Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Starachowickich (PLH260038).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Starachowickich (PLH260038)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Starachowickich (PLH260038 2 ), obejmujący obszar 2349,18 ha, położony w województwach świętokrzyskim i mazowieckim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK UROCZYSKA LASÓW STARACHOWICKICH (PLH260038)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 358406,23 648365,78
2 358383,77 648440,98
3 358367,03 648435,70
4 358389,41 648360,48
5 358351,64 648348,56
6 358343,31 648376,09
7 358236,66 648722,84
8 358206,00 648699,92
9 358202,52 648697,32
10 358131,67 647927,47
11 358141,01 647896,94
12 358147,60 647805,09
13 358155,89 647759,35
14 358167,22 647734,38
15 358188,53 647741,93
16 358360,62 647187,96
17 358403,14 647184,97
18 359007,30 647141,95
19 359048,88 647730,96
20 359102,38 648573,64
21 358453,88 648380,82
22 358406,23 648365,78

_______________________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Starachowickich (PLH260038) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 363162,36 645580,22
2 363131,29 645638,62
3 363106,06 645640,66
4 363026,80 645646,97
5 363021,27 645675,15
6 362999,15 645693,22
7 362970,81 645724,18
8 362952,55 645778,44
9 362927,83 645834,45
10 362918,00 645856,72
11 362868,75 645915,15
12 362831,20 645933,44
13 362579,68 645836,47
14 362425,17 645776,90
15 362425,39 645805,42
16 362423,89 645804,78
17 362425,68 646005,46
18 362425,80 646094,56
19 362420,27 646091,93
20 362457,94 646296,79
21 362508,52 646563,52
22 362065,00 646429,91
23 362084,82 646927,66
24 362110,71 647518,96
25 361576,88 647554,18
26 361585,44 647747,39
27 361569,31 647758,05
28 361516,31 647773,08
29 361436,90 647764,70
30 361222,37 647891,90
31 361174,61 647891,19
32 361179,03 647954,81
33 361185,63 647962,19
34 361215,81 648007,94
35 361250,05 648039,78
36 361271,39 648083,10
37 361281,14 648103,08
38 361301,41 648179,51
39 361276,54 648181,90
40 361371,32 648428,82
41 361371,35 648428,82
42 361390,97 648427,27
43 361415,06 648433,22
44 361442,90 648468,04
45 361450,56 648514,58
46 361487,89 648525,01
47 361512,15 648547,31
48 361501,86 648589,74
49 361493,26 648612,19
50 361488,15 648631,77
51 361450,32 648634,54
52 361500,15 648758,88
53 361520,01 648816,22
54 361629,96 648827,57
55 361617,05 648950,19
56 361573,91 649353,13
57 361558,91 649488,75
58 361637,09 649867,86
59 361794,45 650079,82
60 361755,98 650106,79
61 361745,40 650091,98
62 361696,73 650123,72
63 361698,85 650134,30
64 361612,10 650185,08
65 361595,14 650234,99
66 361316,11 650438,61
67 361394,95 650549,35
68 361394,66 650549,38
69 360983,31 650582,70
70 360575,65 650617,27
71 360499,47 650623,73
72 360156,49 650652,56
73 360066,98 650659,59
74 360003,91 650664,55
75 360003,83 650664,85
76 359985,49 650734,67
77 359957,12 650819,95
78 359921,06 650939,35
79 359920,71 650940,52
80 359920,69 650940,52
81 359865,07 650924,03
82 359759,01 651023,25
83 359684,97 651091,43
84 359668,07 651111,43
85 359310,20 651482,87
86 359316,48 651572,67
87 359339,05 651912,28
88 359349,09 652063,47
89 359350,59 652085,95
90 359354,44 652142,98
91 359379,00 652506,15
92 359379,09 652508,61
93 359419,81 653086,85
94 359420,97 653101,98
95 359436,41 653319,53
96 359446,73 653466,49
97 359451,98 653539,26
98 359463,42 653696,30
99 359465,72 653734,77
100 359482,46 653980,89
101 359491,33 654111,24
102 359512,72 654133,87
103 359519,87 654221,89
104 359523,92 654294,77
105 359524,56 654306,84
106 359525,39 654320,97
107 359528,03 654383,22
108 359515,06 654433,66
109 359518,21 654469,31
110 359522,91 654543,79
111 359524,27 654563,73
112 359528,39 654624,34
113 359528,41 654624,63
114 359381,06 654630,26
115 359390,08 654753,56
116 359415,07 654766,00
