Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kopań (PLH320059).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kopań (PLH320059)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kopań (PLH320059 2 ), obejmujący obszar 1166,48 ha, położony w województwie zachodniopomorskim oraz polskim obszarze morskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KOPAŃ (PLH320059)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 742079,73 338014,69
2 742068,33 337994,81
3 742069,14 337953,52
4 742056,51 337901,79
5 742028,53 337849,04
6 741944,03 337862,18
7 741941,75 337848,38
8 741936,14 337845,94
9 741940,25 337825,95
10 741967,53 337765,99
11 741971,55 337759,35
12 742015,64 337726,26
13 742020,55 337717,50
14 742026,69 337706,32
15 742033,47 337685,03
16 742004,95 337638,29
17 741997,51 337626,40
18 741992,51 337617,68
19 741984,67 337608,79
20 741962,74 337588,81
21 741993,87 337577,05
22 741936,54 337471,61
23 741881,62 337358,24
24 741756,03 337119,99
25 741727,78 337042,70
26 741722,94 337033,49
27 741700,19 336990,13
28 741666,12 336929,21
29 741621,94 336953,17
30 741619,65 336948,06
31 741579,18 336961,20
32 741560,19 336926,30
33 741565,53 336889,52
34 741549,45 336855,57
35 741567,06 336848,72
36 741547,31 336810,44
37 741524,90 336767,01
38 741506,79 336731,27
39 741483,94 336698,44
40 741480,95 336694,14
41 741476,63 336684,67
42 741457,97 336645,02
43 741444,73 336622,50
44 741423,99 336581,65
45 741402,28 336538,67
46 741400,43 336534,92
47 741385,87 336506,12
48 741383,62 336501,64
49 741368,55 336471,75
50 741395,65 336442,61
51 741363,10 336371,04
52 741330,98 336326,02
53 741355,31 336306,51
54 741363,05 336301,35
55 741301,18 336231,88
56 741224,24 336140,18
57 741114,89 336006,91
58 741112,47 336003,98
59 741083,07 335968,51
60 741073,78 335970,64
61 740973,32 335997,88
62 740935,23 335953,55
63 740913,23 335947,42
64 740889,95 335946,85
65 740871,22 335945,43
66 740863,56 335959,66
67 740826,02 335950,03
68 740826,87 335939,81
69 740809,38 335932,82
70 740799,44 335924,87
71 740786,75 335882,26
72 740750,03 335905,21
73 740619,69 335823,37
74 740587,49 335777,93
75 740539,37 335715,95
76 740490,28 335723,02
77 740453,05 335666,49
78 740448,14 335670,54
79 740402,25 335740,66
80 740402,00 335741,04
81 740396,19 335734,77
82 740366,55 335697,20
83 740346,45 335664,92
84 740323,16 335631,06
85 740275,54 335567,56
86 740246,43 335553,27
87 740231,62 335580,26
88 740213,09 335616,24
89 740168,12 335624,18
90 740135,31 335619,41
91 740103,56 335588,19
92 740093,50 335568,61
93 740106,20 335547,98
94 740109,91 335529,98
95 740100,38 335522,05
96 739915,17 335589,78
97 739936,87 335641,11
98 739982,91 335699,32
99 740018,89 335740,06
100 740041,64 335753,82
101 740061,22 335763,35
102 740072,34 335771,28
103 740067,57 335778,16
104 740055,93 335790,86
105 740056,46 335807,27
106 740080,27 335836,37
107 740121,55 335875,53
108 740152,24 335909,93
109 740163,35 335928,45
110 740188,22 335969,19
111 740212,04 336010,47
112 740244,84 336055,45
113 740289,82 336112,60
114 740323,69 336175,57
115 740357,03 336243,30
116 740391,42 336245,95
117 740422,12 336248,59
118 740484,56 336256,53
119 740561,82 336266,06
120 740625,18 336277,12
121 740622,94 336279,98
122 740578,95 336323,34
123 740552,79 336377,58
124 740540,20 336396,65
125 740528,52 336413,28
126 740511,18 336436,31
127 740419,65 336539,93
128 740417,08 336542,73
129 740413,66 336546,02
130 740222,25 336729,67
131 740146,26 336773,11
132 740003,55 336868,63
133 739931,74 336933,40
134 739910,65 336944,38
135 739865,44 336962,04
136 739816,71 336973,81
137 739779,64 336998,83
138 739745,87 337019,24
139 739645,11 337085,71
140 739625,42 337053,37
141 739612,65 337029,09
142 739601,04 337020,52
143 739570,13 337033,50
144 739519,45 337048,95
145 739476,41 337056,90
146 739412,58 337078,89
147 739395,95 337083,39
148 739379,41 337084,51
149 739294,85 337069,68
150 739277,22 337069,85
151 739217,82 337052,36
152 739200,01 337058,63
153 739155,66 337019,91
154 739111,29 336976,80
155 739096,41 336953,19
156 739065,73 336903,42
157 739026,42 336840,88
158 738970,88 336753,70
159 738914,75 336689,80
160 738868,13 336639,17
161 738810,93 336589,34
162 738805,32 336582,78
163 738792,91 336569,03
164 738784,39 336558,78
165 738752,74 336523,25
166 738748,86 336521,04
167 738632,47 336492,61
168 738545,85 336448,68
169 738454,05 336355,76
170 738322,17 336252,72
171 738072,59 336120,16
172 737774,93 335968,30
173 737632,14 335837,68
174 737541,29 335690,36
175 737499,73 335630,81
176 737375,82 335450,86
177 737311,40 335395,68
178 737208,52 335347,88
179 737065,00 335189,21
180 736961,42 335011,75
181 736891,74 334936,20
182 736809,68 334821,99
183 736806,35 334825,82
184 736802,47 334764,24
185 736793,22 334695,94
186 736793,17 334652,29
187 736780,40 334626,87
188 736786,61 334607,64
189 736808,87 334598,79
190 736812,96 334560,04
191 736820,54 334535,85
192 736824,89 334482,82
193 736822,34 334369,92
194 736810,72 334295,95
195 736769,03 334188,11
196 736759,98 334157,44
