Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 lutego 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 8/97 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Białostockiego:

1. Antoniuk Daniel s. Daniela, 2. Antoniuk Zofia c. Aleksego, 3. Bierżyn Andrzej s. Mikołaja, 4. Bierżyn Maria c. Nazara, 5. Dobrzyński Władysław s. Antoniego, 6. Dobrzyńska Janina c. Adolfa, 7. Grygoruk Konstanty s. Bazyla, 8. Grygoruk Olga c. Jana, 9. Iwanicki Wacław s. Stanisława, 10. Iwanicka Marianna c. Wincentego, 11. Jakoniuk Piotr s. Pimona, 12. Jakoniuk Luba c. Jana, 13. Jakoniuk Teodor s. Jana, 14. Jakoniuk Luba c. Piotra, 15. Jarmoc Michał s. Piotra, 16. Jarmoc Nadzieja c. Andrzeja, 17. Jurczuk Paweł s. Michała, 18. Jurczuk Luba c. Ignacego, 19. Karpowicz Borys s. Jerzego, 20. Karpowicz Nadzieja c. Jana, 21. Karpowicz Dymitr s. Łukasza, 22. Karpowicz Nina c. Michała, 23. Koptewicz Mikołaj s. Aleksandra, 24. Koptewicz Maria c. Szymona, 25. Kosterewa Bazyl s. Teodora, 26. Kosterewa Teodozja c. Tomasza, 27. Lesiewicz Władysław s. Mateusza, 28. Lesiewicz Władysława c. Wojciecha, 29. Łapiński Szymon s. Adriana, 30. Łapińska Walentyna c. Aleksandra, 31. Łukianiuk Borys s. Jakuba, 32. Łukianiuk Maria c. Michała, 33. Macuta Szymon s. Filipa, 34. Macuta Lidia c. Bazyla, 35. Misiuk Teodor s. Nicefora, 36. Misiuk Maria c. Filipa, 37. Muraszkowski Włodzimierz s. Aleksandra, 38. Muraszkowska Zofia c. Antoniego, 39. Nikołajuk Kuźma s. Marka, 40. Nikołajuk Wiera c. Jana, 41. Opaltiński Włodzimierz s. Dymitra, 42. Opalińska Nina c. Cyryla, 43. Ostaszewicz Michał s. Jakuba, 44. Ostaszewicz Maria c. Heronima, 45. Popławski Michał s. Daniela, 46. Popławska Anna c. Michała, 47. Rajewski Włodzimierz s. Andrzeja, 48. Rajewska Wiera c. Michała, 49. Ruczaj Mikołaj s. Juliana, 50. Ruczaj Nadzieja c. Karpa, 51. Rusin Grzegorz s. Szymona, 52. Rusin Stanisława c. Józefa, 53. Sakowski Paweł s. Kupriana, 54. Sakowska Katarzyna c. Nazara, 55. Sulima Mikołaj s. Szymona, 56. Sulima Nadzieja c. Aksentego, 57. Szulęcki Stefan s. Michała, 58. Szulęcka Marta c. Pawła, 59. Szum Jan s. Eugeniusza, 60. Szum Anna c. Aleksandra, 61. Tarmosiuk Michał s. Piotra, 62. Tarmosiuk Anastazja c. Teodora, 63. Tymiński Eugeniusz s. Gierasima, 64. Tymińska Nadzieja c. Mateusza,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

