Przedłożenie list kandydatów na członków i zastępców członków tymczasowych rad Ubezpieczalni Społecznych w Białej, Ciechanowie, Gnieźnie, Inowrocławiu, Lesznie, Nowym Sączu, Obornikach i Ostrowiu Wlkp.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 27 lipca 1945 r.
w sprawie przedłożenia list kandydatów na członków i zastępców członków tymczasowych rad Ubezpieczalni Społecznych w Białej, Ciechanowie, Gnieźnie, Inowrocławiu, Lesznie, Nowym Sączu, Obornikach i Ostrowie Wlkp.

Na podstawie § 1 rozporządzenia Kierownika Resortu Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 34) wzywa się czynne w okręgach niżej wymienionych Ubezpieczalni Społecznych organizacje zawodowe robotników i pracowników umysłowych oraz Izby przemysłowo-handlowe i organizacje zawodowe pracodawców w przemyśle i handlu, tudzież zarządy przedsiębiorstw instytucyj państwowych i samorządowych, nie należących do stowarzyszeń zawodowych pracodawców, - aby w terminie 21 dni, licząc od dnia ogłoszenia tego obwieszczenia w Monitorze Polskim, przedstawiły Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej, Departament Ubezpieczeń Społecznych (Warszawa, ul. Wileńska 2/4) listy kandydatów na członków i zastępców członków tymczasowych rad niżej wymienionych Ubezpieczalni Społecznych:
Siedziba Ubezpieczalni Społecznej: Okręg Ilość członków Tymczasowej Rady:
Biała pow. bialski, wadowicki, żywiecki 18
Ciechanów " ciechanowski, mławski, przasnyski, makowski, pułtuski 18
Gniezno " gnieźnieński, średzki, wrzesiński, żniński, m. Gniezno 18
Inowrocław " inowrocławski, mogileński, m. Inowrocław 18
Leszno " leszczyński, rawicki, gostyński 18
Nowy Sącz " nowosądecki, limanowski, gorlicki, jasielski, nowotarski 18
Oborniki " obornicki, szamotulski, czarnkowski, międzychodzki, chodzieski, wągrowiecki 18
Ostrów Wlkp. " ostrowski, kępiński, krotoszyński, jarociński 18
Kandydaci winni odpowiadać wymogom § 5, a listy kandydatów - przepisom §§ 4, 5 i 7 wspomnianego rozporządzenia.

Organizacje zawodowe pracowników złożyć mogą wspólną listę. To samo dotyczy organizacji pracodawców.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1945.16.55

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Przedłożenie list kandydatów na członków i zastępców członków tymczasowych rad Ubezpieczalni Społecznych w Białej, Ciechanowie, Gnieźnie, Inowrocławiu, Lesznie, Nowym Sączu, Obornikach i Ostrowiu Wlkp.
Data aktu: 27/07/1945
Data ogłoszenia: 09/08/1945
Data wejścia w życie: 09/08/1945