Tworzenie w 1959 r. funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

UCHWAŁA NR 103
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 1959 r.
w sprawie tworzenia w 1959 r. funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

§  1.
W przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" wydatki na nagrody, świadczenia, budownictwo mieszkaniowe oraz na zaspokojenie innych potrzeb pracowników mogą być pokrywane w 1959 r. ze środków obrotowych przedsiębiorstwa - do wysokości nie przekraczającej 2% planowanego na rok 1959 osobowego funduszu płac. Wydatki te zalicza się do kosztów przedsiębiorstwa.
§  2.
Zezwolenia na dokonanie wypłat na cele, o których mowa w § 1, udziela Minister Łączności po stwierdzeniu na podstawie sprawozdania finansowego, że przedsiębiorstwo uzyskało założony w planie wynik finansowy.
§  3.
Wydatki, o których mowa w § 1, mogą być dokonywane za I, II i III kwartał 1959 r. w wysokości do 2% planowanego na dany kwartał osobowego funduszu płac - na podstawie przyjętych w ustalonym trybie kwartalnych sprawozdań finansowych, a wydatki za IV kwartał 1959 r. - na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego za 1959 rok.
§  4.
W przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" nie stosuje się dotychczasowych przepisów dotyczących finansowania wydatków na współzawodnictwo w zakładzie pracy oraz nagród indywidualnych za szczególne osiągnięcia.
§  5.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Łączności.
§  6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.27.124

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Tworzenie w 1959 r. funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Data aktu: 24/03/1959
Data ogłoszenia: 04/04/1959
Data wejścia w życie: 04/04/1959, 01/01/1959