Zasady stosowania kursów walut obcych, ustalanych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 października 1997 r.
w sprawie zasad stosowania kursów walut obcych, ustalanych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Dla ustalania wartości celnej stosuje się kursy średnie waluty krajowej do wymienialnych walut obcych, ustalane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski we wtorek poprzedzający okres obowiązywania kursu, niezmiennie w ciągu dwóch tygodni - od środy od godziny 000, przez dwa tygodnie, do wtorku kończącego okres dwóch tygodni, do godziny 2400.
2.
Jeżeli wtorek, o którym mowa w ust. 1, jest dniem ustawowo wolnym od pracy i kursy, o których mowa w ust. 1, nie są ogłaszane, dla ustalania wartości celnej przyjmuje się ostatnie kursy średnie ogłoszone przed tym wtorkiem.
3.
W wypadku zmiany kursów średnich waluty krajowej w stosunku do jednej z wymienionych walut obcych, tj. dolara amerykańskiego, marki niemieckiej, funta brytyjskiego, franka francuskiego i franka szwajcarskiego, w innym dniu tygodnia niż wtorek, o którym mowa w ust. 1, i każdy piątek, o 3% i więcej od kursu dotychczas stosowanego, kursy stosowane ulegają zmianie od godziny 000 dnia następnego po dniu, od którego kursy te obowiązują.
§  2.
1.
W wypadku transakcji dokonywanych w jednostkach rozliczeniowych, dla ustalania wartości celnej stosuje się kursy średnie w złotych tych jednostek, ogłaszane przez Narodowy Bank Polski we wtorek poprzedzający okres obowiązywania kursu, niezmiennie w ciągu dwóch tygodni - od środy od godziny 000, przez dwa tygodnie, do wtorku kończącego okres dwóch tygodni, do godziny 2400.
2.
Przepisy § 1 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  3.
Dla ustalania wartości celnej wyrobów o udokumentowanej wartości, wyrażonej w walutach obcych nie będących walutami wymienialnymi - przywożonych lub przesyłanych przez osoby krajowe lub zagraniczne albo dla tych osób - stosuje się wartość w złotych tych walut, określoną w aktualnym "Wykazie walut nie publikowanych w tabelach Narodowego Banku Polskiego".
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.73.695

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zasady stosowania kursów walut obcych, ustalanych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej.
Data aktu: 02/10/1997
Data ogłoszenia: 11/10/1997
Data wejścia w życie: 01/01/1998