Ogłoszenie szóstego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU
z dnia 30 listopada 1946 r.
o ogłoszeniu szóstego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.

Na zasadzie § 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 114) i zarządzenia Przewodniczącego Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw z dnia 30 października 1946 r. i z dnia 6 listopada 1946 r. o wyłączeniu przedsiębiorstw spod właściwości Wojewódzkich Komisyj do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw, zarządzam ogłoszenie szóstego wykazu przedsiębiorstw przejmowanych na własność Państwa na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17).
Przedsiębiorstwa te przechodzą na własność Państwa w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem i wszelkimi prawami.

Niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstw, wymienionych w wykazie, nie mają znaczenia, jeżeli z całości ogłoszenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Związki samorządowe, międzykomunalne, spółdzielnie, albo związki spółdzielni mogą zgłosić do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw swoje prawa do przedsiębiorstw, objętych wykazem, a właściciele przedsiębiorstw mogą ponadto zgłosić zarzuty, że przedsiębiorstwo nie przechodzi, albo nie podlega przejęciu na własność Państwa.

W imieniu związków samorządu terytorialnego i związków międzykomunalnych oraz wszelkich innych instytucyj, które w związku z wojną rozpoczętą w dniu 1 września 1939 r. zostały rozwiązane lub utraciły faktyczną możność działania, mogą zgłaszać ich prawa wojewódzkie rady narodowe, lub urzędy wojewódzkie.

Prawa lub zarzuty winny być zgłoszone do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Warszawie (Centralny Urząd Planowania, ul. Senacka 3-A) w 30-dniowym terminie od daty ogłoszenia wykazu i poparte, w miarę potrzeby, dowodami.

Uprawnienia, przysługujące na podstawie wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r., właścicielowi przedsiębiorstwa, przysługują w razie jego nieobecności, krewnym w linii prostej (zstępnym i wstępnym, również dzieciom nieślubnym), rodzeństwu, małżonkowi, tudzież osobom, sprawującym zarząd przedsiębiorstwa nieobecnego właściciela.

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz szósty

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa i siedziba Przedmiot działania Właściciel
1. Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Blacharni "Zawiercie" Spółka Akcyjna - Zawiercie. Przędzalnia i tkalnia bawełny oraz sztucznych włókien. Jak rubr. 2.
2. Zakłady Przemysłowe Włókiennicze "Lenko" Spółka Akcyjna - Bielsko. Przędzalnia i tkalnia lnu, juty, konopi, papieru, fabryka szpagatu, tkalnia brezentów, tkalnia pasów, taśm, węży, fabryka ceraty, linoleum i sztucznej skóry, farbiarnia i impregnacja. Jak rubr. 2.
3. Zakłady Przemysłu Lnianego "Wilanowice" - Wilanowice k.Bielska. Tkalnia wyrobów lnianych. K. Krzyżanowski
4. Wytwórnia Maszyn inż. J. Banachiewicz i Spółka, Spółka Akcyjna - Zawiercie. Przemysł żelazo-przetwórczy. Jak rubr. 2.
5. Walcownia Metali Spółka Akcyjna - Dziedzice. Walcownia i odlewnia metali. Jak rubr. 2.
6. Polskie Zakłady Babeook- Zieleniewski Spółka Akcyjna - Sosnowiec. Fabryka kotłów parowych, wodnorurkowych i lokomotywowych, konstrukcyj żelaznych i wszelkich aparatów dla kotłowni. Jak rubr. 2.
7. H. Koetz. Nast. Spółka Akcyjna "Fabryka Maszyn i Kotłów Parowych" - Katowice. Fabryka kotłów parowych, walców drogowych, motorowych i parowych, konstrukcyj żelaznych, obrotnic, przesuwnic, dźwigów, odlewów żeliwnych. Jak rubr. 2.
8. "MOJ" Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza i Metali - Katowice. Produkcja wiertarek, wentylatorów i silników. Inż. Gustaw Różycki
9. M. Łempicki, Spółka Akcyjna - Przedsiębiorstwo Górnicze, Wiertnicze i Hydrotechniczne - Sosnowiec. Wiertnictwo górnicze i hydrotechniczne. Jak rubr. 2.
