskie 957,85
12 jeleniogórskie 1042,40
13 kaliskie 942,38
14 katowickie 1267,69
15 kieleckie 973,29
16 konińskie 1069,81
17 koszalińskie 961,94
18 krakowskie 1126,68
19 krośnieńskie 913,85
20 legnickie 1173,88
21 leszczyńskie 948,65
22 lubelskie 1058,40
23 łomżyńskie 982,13
24 łódzkie 1018,28
25 nowosądeckie 892,57
26 olsztyńskie 992,17
27 opolskie 1042,05
28 ostrołęckie 979,34
29 pilskie 934,16
30 piotrkowskie 1003,67
31 płockie 1135,43
32 poznańskie 1159,84
33 przemyskie 921,43
34 radomskie 968,73
35 rzeszowskie 995,59
36 siedleckie 959,55
37 sieradzkie 915,37
38 skierniewickie 954,71
39 słupskie 904,04
40 suwalskie 932,43
41 szczecińskie 1131,05
42 tarnobrzeskie 997,24
43 tarnowskie 987,06
44 toruńskie 967,76
45 wałbrzyskie 955,59
46 włocławskie 930,69
47 wrocławskie 1094,25
48 zamojskie 909,05
49 zielonogórskie 969,38

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021