197 736718,64 334122,87
198 736697,21 334124,14
199 736664,80 334030,90
200 736670,57 334016,96
201 736664,18 333999,26
202 736644,32 333964,70
203 736638,39 333951,05
204 736599,72 333900,34
205 736579,45 333903,24
206 736558,57 333872,81
207 736481,30 333715,73
208 736446,47 333644,93
209 736428,21 333607,81
210 736440,56 333602,69
211 736446,41 333588,39
212 736408,78 333291,18
213 736372,38 333207,41
214 736365,09 333176,03
215 736336,64 333129,69
216 736323,04 333089,39
217 736316,46 333086,85
218 736311,13 333087,47
219 736319,00 333054,39
220 736328,52 333021,06
221 736332,22 333005,71
222 736331,17 332985,07
223 736330,11 332973,96
224 736334,34 332944,86
225 736338,05 332919,46
226 736342,28 332895,64
227 736354,98 332880,30
228 736374,03 332864,42
229 736384,08 332843,79
230 736396,78 332819,44
231 736408,95 332792,46
232 736421,12 332763,35
233 736429,06 332731,07
234 736432,24 332706,20
235 736434,35 332679,74
236 736435,94 332644,29
237 736442,82 332618,89
238 736452,87 332601,96
239 736462,93 332596,66
240 736472,98 332596,13
241 736493,09 332608,31
242 736512,67 332619,42
243 736539,13 332638,47
244 736567,70 332654,34
245 736603,16 332676,04
246 736640,20 332699,85
247 736673,01 332717,31
248 736697,88 332725,25
249 736718,52 332733,19
250 736746,03 332734,25
251 736765,61 332728,96
252 736780,96 332717,31
253 736768,26 332708,85
254 736748,15 332712,02
255 736720,10 332704,09
256 736690,47 332692,97
257 736653,96 332669,16
258 736622,21 332653,28
259 736618,50 332641,64
260 736600,51 332627,88
261 736575,11 332616,24
262 736559,24 332602,48
263 736551,83 332573,91
264 736543,89 332544,81
265 736530,66 332502,47
266 736531,19 332473,90
267 736533,84 332465,96
268 736524,31 332453,26
269 736511,08 332442,15
270 736500,50 332433,68
271 736488,33 332433,15
272 736477,22 332441,09
273 736456,05 332441,09
274 736442,29 332436,86
275 736357,19 332432,55
276 736359,48 332427,89
277 736387,28 332369,98
278 736416,36 332309,44
279 736433,21 332272,90
280 736506,40 332128,19
281 736884,78 332358,65
282 737016,79 332449,68
283 737154,76 332534,86
284 737290,37 332612,28
285 737322,19 332631,66
286 737354,00 332651,03
287 737425,29 332694,37
288 737697,88 332866,53
289 737834,83 332947,70
290 737834,84 332947,70
291 737922,81 333011,68
292 737963,49 333039,29
293 737980,57 333049,90
294 738070,70 333105,90
295 738175,48 333178,11
296 738192,68 333189,96
297 738192,95 333190,15
298 738193,50 333190,52
299 738209,73 333201,46
300 738241,52 333222,88
301 738380,80 333310,03
302 738468,87 333363,22
303 738525,09 333397,17
304 738659,53 333490,10
305 738792,40 333588,08
306 738821,33 333605,18
307 738858,37 333627,06
308 738867,66 333632,39
309 738930,94 333677,06
310 739025,98 333752,34
311 739119,66 333823,47
312 739170,84 333862,33
313 739233,09 333924,00
314 739273,73 333964,26
315 739306,52 333992,14
316 739403,30 334074,46
317 739455,47 334146,77
318 739476,91 334176,48
319 739578,85 334253,67
320 739592,45 334277,67
321 739592,45 334277,67
322 739637,98 334331,65
323 739738,76 334410,48
324 739756,39 334428,01
325 739794,86 334468,90
326 739797,47 334476,52
327 739867,44 334574,47
328 739975,88 334660,11
329 739983,29 334667,15
330 740007,96 334690,59
331 740140,36 334833,73
332 740230,26 334907,94
333 740458,10 335117,43
334 740463,01 335121,95
335 740465,20 335123,97
336 740519,43 335178,30
337 740519,11 335183,69
338 740549,81 335217,93
339 740591,66 335265,60
340 740601,69 335277,02
341 740806,93 335490,69
342 740838,65 335522,19
343 740919,62 335602,60
344 741026,83 335719,38
345 741048,10 335745,49
346 741085,16 335779,45
347 741109,96 335811,47
348 741136,73 335836,91
349 741172,25 335877,02
350 741195,58 335899,31
351 741221,35 335923,93
352 741249,27 335950,60
353 741292,28 336022,96
354 741310,43 336033,47
355 741338,95 336079,28
356 741340,23 336081,34
357 741341,87 336083,11
358 741453,09 336202,97
359 741500,43 336267,98
360 741511,02 336282,52
361 741642,22 336416,15
362 741642,57 336416,51
363 741663,99 336438,31
364 741777,58 336549,60
365 741787,90 336563,49
366 741823,87 336611,91
367 741874,65 336655,41
368 741885,76 336664,92
369 741985,63 336783,15
370 741985,42 336783,86
371 741985,05 336785,12
372 742084,62 336910,22
373 742084,62 336910,22
374 742152,02 337009,51
375 742152,02 337009,52
376 742224,61 337123,36
377 742348,82 337318,92
378 742348,82 337318,92
379 742353,16 337336,98
380 742372,18 337366,05
381 742394,07 337383,63
382 742404,90 337398,44
383 742419,95 337419,01
384 742438,80 337447,61
385 742453,14 337479,91
386 742455,57 337485,38
387 742525,35 337583,20
388 742527,42 337605,85
389 742612,92 337715,18
390 742665,85 337777,26
391 742665,85 337777,26
392 742671,67 337794,39
393 742682,13 337825,18
394 742694,63 337854,24
395 742701,66 337877,27
396 742705,97 337885,70
397 742563,46 337921,95
398 742089,23 338038,80
399 742079,73 338014,69
________________________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KOPAŃ (PLH320059)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KOPAŃ (PLH320059)