117 359447,79 654761,05
118 359452,07 654834,88
119 359405,43 654875,92
120 359407,87 654892,24
121 359538,06 654951,36
122 359552,20 654954,66
123 359571,53 655233,35
124 359575,85 655295,65
125 359576,21 655300,39
126 359587,70 655452,13
127 359559,88 655485,89
128 359195,50 655511,70
129 358695,60 655547,11
130 358451,49 655565,07
131 357892,83 655606,17
132 357926,18 656192,06
133 356913,69 656253,89
134 356876,00 655671,71
135 356855,82 655673,03
136 356818,73 655675,48
137 356814,65 655638,01
138 356775,17 655366,66
139 356743,08 655205,24
140 356719,08 655086,33
141 356700,80 654956,05
142 356615,12 654912,93
143 356804,19 654649,65
144 356804,54 654649,55
145 356819,42 654622,97
146 356916,54 654481,15
147 357267,24 653987,93
148 358610,12 654331,12
149 358609,48 654309,25
150 358596,41 654098,12
151 358537,80 653342,52
152 358523,77 653167,37
153 358497,71 652823,24
154 358495,39 652792,93
155 358479,03 652574,62
156 358464,97 652388,19
157 358389,15 651387,40
158 357509,91 651449,63
159 357503,96 651350,97
160 357178,70 651375,50
161 357178,04 651376,39
162 356826,44 651983,66
163 356851,43 652129,74
164 356903,59 652432,66
165 356926,55 652565,97
166 356570,37 652565,81
167 356503,86 652564,99
168 356408,04 652564,13
169 356321,83 652564,29
170 356241,83 652564,59
171 356190,86 652563,50
172 356136,43 652563,05
173 356111,79 652564,71
174 356108,91 652564,18
175 356123,82 652469,51
176 355912,27 651570,35
177 356745,56 651510,10
178 356730,59 651423,23
179 356923,33 651055,18
180 356938,54 651026,05
181 356918,60 651009,52
182 356885,43 650993,78
183 356866,38 650931,33
184 356865,91 650897,58
185 356842,50 650899,31
186 356838,75 650837,21
187 356812,28 650799,09
188 356809,31 650767,57
189 356791,30 650727,55
190 356781,04 650683,91
191 356813,58 650625,47
192 356826,52 650551,52
193 356808,63 650505,39
194 356806,51 650467,10
195 356789,23 650437,02
196 356765,89 650436,30
197 356766,00 650395,71
198 356777,05 650363,03
199 356778,35 650359,19
200 356773,00 650327,63
201 356758,56 650308,19
202 357039,67 650287,16
203 356957,41 649682,51
204 356942,72 649569,85
205 356935,73 649520,84
206 356968,39 649510,93
207 356978,87 649496,47
208 356977,18 649475,27
209 356957,87 649466,55
210 356953,50 649447,06
211 356958,87 649405,50
212 356993,71 649404,51
213 357010,84 649393,67
214 357027,40 649362,70
215 357031,38 649324,30
216 357193,32 649314,06
217 357203,31 649310,66
218 357241,38 649297,70
219 357250,80 649294,48
220 357326,15 649268,82
221 357374,55 649241,71
222 357384,26 649206,65
223 357416,66 649188,09
224 357402,77 649051,25
225 357379,17 648815,65
226 357374,84 648772,32
227 357366,30 648687,17
228 357341,92 648649,67
229 357309,08 648624,44
230 357292,57 648591,17
231 357257,30 648530,80
232 357254,43 648525,92
233 357256,73 648477,67
234 357250,84 648465,67
235 357343,46 648459,14
236 357342,07 648445,18
237 357966,87 648458,31
238 357950,99 648511,56
239 357816,60 648953,89
240 357796,59 648948,97
241 357783,76 648947,62
242 357777,96 648922,08
243 357760,61 648883,87
244 357752,44 648865,87
245 357721,78 648811,10
246 357686,52 648812,62
247 357657,20 648808,68
248 357634,91 648842,70
249 357631,83 648860,67
250 357593,64 648859,36
251 357604,09 648933,60
252 357618,03 648941,54
253 357623,44 648964,05
254 357614,62 648968,47
255 357617,64 648987,58
256 357623,90 649027,09
257 357626,46 649044,98
258 357722,25 649095,17
259 357717,47 649110,62
260 357736,53 649116,50
261 357686,04 649280,05
262 357691,55 649281,55
263 357691,68 649281,88
264 357920,34 649345,63
265 358751,61 649598,23
266 358889,69 649774,62
267 358905,12 649866,17
268 359125,94 649929,16
269 359112,76 650039,77
270 359091,95 650062,32
271 359050,65 650136,70
272 359040,42 650155,12
273 359102,36 650172,97
274 359100,31 650195,40
275 359111,00 650199,85
276 359111,55 650219,36