65. Becker Antoni s. Teodora, 66. Becker Stefania c. Leona, 67. Biela Jan s. Wojciecha, 68. Biela Maria c. Franciszka, 69. Biela Karol s. Aleksandra, 70. Biela Alma c. Józefa, 71. Choroba Paweł s. Józefa, 72. Choroba Erna c. Romana, 73. Droś Józef s. Jana, 74. Droś Bronisława c. Stanisława, 75. Drozd Alfred s. Józefa, 76. Drozd Maria c. Piotra, 77. Goik Józef s. Izydora, 78. Goik Gertruda c. Alojzego, 79. Gongor Karol s. Karola, 80. Gongor Ingeborga c. Pawła, 81. Groborz Herbert s. Ewalda, 82. Groborz Małgorzata c. Maksymiliana, 83. Groborz Paweł s. Pawła, 84. Groborz Hildegarda c. Franciszka, 85. Grzomba Ryszard s. Jana, 86. Grzomba Franciszka c. Teodora, 87. Gulajski Henryk s. Wacława, 88. Gulajska Zofia c. Józefa, 89. Hajduk Wilhelm s. Augustyna, 90. Hajduk Róża c. Józefa, 91. Henel Alfred s. Wilhelma, 92. Henel Bronisława c. Teodora, 93. Jeglorz Alojzy s. Juliusza, 94. Jeglorz Maria c. Jana, 95. Jasiński Piotr s. Piotra, 96. Jasińska Stanisława c. Franciszka, 97. Jaworski Gabriel s. Józefa, 98. Jaworska Maria c. Wilhelma, 99. Kajzerek Gerhard s. Józefa, 100. Kajzerek Marta c. Karola, 101. Kijas Ryszard s. Franciszka, 102. Kijas Maria c. Jana, 103. Kubeczka Augustyn s. Tomasza, 104. Kubeczka Katarzyna c. Piusa, 105. Kulisz Józef s. Jana, 106. Kulisz Wanda c. Maksymiliana, 107. Kulnis Henryk s. Ignacego, 108. Kulnis Zofia c. Stanisława, 109. Kuśka Ferdynand s. Konstantego, 110. Kuśka Anna c. Jana, 111. Macek Mikołaj s. Adolfa, 112. Macek Emilia c. Stefana, 113. Matlanga Ernest s. Emila, 114. Matlanga Jadwiga c. Wincentego, 115. Miazga Franciszek s. Jana, 116. Miazga Gertruda c. Franciszka, 117. Oslislo Edward s. Jana, 118. Oslislo Gertruda c. Jana, 119. Paszek Teodor s. Piotra, 120. Paszek Marta c. Franciszka, 121. Paszenda Ernest s. Franciszka, 122. Paszenda Róża c. Wilhelma, 123. Rak Teodor, 124. Rak Maria, 125. Sielski Bolesław s. Franciszka, 126. Sielska Stefania c. Franciszka, 127. Słupik Alojzy s. Franciszka, 128. Słupik Klara c. Ludwika, 129. Stalmach Józef s. Franciszka, 130. Stalmach Katarzyna c. Wilhelma, 131. Stelmach Jan, 132. Stelmach Maria, 133. Szczerba Kazimierz s. Władysława, 134. Szczerba Teodora c. Franciszka, 135. Szczyrba Stefan s. Ludwika, 136. Szczyrba Marta c. Karola, 137. Szymik Wilhelm s. Franciszka, 138. Szymik Jadwiga c. Hieronima, 139. Śmietana Erwin s. Józefa, 140. Śmietana Otylia c. Teodora, 141. Urbańczyk Rudolf s. Ezehiela, 142. Urbańczyk Hildegarda c. Wawrzyńca, 143. Wasiak Roman s. Władysława, 144. Wasiak Pelagia c. Stanisława, 145. Wolny Jerzy s. Emanuela, 146. Wolny Magdalena c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

147. Gacek Kazimierz s. Józefa, 148. Gacek Sabina c. Kazimierza, 149. Gas Piotr s. Antoniego, 150. Gas Danuta c. Józefa, 151. Głuchowski Jan s. Józefa, 152. Głuchowska Halina c. Romualda, 153. Idzik Jan s. Jana, 154. Idzik Stanisława c. Stanisława, 155. Jurek Józef s. Józefa, 156. Jurek Stanisława c. Macieja, 157. Kłusek Teofil s. Ignacego, 158. Kłusek Marianna c. Franciszka, 159. Krzemiński Józef s. Tomasza, 160. Krzemińska Janina c. Władysława, 161. Mamcarz Stanisław s. Józefa, 162. Mamcarz Leokadia c. Józefa, 163. Mazur Stefan s. Andrzeja, 164. Mazur Józefa c. Jana, 165. Mikołajczyk Józef s. Kacpra, 166. Mikołajczyk Marianna c. Karola, 167. Mularczyk Stefan s. Marka, 168. Mularczyk Marianna c. Józefa, 169. Niewczas Wacław s. Stanisława, 170. Niewczas Zuzanna c. Jana, 171. Nowak Stefan s. Stanisława, 172. Nowak Maria c. Stanisława, 173. Oziomek Franciszek s. Romana, 174. Oziomek Marianna c. Jana, 175. Perchel Zygmunt s. Romualda, 176. Perchel Zofia c. Antoniego, 177. Rogala Józef s. Jana, 178. Rogala Irena c. Józefa, 179. Sajecki Stanisław s. Jana, 180. Sajecka Irena c. Maksymiliana, 181. Sasak Stefan s. Piotra, 182. Sasak Janina c. Józefa, 183. Szeląg Adam s. Tomasza, 184. Szeląg Ewa c. Jana, 185. Szewczyk Józef s. Izydora, 186. Szewczyk Janina c. Antoniego, 187. Szlęzak Stanisław s. Feliksa, 188. Szlęzak Halina c. Marcelego, 189. Szumielewicz Józef s. Jana, 190. Szumielewicz Kunegunda c. Józefa, 191. Wierzbiński Leon s. Marcina, 192. Wierzbińska Stanisława c. Jana, 193. Zimnicki Kazimierz s. Leona, 194. Zimnicka Stanisława c. Alojzego,

