Nadanie orderów.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 maja 1997 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 110/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, za zasługi w pracy dydaktycznej

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Rajkiewicz Antoni s. Lucjana,

za wybitne zasługi w pracy naukowej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Andruszkiewicz Witold s. Antoniego,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony pracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Hansen Arwid s. Karola,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Gromski Józef s. Adama,

za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła i małej przedsiębiorczości

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Kulik Jan s. Wojciecha,

za wybitne zasługi dla upowszechniania kultury, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Zawadzki Konrad s. Ludwika,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Burakowski Jan s. Wacława, 8. Czajka Stanisław s. Antoniego, 9. Jagielska Janina c. Kazimierza, 10. Płatkiewicz Zofia c. Ignacego,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Dziechciowska Wiesława c. Antoniego, 12. Gabrielewicz Lidia c. Franciszka, 13. Śliwka Magdalena c. Franciszka,

za wybitne zasługi dla gospodarki narodowej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Haliński Aleksander s. Władysława, 15. Srokowski Stanisław s. Wiktora,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Łagosz Tadeusz s. Jana, 17. Łaniewski-Wołłk Jerzy s. Konstantego, 18. Łaski Aleksander s. Zygmunta, 19. Nowak Dominik s. Szczepana, 20. Sobolewski Tadeusz s. Edwarda, 21. Wolski Wojciech s. Jana,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Dańda Zbigniew s. Gustawa, 23. Janiszewski Ryszard s. Leopolda, 24. Juszkiewicz Włodzimierz s. Eugeniusza, 25. Krakowski Władysław s. Mieczysława, 26. Marczewski Jacek s. Jana, 27. Migda Jan s. Józefa, 28. Sobociński Jerzy s. Bronisława, 29. Śliwiński Zbigniew s. Stanisława,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochotniczego ratownictwa wodnego

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

30. Szorc Jan s. Hipolita,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

31. Marcewicz Witold s. Bolesława,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

32. Durakiewicz Krystyna c. Lucjana,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

33. Solak Jan s. Tadeusza,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

34. Szczych Andrzej s. Stanisława,

za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz osiągnięcia w pracy zawodowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

35. Herchel Stanisław s. Józefa, 36. Kobyliński Stanisław s. Jana, 37. Leonhard Bolesław s. Romana, 38. Mitura Józef s. Józefa,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

39. Łukawski Witold s. Jana, 40. Maliszewski Kazimierz s. Tomasza, 41. Święcicki Wiesław s. Wiesława,

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz zasługi w pracy dydaktycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

42. Pawłowski Krzysztof s. Stefana,

za wybitne zasługi dla ochrony środowiska naturalnego

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

43. Przybyła Jerzy s. Stanisława.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021