Specjalny obszar ochrony siedlisk Jelonka (PLH200019).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelonka (PLH200019)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jelonka (PLH200019 2 ), obejmujący obszar 2479,90 ha, położony w województwie podlaskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JELONKA (PLH200019)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 538522,37 799854,21
2 538184,68 800137,76
3 537916,95 799829,63
4 537495,17 800198,37
5 537503,75 800208,67
6 537470,13 800207,74
7 537431,97 800250,66
8 536754,68 800880,27
9 536454,19 800508,23
10 535724,42 799616,29
11 535605,18 799382,58
12 535256,99 798710,05
13 534627,39 797531,94
14 533713,02 798245,49
15 533712,53 798244,28
16 533666,07 798106,66
17 533612,73 797957,19
18 533555,39 797803,21
19 533550,18 797789,85
20 533493,47 797643,01
21 533393,51 797374,71
22 533387,17 797358,05
23 533327,56 797200,88
24 533236,00 796960,26
25 533155,75 796746,66
26 533102,80 796604,78
27 533073,68 796519,40
28 532972,03 796314,62
29 532820,17 796011,80
30 532730,12 795833,16
31 532715,05 795770,68
32 532697,87 795688,53
33 532704,89 795522,81
34 532717,79 795283,66
35 532751,26 795081,68
36 532759,47 795032,17
37 532779,49 794828,08
38 532779,70 794825,89
39 532998,00 794833,74
40 532998,91 794558,68
41 533311,29 794567,12
42 533308,43 794548,23
43 533316,84 794543,57
44 533301,14 794529,37
45 533439,90 794532,52
46 533514,74 794458,80
47 533531,93 794441,88
48 533511,96 794419,17
49 533514,46 794353,14
50 533501,34 794257,86
51 533501,51 794257,58
52 533501,03 794257,56
53 533471,36 794256,24
54 533449,85 794207,88
55 533445,51 794198,14
56 533421,30 794143,72
57 533409,58 794117,37
58 533418,95 794085,96
59 533424,76 794066,49
60 533445,11 793998,33
61 533445,19 793998,07
62 533448,48 793980,16
63 533451,84 793961,86
64 533454,18 793949,12
65 533469,58 793870,83
66 533478,15 793827,26
67 533479,80 793810,11
68 533482,41 793783,00
69 533475,19 793782,86
70 533482,61 793764,27
71 533483,99 793733,24
72 533485,43 793701,31
73 533487,42 793656,59
74 533487,86 793646,90
75 533489,89 793601,47
76 533491,49 793565,75
77 533491,85 793557,55
78 533491,99 793554,55
79 533492,49 793517,29
80 533493,20 793464,20
81 533493,70 793427,65
82 533498,59 793413,87
83 533521,44 793419,33
84 533696,71 793426,58
85 533695,97 793467,17
86 533701,72 793469,19
87 533701,91 793459,04
88 533704,91 793297,52
89 533705,65 793257,54
90 533708,55 793100,95
91 533916,16 793075,33
92 533998,57 793065,16
93 534314,70 793026,98
94 534427,65 793013,00
95 534433,66 793012,26
96 534586,50 792993,23
97 534682,34 792981,30
98 534760,76 792971,27
99 535012,94 792939,14
100 535182,53 792918,92
101 535209,85 792915,68
102 535282,07 792907,10
103 535282,07 792907,13
104 535283,31 793064,67
105 535283,31 793064,70
106 535283,50 793088,67
107 535283,50 793088,71
108 535283,60 793143,77
109 535284,81 793255,88
110 535284,62 793344,56
111 535284,55 793384,54
112 535284,53 793404,56
113 535284,31 793526,05
114 535289,31 793526,47
115 535478,07 793537,87
116 535784,94 793556,41
117 535934,55 793564,34
118 535933,54 793642,17
119 535936,24 793891,97
120 535936,30 793897,96
121 535937,28 793987,87
122 535940,68 794265,52
123 535940,08 794283,76
124 535934,01 794482,09
125 535922,41 794640,59
126 535928,21 794806,83
127 535953,34 794984,67
128 535951,41 795077,45