10. "Pik" przedsiębiorstwo Instalacyj Kopalnianych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sosnowiec. Budowa urządzeń skipowych i płóczek. Jak rubr. 2.
11. Towarzystwo Fabryk Portland-Cementu "Wysoka" Spółka Akcyjna - Wysoka. Fabryka cementu. Jak rubr. 2.
12. Goleszowska Fabryka Portland-Cementu Spółka Akcyjna - Goleszów. Fabryka cementu oraz wapienniki. Jak rubr. 2.
13. Spółka Akcyjna Przemysłu Elektrycznego "Czechowice" - Czechowice. Produkcja sprzętu instalacyjno-elektrotechnicznego. Jak rubr. 2.
14. S. W. Niemojowski. Fabryka Papieru i Tektury Spółka Akcyjna - Bielsk Wyrób papieru i tektury. Jak rubr. 2.
15. Górnośląska Fabryka Celulozy i Papieru Spółka Akcyjna - Czułów. Fabryka celulozy i papieru. Jak rubr. 2.
16. Kluczewska Fabryka Celulozy i Papieru Spółka Akcyjna - Klucze k/Olkusza. Wyrób celulozy, papieru i zeszytów. Jak rubr. 2.
17. Fabryka Miazgi Drzewnej i Tektur "Kostuchna" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Kostuchna. Fabryka drzewnika i tektury. Jak rubr. 2.
18. "Thonet-Mundus" Polskie Fabryki Mebli Giętych, Spółka Akcyjna - Bielsk. Fabryka mebli giętych. Jak rubr. 2.
19. Bracia Czeczowiczka w Andrychowie - Andrychów. Przędzalnia i tkalnia bawełny. Inż. Edwin Czeczowiczka
20. Polska Spółka Obuwia "Bata" Spółka Akcyjna - Kraków. Fabryka obuwia. Jak rubr. 2.
21. Spółka Akcyjna Fabryki Portland -Cementu "Szczakowa" - Szczakowa. Fabryka cementu, dolomitu, wapna hydraulicznego i płyt budowlanych "Suprema". Jak rubr. 2.
22. Polskie Zakłady Garbarskie Spółka Akcyjna - Kraków. Garbarnia. Jak rubr. 2.
23. Spółka Akcyjna Przemysłu Cementowego "Wiek" - Ogrodzieniec. Fabryka cementu. Jak rubr. 2.
24. "Worek" Fabryka Worków Papierowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Szczakowa. Fabryka worków papierowych. Jak rubr. 2.
25. Fabryka Kabli Spółka Akcyjna - Kraków. Fabryka przewodów, kabli i wyrobów instalacyjnych. Jak rubr. 2.
26. Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce Spółka Akcyjna - Chrzanów. Budowa i remont parowozów, produkcja zestawów kołowych i części zapasowych. Jak rubr. 2.
27. Żywiecka Fabryka Papieru "Solali" Spółka Akcyjna - Żywiec. Produkcja papieru i bibułek. Jak rubr. 2.
28. "Altesse-Wisła" Fabryka Tutek i Bibułek Spółka Akcyjna - Kraków. Produkcja wyrobów papierowych, tutek i bibułek. Jak rubr. 2.
29. Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych "Ćmielów" Spółka Akcyjna - Kraków. Produkcja porcelany stołowej i technicznej. Jak rubr. 2.
30. Zjednoczone Fabryki Maszyn, Kotłów i Wagonów L. Zieleniewski i Fitsner Gamper Spółka Akcyjna - Kraków. Fabryka maszyn i urządzeń mechanicznych. Jak rubr. 2.
31. Towarzystwo Kontynentalne dla Handlu i Przemysłu, Spółka Akcyjna - Kraków. Hurtowy handel towarami żelaznymi i instalacyjnymi oraz produkcja armatur do wody, gazu i pary. Jak rubr. 2.
32. "Semperit" Polskie Zakłady Gumowe Spółka Akcyjna - Kraków. Produkcja przedmiotów gumowych. Jak rubr. 2.
33. Towarzystwo Zakładów Żyrardowskich Spółka Akcyjna - Żyrardów. Przędzalnia i tkalnia lnu, bawełny i sztucznych włókien oraz fabryka pończoch i trykotaży. Jak rubr. 2.