na wniosek Wojewody Koszalińskiego:

195. Białous Józef s. Macieja, 196. Białous Janina c. Franciszka, 197. Chełstowski Aleksander s. Jana, 198. Chełstowska Jadwiga c. Antoniego, 199. Cygiel Piotr s. Franciszka, 200. Cygiel Olga c. Filipa, 201. Dziadek Franciszek s. Marcina, 202. Dziadek Feliksa c. Władysława, 203. Gałkowski Jan s. Wojciecha, 244. Gałkowska Barbara c. Wawrzyńca, 205. Gregorowicz Stanisław s. Antoniego, 206. Gregorowicz Wanda c. Rudolfa, 207. Janus Marian s. Franciszka, 208. Janus Ewa c. Brunona, 209. Jaroszyk Henryk s. Kazimierza, 210. Jaroszyk Jadwiga c. Alfonsa, 211. Kowalski Karol s. Stanisława, 212. Kowalska Antonina c. Tomasza, 213. Michajłowicz Walerian s. Jana, 214. Michajłowicz Feliksa c. Pawła, 215. Nachowiak Józef s. Władysława, 216. Nachowiak Alfreda c. Waleriana, 217. Staniszewski Henryk s. Piotra, 218. Staniszewska Maria c. Jana, 219. Starościak Michał s. Andrzeja, 220. Starościak Jadwiga c. Karola, 221. Statuch Józef s. Wincentego, 222. Statuch Helena c. Piotra, 223. Turek Jan s. Jana, 224. Turek Marianna c. Józefa, 225. Zabłocki Antoni s. Michała, 226. Zabłocka Genowefa c. Sebastiana,

na wniosek Wojewody Krakowskiego:

227. Badura Jan s. Kazimierza, 228. Badura Teresa c. Jana, 229. Dobrowlański Władysław s. Karola, 230. Dobrowlańska Janina c. Zenona, 231. Grzyb Stefan s. Jana, 232. Grzyb Maria c. Rudolfa, 233. Iwanik Jan s. Jana, 234. lwanik Lidia c. Władysława, 235. Kaczor Czesław s. Józefa, 236. Kaczor Irena c. Władysława, 237. Konik Zygmunt s. Franciszka, 238. Konik Janina c. Andrzeja, 239. Kot Jan s. Józefa, 240. Kot Julianna c. Jakuba, 241. Kubas Ignacy s. Jakuba, 242. Kubas Leokadia c. Jana, 243. Ossowski Henryk s. Piotra, 244. Ossowska Kazimiera c. Karola, 245. Ruschil Rudolf s. Rudolfa, 246. Ruschil Genowefa c. Tomasza, 247. Strózik Stefan s. Michała, 248. Strózik Władysława c. Adama, 249. Świątko Stanisław, 250. Świątko Honorata, 251. Tokarz Mirosław s. Józefa, 252. Tokarz Michalina c. Szczepana, 253. Wandas Eugeniusz s. Stanisława, 254. Wandas Zofia c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

