Listy odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1959 r.

M.P.60.61.291
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 25 czerwca 1960 r.
w sprawie list odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1959 r.
Stosownie do § 13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 23 lipca 1955 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych (Dz. U. Nr 32, poz. 194) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zaliczania odmian roślin uprawnych do odmian selekcjonowanych (Dz. U. Nr 34, poz. 217) podaje się do wiadomości, co następuje:
§  1. W uzupełnieniu listy odmian oryginalnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych w ciągu 1959 r. oraz listy odmian selekcjonowanych wpisanych do spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1959 r., stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do obwieszczenia Ministra Rolnictwa z dnia 4 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 42, poz. 207), w ciągu roku 1959 wpisane również zostały:
1) do rejestru odmian oryginalnych - odmiany wymienione w liście stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia,
2) do spisu odmian selekcjonowanych - odmiany wymienione w liście stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.
§  2. W uzupełnieniu listy odmian selekcjonowanych skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu roku 1959, stanowiącej załącznik nr 3 do obwieszczenia Ministra Rolnictwa z dnia 4 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 42, poz. 207), w ciągu roku 1959 ze spisu odmian selekcjonowanych skreślone również zostały odmiany wymienione w liście stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK  Nr 1

LISTA ODMIAN ORYGINALNYCH WPISANYCH DO REJESTRU ODMIAN ORYGINALNYCH W CIĄGU 1959 R.

Rośliny oleiste
Roślina Lp. Nazwa odmiany Nr odmiany w rejestrze Osoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
1 2 3 4 5
Rzepak ozimy 1 Warszawski 244 IHAR
Rośliny warzywne
Roślina Lp. Nazwa odmiany Nr odmiany w rejestrze Osoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
1 2 3 4 5
Kapusta głowiasta biała 1 Grębałowska 31 CZSR
Objaśnienia skrótów:

Użyte w rubryce 5 skróty oznaczają:

IHAR - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,

CZSR - Centralny Zarząd Selekcji Roślin.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

LISTA ODMIAN SELEKCJONOWANYCH WPISANYCH DO SPISU ODMIAN SELEKCJONOWANYCH W CIĄGU 1959 R.

Rośliny warzywne
Roślina Lp. Nazwa odmiany Nr odmiany w spisie Osoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
1 2 3 4 5
Burak ćwikłowy 1 Crosby-Selecta Kazimierza Wielka 86 CZSR
Fasola karłowa 1 Złota Saxa Urlich Zielonki 87 CZSR
Objaśnienia skrótów:

Użyty w rubryce 5 skrót oznacza:

CZSR - Centralny Zarząd Selekcji Roślin.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

LISTA ODMIAN SELEKCJONOWANYCH SKREŚLONYCH ZE SPISU ODMIAN SELEKCJONOWANYCH W CIĄGU 1959 R.

Rośliny zbożowe
Roślina Lp. Nazwa odmiany Nr odmiany w spisie Osoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
1 2 3 4 5
Jęczmień ozimy 1 Antoniński SWHN Szelejewo 11 SWHN
Rośliny warzywne
Roślina Lp. Nazwa odmiany Nr odmiany w spisie Osoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
1 2 3 4 5
Burak ćwikłowy 1 Egipski - Freege Bronowice 3 Freege
2 Egipski - Stacja Hodowlano-Badawcza - Radzików 4 IHAR
Rzodkiewka gruntowa 1 Szkarłatna z białym końcem - Spójnia Nochowo 52 Spójnia
Objaśnienia skrótów:

Użyte w rubryce 5 skróty oznaczają:

SWHN - Sandomiersko-Wielkopolska Hodowla Nasion S.A., centrala Podkowa Leśna,

Freege - Hodowla Roślin E. Freege - Kraków,

IHAR - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,

Spójnia - Hodowla Nasion "Spójnia" - Stacja Selekcji Roślin Nochowo.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1960.61.291

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Listy odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1959 r.
Data aktu: 25/06/1960
Data ogłoszenia: 04/08/1960
Data wejścia w życie: 04/08/1960