34. Fabryka Przędzy i Tkanin Sztucznych "Chodaków" Spółka Akcyjna - (...) Wytwarzanie sztuczno-jedwabnej przędzy i sztucznego (...) Jak rubr. 2.
35. Centralna Doświadczalna Stacja Jedwabnicza w Milanówku Henryk i Stanisława Witaczek - Milanówek. Produkcja tkanin jedwabnych. Henryk i Stanisława Witaczek
36. Polskie Zakłady Elektrotechniczne "Era" Spółka Akcyjna - Włochy. Produkcja elektrycznych przyrządów pomiarowych i urządzeń oświetlenia wagonów i parowozów. Jak rubr. 2.
37. Mirkowska Fabryka Papieru Spółka Akcyjna - Jeziorna k/Warszawy. Produkcja papieru, bibułki i wyrobów papierowych. Jak rubr. 2.
38. Towarzystwo Akcyjne Fabryk Ołówków St. Majewski - Pruszków. Produkcja ołówków, kredek, stalówek itp. Jak rubr. 2.
39. Towarzystwo Schlocaserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni Spółka Akcyjna - Ozorków. Przędzalnia i tkalnia bawełny. Jak rubr. 2.
40. Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu Spółka Akcyjna - Tomaszów Mazowiecki. Wytwarzanie przędzy sztucznego jedwabiu i sztucznych włókien. Jak rubr. 2.
41. Pabianicka Spółka Akcyjna Przemysłu Chemicznego - Pabianice. Produkcja barwników syntetycznych, chemikalii i wyrobów farmaceutycznych. Jak rubr. 2.
42. Przemysł Chemiczny "Boruta" Spółka Akcyjna - Zgierz. Produkcja barwników syntetycznych i chemikalii. Jak rubr. 2.
43. Zakłady Elektrotechniczne Rohn-Zieliński Spółka Akcyjna (Licencja Brown Boveri) - Warszawa. Produkcja maszyn i aparatów elektrycznych. Jak rubr. 2.
44. Polskie Zakłady "Philips" Spółka Akcyjna - Warszawa. Produkcja żarówek, lamp, aparatów i odbiorników radiowych. Jak rubr. 2.
45. "Ericsson" Polska Akcyjna Spółka Elektryczna - Warszawa. Produkcja artykułów branży telefonicznej, telegraficznej, radiotechnicznej. Jak rubr. 2.
46. Zakłady Elektrotechniczne Bracia Borkowscy Spółka Akcyjna - Warszawa. Produkcja i sprzedaż artykułów elektrotechnicznych. Jak rubr. 2.
47. Fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpontański i S-ka, Spółka Akcyjna - Warszawa. Produkcja aparatów elektrycznych. Jak rubr. 2.
48. Zjednoczone Fabryki Portland-Cementu "Firley" Spółka Akcyjna - Warszawa. Produkcja cementu portlandzkiego, wapna, płyt i dachówek. Jak rubr. 2.
49. Bracia Kobylańscy Spółka Akcyjna dla Przemysłu i Handlu Wyrobami Stalowymi - znak fabryczny "Gerlach" - Warszawa. Produkcja wyrobów stalowych ostrych i narzędzi technicznych. Jak rubr. 2.
50. Fabryka Okuć Budowlanych Bracia Lubert Spółka Akcyjna - Warszawa. Produkcja okuć budowlanych, maszyn i narzędzi. Jak rubr. 2.
51. Steinhagen i Saenger Fabryka Papieru i Celulozy Spółka Akcyjna - Warszawa. Produkcja celulozy, miazgi drzewnej i papieru. Jak rubr. 2.
52. Warszawsko-Ryska Fabryka Wyrobów Gumowych "Rygawar" Spółka Akcyjna - Warszawa. Produkcja przedmiotów gumowych. Jak rubr. 2.
53. Francuska Spółka Akcyjna - Société Anonyme Francaice - Peroune - Francuskie Towarzystwo Akcyjne "Perun" - Warszawa. Produkcja tlenu, acetylenu i azotu oraz sprzętu spawalniczego i elektrod. Jak rubr. 2.
54. H. Cegielski - Towarzystwo Akcyjne - Poznań. Fabryka odlewów, taboru kolejowego, części ciągnionych, części normalnych, narzędzi i obrabiarek. Jak rubr. 2.