277 358981,98 650175,51
278 358980,92 650194,25
279 358988,83 650275,09
280 359197,07 650336,16
281 359207,37 650349,40
282 359249,00 650361,21
283 359888,15 650546,61
284 359968,29 650284,07
285 360106,04 650328,81
286 360129,80 650235,93
287 359787,64 650124,37
288 359800,70 650077,07
289 359854,37 650060,16
290 359905,44 650011,97
291 359908,79 649989,65
292 359860,75 649983,60
293 359841,80 649978,44
294 359840,60 649996,71
295 359822,82 649992,66
296 359808,97 650006,73
297 359770,27 649991,00
298 359666,79 649977,76
299 359680,12 649935,56
300 359711,50 649845,35
301 359726,89 649810,90
302 359736,39 649812,43
303 359760,70 649790,74
304 359834,93 649805,77
305 359848,39 649758,26
306 359845,59 649754,71
307 359834,43 649630,52
308 359823,59 649570,22
309 359818,65 649538,28
310 359939,08 649483,81
311 359959,13 649456,97
312 359789,38 649468,55
313 359726,30 649472,85
314 359652,00 649477,92
315 359851,31 648797,09
316 359722,41 648757,91
317 359747,42 648688,65
318 359786,08 648593,36
319 359841,62 648591,64
320 359820,59 648525,44
321 359826,68 648516,21
322 359833,32 648503,58
323 359872,18 648501,32
324 359911,90 648488,58
325 359918,13 648503,50
326 359947,85 648506,73
327 359952,74 648510,79
328 360008,24 648538,11
329 359987,48 648268,26
330 359939,19 647669,84
331 359843,50 646481,96
332 361067,33 646392,46
333 361051,90 646175,55
334 361524,13 646313,93
335 361609,43 646340,01
336 361850,28 646412,71
337 361857,86 646366,41
338 361883,48 646374,27
339 361874,50 646352,63
340 361877,99 646335,15
341 361890,85 646320,37
342 361916,45 646290,95
343 361919,10 646259,87
344 361936,52 646203,33
345 361839,46 646135,60
346 361831,09 646113,99
347 361855,29 646072,43
348 361850,74 646011,24
349 361860,38 645990,52
350 361870,85 645971,52
351 361869,83 645970,19
352 361873,04 645943,08
353 361882,39 645923,62
354 361898,79 645891,84
355 361914,68 645876,46
356 361924,92 645847,36
357 361950,97 645849,48
358 362040,03 645852,03
359 362038,54 645817,41
360 362033,92 645711,10
361 362027,65 645563,09
362 362025,20 645505,70
363 362141,79 645407,84
364 362261,07 645407,57
365 362305,62 645335,64
366 362347,55 645235,21
367 362271,27 645238,20
368 362258,08 645197,53
369 362252,47 645113,20
370 362426,51 645100,68
371 362421,76 644504,96
372 362584,29 644495,68
373 362615,29 644493,90
374 362738,58 644366,86
375 362762,31 644339,07
376 362773,47 644328,81
377 362787,77 644317,81
378 363105,23 644364,56
379 363105,08 644371,72
380 363144,89 644370,35
381 363138,23 644464,02
382 363161,86 644462,67
383 363161,60 644659,62
384 363162,20 644807,63
385 363162,36 645580,22

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK UROCZYSKA LASÓW STARACHOWICKICH (PLH260038)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK UROCZYSKA LASÓW STARACHOWICKICH (PLH260038)

Lp. Kod1) Nazwa
1 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
2 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
3 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
4 91P0 Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)
____________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Zmiany w prawie

Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
Ustawa podpisana - automatyzacja załatwiania niektórych spraw przez KAS coraz bliżej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej zautomatyzowania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Nowe przepisy mają umożliwić podatnikom załatwianie spraw online. System e-Urząd Skarbowy ma zastąpić dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy.

Krzysztof Koślicki 13.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1101

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Starachowickich (PLH260038).
Data aktu: 13/04/2022
Data ogłoszenia: 25/05/2022
Data wejścia w życie: 09/06/2022