129 535887,62 795369,34
130 535812,23 795697,95
131 535748,44 796016,90
132 535713,70 796134,21
133 535671,96 796292,46
134 535663,70 796388,33
135 535638,93 796496,59
136 535628,38 796559,43
137 535616,45 796616,31
138 535597,19 796703,93
139 535584,80 796780,99
140 535576,73 796833,30
141 535650,78 796923,35
142 535566,15 796993,79
143 535682,78 797127,45
144 535695,94 797137,77
145 535747,29 797163,06
146 535628,59 797256,46
147 535698,78 797387,28
148 535741,09 797413,60
149 535791,41 797473,84
150 536079,18 797214,75
151 536093,68 797203,64
152 536171,57 797228,11
153 536354,14 797285,79
154 536425,57 797308,55
155 536612,10 797364,64
156 536691,21 797390,83
157 536865,31 797444,81
158 536928,28 797465,45
159 537134,39 797532,65
160 537369,34 797605,94
161 537587,89 797674,73
162 537838,98 797752,52
163 538244,62 797876,15
164 538218,85 797888,94
165 538150,79 797943,19
166 538115,83 797971,05
167 538067,91 798009,24
168 538104,96 798057,29
169 537972,58 798159,64
170 537970,07 798165,89
171 537917,67 798208,53
172 538031,32 798348,45
173 538005,34 798368,92
174 537940,82 798419,75
175 537911,52 798442,82
176 537889,01 798461,58
177 537865,45 798480,18
178 537839,95 798499,21
179 537790,56 798538,13
180 537791,92 798542,14
181 537822,81 798633,47
182 537832,96 798646,34
183 537843,65 798659,90
184 537816,35 798681,42
185 537815,65 798713,98
186 537786,81 798736,60
187 537807,43 798766,59
188 537833,34 798804,27
189 537839,22 798812,82
190 537868,05 798854,74
191 537770,84 798931,78
192 537784,38 799007,44
193 537791,25 799028,55
194 537809,11 799040,08
195 537896,52 798971,20
196 537904,16 798980,50
197 537912,00 798990,04
198 537939,30 799023,30
199 537958,10 799046,22
200 537989,15 799084,03
201 538082,41 799197,64
202 538101,40 799220,74
203 538136,50 799263,52
204 538154,72 799285,71
205 538168,30 799302,25
206 538181,32 799318,12
207 538218,58 799363,49
208 538311,23 799293,37
209 538305,39 799259,78
210 538331,69 799232,02
211 538379,51 799288,78
212 538359,44 799304,74
213 538365,91 799331,71
214 538373,38 799361,90
215 538377,99 799380,62
216 538261,88 799471,83
217 538258,59 799474,40
218 538358,91 799547,21
219 538405,14 799580,78
220 538465,46 799624,53
221 538488,23 799641,22
222 538533,02 799674,08
223 538582,32 799710,23
224 538644,16 799755,59
225 538522,37 799854,21
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 541257,07 802390,33
2 540826,24 803103,35
3 540823,09 803108,57
4 540826,83 803114,08
5 540821,37 803123,15
6 540811,59 803139,31
7 540761,51 803174,09
8 540907,98 803367,77
9 540894,19 803377,49
10 540812,54 803434,95
11 540909,37 803659,55
12 540886,67 803716,72
13 540864,04 803773,82
14 540793,89 803615,45
15 540759,11 803633,12
16 540725,46 803650,22
17 540697,43 803662,54
18 540668,10 803670,68
19 540622,63 803690,78
20 540581,73 803604,85
21 540564,74 803617,32
22 540523,62 803648,02
23 540470,48 803688,05
24 540401,54 803739,32
25 540405,83 803742,23
26 540476,37 803790,13
27 540480,96 803794,85
28 540387,86 803858,37
29 540382,52 803855,26
30 540306,82 803891,59
31 540293,77 803862,51
32 540245,38 803884,21
33 540235,90 803865,72
34 540233,62 803861,20
35 540219,05 803871,77
36 540100,06 803959,27
37 539902,24 804104,99
38 539892,35 804112,29
39 539816,49 804168,30
40 539836,35 804209,69
41 539805,57 804236,41
42 539807,61 804287,42