55. Fabryka Fajansu Cz. Szrama i W. Kapczyński w Chodzieży - Chodzież. Produkcja porcelitu stołowego. Czesław Szrama, Wincenty Kapczyński
56. Fabryka Wyrobów Gumowych "Stomil" Spółka Akcyjna - Poznań. Produkcja opon, dętek i płyt podeszwowych. Jak rubr. 2.
57. Zakłady Przemysłu Lnianego "Krosno" Spółka Akcyjna - Krosno. Roszarnia, czesalnia, przędzalnia i tkalnia lnu. Jak rubr. 2.
58. Fabryka Porcelany "Boguchwała" Spółka i ograniczoną odpowiedzialnością - Boguchwała k/Rzeszowa. Produkcja porcelany elektrotechnicznej. Jak rubr. 2.
59. Towarzystwo Przędzalnicze "La Czenstochovienne" Spółka Akcyjna - Częstochowa. (Société Textile la Czenstochovienne). Przędzalnia bawełny i juty oraz wyrób tkanin papierowych i jutowych. Jak rubr. 2.
60. "Union Textile" Spółka Akcyjna - Częstochowa. Przędzalnia wełny czesankowej i włókna sztucznego. Jak rubr. 2.
61. Fabryka Kapeluszy i Wyrobów Włókienniczych Spółka Akcyjna - Częstochowa. Produkcja kapeluszy. Jak rubr. 2.
62. Francuska Spółka Akcyjna Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Włókienniczego - Częstochowa. Przędzalnia i farbiarnia wełny czesankowej. Jak rubr. 2.
63. Myszkowska Przędzalnia August Schmelzer Spółka Akcyjna - Myszków. Przędzalnia i tkalnia. Jak rubr. 2.
64. Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókienniczych "Stradom" Spółka Akcyjna - Częstochowa. Przędzalnia i tkalnia lnianych konopi i jut. Jak rubr. 2.
65. Przędzalnia i Tkalnia Juty i Lnu "Warta" Spółka Akcyjna - Częstochowa. Przędzalnia i tkalnia juty, lnu i konopi. Jak rubr. 2.
66. Spółka Akcyjna Gnaszyńskiej Manufaktury - Gnaszyn k/Częstochowy. Przędzalnia, tkalnia i wykańczalnia juty, lnu i konopi. Jak rubr. 2.
67. Huta "Ludwików" Spółka Akcyjna - Kielce. Produkcja motorów, wyrobów z blachy, odlewów i sygnalizacji kolejowej. Jak rubr. 2.
68. Belgijska Spółka Akcyjna Verreries du Midi de la Pologne anciennement Glaces du Midi de la Russic - Towarzystwo Południowo Polskich Hut Szklanych dawniej Południowo-Rosyjskich Hut Lustrzanych - Ząbkowice. Huty szkła taflowego. Jak rubr. 2.
69. Fabryka Papieru i Młyny w Częstochowie A. Kohn i J. Markusfeld Spółka Komandytowa - Częstochowa. Produkcja papieru. Dr Leopold Kohn, Dr Józef Markusfeld, Inż. Alfred Kuhn, Janina Schleicherowa
70. Włókiennicza Spółka Akcyjna "N. Eitingon i Spółka" - Łódź. Przędzalnia bawełny, tkalnia, bielnik, farbiarnia, drukarnia i wykańczalnia. Jak rubr. 2.
71. Spółka Akcyjna Wyrobów Bawełnianych J. K. Poznańskiego - Łódź. Przędzalnia, tkalnia i eksploatacja przemysłów pomocniczych. Jak rubr. 2.
72. Fabryka Wyrobów Włókienniczych Hirszberg i Birnbaum - Spółka Akcyjna - Łódź. Przędzalnia i tkalnia bawełny. Jak rubr. 2.
73. Przemysł Włókienniczy Bracia Zajbert Spółka Akcyjna - Łódź. Przędzalnia i tkalnia bawełny. Jak rubr. 2.
74. Przędzalnia Bawełny Bornstein, Rzechte i Spółka - Łódź. Przędzalnia bawełny. Monika Bornstein, Samuel Rzechte, Libermanowa, Rudolf Hoffman
75. Towarzystwo Akcyjne Łódzkiej Fabryki Nici - Łódź. Produkcja nici z przędzy bawełnianej. Jak rubr. 2.
76. Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Ludwik Geyer" Spółka Akcyjna - (...). Przędzalnia i tkalnia bawełny oraz farbiarnia. Jak rubr. 2.