255. Adam Jan s. Ignacego, 256. Adam Władysława c. Jana, 257. Bober Józef s. Michała, 258. Bober Stanisława c. Józefa, 259. Bober Władysław s. Franciszka, 260. Bober Helena c. Piotra, 261. Duplaga Kazimierz s. Marcina, 262. Duplaga Czesława c. Piotra, 263. Gajewski Benedykt s. Feliksa, 264. Gajewska Ewa c. Józefa, 265. Gosztyła Adam s. Franciszka, 266. Gosztyła Emilia c. Piotra, 267. Gosztyła Jan s. Franciszka, 268. Gosztyła Kazimiera c. Władysława, 269. Gosztyła Stanisław s. Wojciecha, 270. Gosztyła Jadwiga c. Władysława, 271. Janowski Józef s. Antoniego, 272. Janowska Helena c. Józefa, 273. Koszarski Zygmunt s. Andrzeja, 274. Koszarska Bronisława c. Jana, 275. Kozubek Władysław s. Feliksa, 276. Kozubek Helena c. Ludwika, 277. Kudła Franciszek s. Jana, 278. Kudła Emilia c. Franciszka, 279. Kudła Stanisław s. Wojciecha, 280. Kudła Bronisława c. Mikołaja, 281. Sowa Marian s. Tomasza, 282. Sowa Maria c. Ludwika, 283. Ślęczka Eugeniusz s. Józefa, 284. Ślęczka Kazimiera c. Józefa, 285. Śmigiel Ignacy s. Antoniego, 286. Śmigiel Emilia c. Franciszka, 287. Śmigiel Władysław s. Wincentego, 288. Śmigiel Janina c. Antoniego, 289. Wójcik Antoni s. Michała, 290. Wójcik Maria c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

291. Kupiński Michał s. Michała, 292. Kupińska Anna c. Wawrzyńca, 293. Maruńczak Józef s. Jana, 294. Maruńczak Karolina c. Jana, 295. Stępień Franciszek s. Piotra, 296. Stępień Zofia c. Bronisława, 297. Sukiennik Jan s. Jana, 298. Sukiennik Józefa c. Kazimierza,

na wniosek Wojewody Leszczyńskiego:

299. Banaszak Edmund s. Kazimierza, 300. Banaszak Irena c. Antoniego, 301. Betowski Jan s. Stanisława, 302. Betowska Stanisława c. Michała, 303. Dudziak Wacław, 304. Dudziak Czesława, 305. Frąckowiak Stanisław s. Stanisława, 306. Frąckowiak Helena c. Adolfa, 307. Grygorowicz Jan s. Jana, 308. Grygorowicz Janina c. Antoniego, 309. Gumienny Władysław s. Stanisława, 310. Gumienna Agnieszka c. Stanisława, 311. Idzikowski Franciszek s. Stanisława, 312. Idzikowska Stanisława c. Piotra, 313. Jakubiak Stanisław s. Antoniego, 314. Jakubiak Czesława c. Józefa, 315. Jakubowicz Edward s. Ludwika, 316. Jakubowicz Urszula c. Józefa, 317. Jarosz Tadeusz s. Stanisława, 318. Jarosz Marianna c. Franciszka, 319. Jędrkowiak Antoni s. Marcina, 320. Jędrkowiak Jadwiga c. Jana, 321. Kempiński Mieczysław s. Stanisława, 322. Kempińska Janina c. Feliksa, 323. Klecha Ludwik s. Jakuba, 324. Klecha Benigna c. Franciszka, 325. Konopniak Stanisław s. Antoniego, 326. Konopniak Regina c. Józefa, 327. Kośniewski Stanisław s. Jana, 328. Kośniewska Gizela c. Józefa, 329. Michałowski Jan s. Ludwika, 330. Michałowska Marianna c. Jakuba, 331. Osiński Zygmunt s. Stanisława, 332. Osińska Felicja c. Wojciecha, 333. Patryas Marcin s. Józefa, 334. Patryas Jadwiga c. Franciszka, 335. Pochanke Kazimierz s. Józefa, 336. Pochanke Maria c. Jana, 337. Polaszek Stanisław s. Stanisława, 338. Polaszek Marianna c. Jana, 339. Polny Władysław s. Walentego, 340. Polna Teresa c. Franciszka, 341. Przybecki Józef s. Józefa, 342. Przybecka Barbara c. Jana, 343. Robakowski Stanisław s. Józefa, 344. Robakowska Zdzisława c. Stanisława, 345. Szafrański Antoni s. Romana, 346. Szafrańska Stanisława c. Aleksandra, 347. Szczepaniak Jan s. Jana, 348. Szczepaniak Władysława c. Piotra, 349. Szczepański Tadeusz s. Franciszka, 350. Szczepańska Krystyna c. Franciszka, 351. Szwarc Ludwik s. Jakuba, 352. Szwarc Władysława c. Michała, 353. Woźniak Feliks s. Franciszka, 354. Woźniak Walentyna c. Marcina, 355. Wrotyński Edmund s. Stefana, 356. Wrotyńska Stanisława c. Józefa,

na wniosek Wojewody Ostrołęckiego:

357. Baranowski Antoni s. Jana, 358. Baranowska Helena c. Jana, 359. Bułakowski Jan s. Antoniego, 360. Bułakowska Józefa c. Stanisława, 361. Chlebowski Jan s. Jana, 362. Chlebowska Helena c. Mariana, 363. Cholewski Józef s. Stanisława, 364. Cholewska Marianna c. Jana, 365. Czyż Piotr s. Józefa, 366. Czyż Marianna c. Ignacego, 367. Dawicki Jan s. Antoniego, 368. Dawicka Genowefa c. Stanisława, 369. Dąbkowski Stefan s. Stanisława, 370. Dąbkowska Eleonora c. Edmunda, 371. Dudzik Franciszek s. Stanisława, 372. Dudzik Marianna c. Adama, 373. Gołębiewski Henryk s. Stanisława, 374. Gołębiewska Marianna c. Antoniego, 375. Grzelecki Jan s. Stanisława, 376. Grzelecka Anna c. Stanisława, 377. Jackiewicz Czesław s. Jana, 378. Jackiewicz Marianna c. Stanisława, 379. Jaskólski Zygmunt s. Jana, 380. Jaskólska Genowefa c. Adama, 381. Kaczyński Jan s. Stanisława, 382. Kaczyńska Aleksandra c. Adama, 383. Kajma Władysław s. Józefa, 384. Kajma Krystyna c. Stanisława, 385. Kiliańczyk Stanisław s. Jana, 386. Kiliańczyk Władysława c. Aleksandra, 387. Kowalczyk Ignacy s. Stanisława, 388. Kowalczyk Marianna c. Stanisława, 389. Kulesza Stanisław s. Jakuba, 390. Kulesza Zofia c. Wawrzyńca, 391. Latkowski Marian s. Franciszka, 392. Latkowska Stanisława c. Jana, 393. Łach Stanisław s. Franciszka, 394. Łach Władysława c. Franciszka, 395. Łada Czesław s. Piotra, 396. Łada Karolina c. Józefa, 397. Łyczkowski Leon s. Józefa, 398. Łyczkowska Regina c. Aleksandra, 399. Maciejewski Jan s. Stanisława, 400. Maciejewska Marianna c. Piotra, 401. Mróz Czesław, 402. Mróz Genowefa, 403. Ostrowski Stanisław s. Antoniego, 404. Ostrowska Rozalia c. Władysława, 405. Piątek Jan s. Franciszka, 406. Piątek Zofia c. Franciszka, 407. Piekarski Antoni s. Stefana, 408. Piekarska Irena c. Jana, 409. Prusik Albin s. Stanisława, 410. Prusik Janina c. Tomasza, 411. Prusik Władysław s. Jana, 412. Prusik Kazimiera c. Władysława, 413. Przychodzki Józef s. Jana, 414. Przychodzka Genowefa c. Aleksandra, 415. Przygodzki Piotr s. Stanisława, 416. Przygodzka Zofia c. Jana, 417. Siemieniak Stanisław s. Adama, 418. Siemieniak Zofia c. Józefa, 419. Skoczeń Czesław s. Leona, 420. Skoczeń Zofia c. Mariana, 421. Strączewski Władysław s. Juliana, 422. Strączewska Stanisława c. Stanisława, 423. Świderek Jan s. Józefa, 424. Świderek Janina c. Antoniego, 425. Świderek Stanisław s. Jana, 426. Świderek Sabina c. Józefa, 427. Szczepański Stanisław s. Jana, 428. Szczepańska Regina c. Aleksandra, 429. Szczepański Wiktor s. Franciszka, 430. Szczepańska Róża c. Romana, 431. Włodarczyk Czesław s. Stanisława, 432. Włodarczyk Czesława c. Antoniego, 433. Włodarczyk Jan s. Stanisława, 434. Włodarczyk Marianna c. Wacława, 435. Zwaliński Stanisław s. Władysława, 436. Zwalińska Genowefa c. Franciszka.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021