43 539632,97 804389,30
44 539577,91 804421,42
45 539553,15 804364,54
46 539512,59 804394,83
47 539502,24 804402,54
48 539460,54 804433,64
49 539410,86 804470,72
50 539388,78 804487,18
51 539262,41 804285,34
52 539149,01 804106,51
53 539092,13 804019,47
54 539038,68 803937,67
55 538949,44 803797,30
56 538847,97 803638,92
57 538844,02 803643,89
58 538772,36 803733,88
59 538719,50 803793,05
60 538662,11 803711,70
61 538625,60 803659,89
62 538585,99 803603,74
63 538548,36 803550,34
64 538514,84 803502,78
65 538453,54 803416,03
66 538441,61 803399,15
67 538395,71 803333,97
68 538344,56 803258,23
69 538337,10 803248,51
70 538270,53 803158,18
71 538191,43 803066,59
72 538187,80 803062,56
73 538191,72 803052,59
74 538460,20 802890,25
75 538613,17 802793,48
76 538763,02 802668,60
77 538816,09 802621,77
78 538830,19 802597,24
79 538840,09 802604,08
80 538904,49 802518,21
81 538936,06 802457,59
82 539135,59 802097,68
83 539351,54 801702,41
84 539369,22 801670,84
85 539365,43 801597,60
86 539374,27 801547,08
87 539434,89 801425,85
88 539518,23 801233,90
89 539536,23 801180,32
90 539559,09 801133,49
91 539585,61 801102,26
92 539657,15 801184,48
93 539626,95 801210,67
94 539672,10 801262,59
95 539659,62 801273,40
96 539704,20 801324,56
97 539672,84 801351,05
98 539654,67 801366,77
99 539663,56 801386,11
100 539665,39 801407,13
101 539669,79 801457,99
102 539683,69 801618,41
103 539687,50 801662,42
104 539696,40 801765,11
105 539787,10 801869,81
106 539791,01 801874,36
107 539835,85 801833,36
108 539855,58 801815,50
109 539910,34 801878,85
110 539931,65 801859,31
111 540065,61 802011,30
112 540095,66 801982,11
113 540116,71 802001,15
114 540129,64 801988,67
115 540132,13 801986,28
116 540152,31 801966,83
117 540201,43 801919,46
118 540225,57 801896,19
119 540245,62 801876,87
120 540349,46 801996,85
121 540421,56 802080,16
122 540435,49 802091,79
123 540482,11 802018,42
124 540505,04 801982,36
125 540519,51 801959,56
126 540540,62 801926,34
127 540561,72 801893,13
128 540563,11 801886,28
129 540578,59 801809,96
130 540589,97 801753,78
131 540595,27 801717,26
132 540608,88 801623,41
133 540700,21 801729,92
134 540787,68 801831,93
135 540821,85 801871,22
136 540957,57 802027,17
137 540903,92 802070,95
138 540969,18 802145,74
139 540932,45 802182,99
140 540951,24 802214,31
141 540945,23 802254,89
142 541018,86 802347,65
143 541029,56 802361,13
144 541257,07 802390,33

______

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Jelonka (PLH200019) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JELONKA (PLH200019)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JELONKA (PLH200019)

Lp. Kod1) Nazwa
1 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
2 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
3 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
______

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JELONKA (PLH200019)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 czerwończyk nieparek Lycaena dispar osiadła
2 modraszek eroides Polyommatus eroides osiadła
3 przeplatka aurinia Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia osiadła
4 szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.341

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Jelonka (PLH200019).
Data aktu: 14/01/2022
Data ogłoszenia: 10/02/2022
Data wejścia w życie: 25/02/2022