77. Spółka Akcyjna Przemysłu Bawełnianego B. Freidenberg - Łódź. Przędzalnia odpadków i bawełny. Jak rubr. 2.
78. Zakłady Przemysłu Włókienniczego "Polana" Spółka Akcyjna - Łódź. Wyrób włókien sztucznych. Jak rubr. 2.
79. Spółka Akcyjna Wyrobów Wełnianych i Bawełnianych M. Silberstein - Łódź. Przędzalnia i tkalnia bawełny. Jak rubr. 2.
80. Przemysł Bawełniany "Adam Osser" Spółka Akcyjna - Łódź. Przędzalnia bawełny. Jak rubr. 2.
81. Towarzystwo Akcyjne Manufaktury Wełnianej Hugo Wulfson - Łódź. Przędzalnia i tkalnia wełny. Jak rubr. 2.
82. Jeneralna Kompania Przemysłu Przędzalnianego Towarzystwo Anonimowe Zakładów Allart, Rouseau i S-ka, Spółka Akcyjna - Łódź. Sortownia i pralnia wełny, zgrzeblarnia i czesalnia wełny i argony. Jak rubr. 2.
83. Przemysł Wełniany S. Barciński i S-ka. Spółka Akcyjna - Łódź. Fabryka wyrobów wełnianych. Jak rubr. 2.
84. Przędzalnia Wełny Czesankowej Markus Kohn Spółka Akcyjna - Łódź. (Łódzkie Zakłady Przemysłu Czesankowego Spółka Akcyjna - Łódź.) Fabryka wyrobów wełnianych. Łódzkie Zakłady Przemysłu Czesankowego Spółka Akcyjna Łódź.
85. Towarzystwo Akcyjne Sukiennej Manufaktury Leonhardt Wö1ker i Girbardi Spółka Akcyjna - Łódź. (Obecnie Łódzkie Zakłady Przemysłu Czesankowego Spółka Akcyjna - Łódź.) Przędzalnia wełny czesankowej. Łódzkie Zakłady Przemysłu Czesankowego Spółka Akcyjna Łódź
86. Towarzystwo Wyrobów Trykotowych i Dzianych J. Hirschberg i Wilczyński Spółka Akcyjna - Łódź. Produkcja wyrobów dzianych. Jak rubr. 2.
87. Przędzalnia Bawełny S. Danziger i Spółka - Łódź. Przędzalnia bawełny. Salomon, Józef i Alfred Danzigerowie
88. Rudzka Przędzalnia Bawełny Spółka Akcyjna - Ruda Pabianicka. Przędzalnia bawełny. Jak rubr. 2.
89. Zakłady Przemysłowe St. Weigt - Łódź. Odlewnia żelaza i fabryka maszyn. Julia, Halina, Wacław, Stefania, Jadwiga, Edwarda, Stefania, Jan Weigt
90. "Elektrobudowa" Wytwórnia Maszyn Elektrycznych Spółka Akcyjna - Łódź. Produkcja transformatorów, spawarek łukowych, silników. Jak rubr. 2.
91. Angielsko-Polski Przemysł Gumowy "Gentleman" Spółka Akcyjna - Łódź. Produkcja wyrobów gumowych. Jak rubr. 2.
92. Towarzystwo Zgierskiej Manufaktury Bawełnianej Spółka Akcyjna - Zgierz. Przędzalnia bawełny. Jak rubr. 2.
93. "Giesche" Fabryka Chemiczna Spółka Akcyjna - Katowice. Wytwarzanie nawozów sztucznych i produktów chemicznych. Jak rubr. 2.
94. Przędzalnia Lnu i Konopi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Głogów. Przędzalnia lnu, tkalnia i wyrób szpagatu. Jak rubr. 2.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1946.146.293

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ogłoszenie szóstego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
Data aktu: 30/11/1946
Data ogłoszenia: 28/12/1946
Data wejścia w życie: 28/12/1946