Lp. Kod1) Nazwa
1 1130 Estuaria
2 1150 Laguny przybrzeżne
3 1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku
4 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
5 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo Ammophiletum)
6 2130 Nadmorskie wydmy szare
7 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
8 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
9 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
10 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
_____________________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Czarnek: Czwarta fala na razie nie zmusza do zamknięcia szkół

Blisko 90 procent dzieci uczy się w trybie stacjonarnym. Nie ma teraz planów zmiany przepisów funkcjonowania szkół podczas pandemii – powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Polskim Radiu Łódź, odpowiadając na pytanie o ponowne wprowadzenie nauczania zdalnego.

Monika Sewastianowicz 03.12.2021
Automatyczna myjnia nie będzie musiała mieć kasy fiskalnej z drukarką

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Wynika z niego, że kasy stosowane w ewidencji automatycznej sprzedaży np. w myjni samochodowej nie będą musiały mieć drukarki. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 02.12.2021
Ustawa o większym zaangażowaniu Polski w Eurokorpus podpisana

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na ratyfikację traktatu o Eurokorpusie, co jest konieczne, by Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej wielonarodowej organizacji wojskowej. Obecnie Polskę reprezentuje 69 żołnierzy, po uzyskaniu statusu państwa ramowego będzie to 120 stanowisk w strukturach dowództwa Eurokorpusu oraz 10 w zabezpieczającym je elemencie wsparcia.

Krzysztof Sobczak 01.12.2021
Stan wyjątkowy wprowadzany bocznymi drzwiami i na większym obszarze

We wtorek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która da ministrowi spraw wewnętrznych możliwość wprowadzania rozwiązań stanu wyjątkowego kuchennymi drzwiami, w formie rozporządzenia. W dodatku, na o wiele większym niż dotychczas obszarze, bo w strefie nadgranicznej, a ta może sięgać nawet kilkadziesiąt kilometrów w głąb kraju. I na czas nieokreślony.

Robert Horbaczewski 30.11.2021
Klauzula nieruchomościowa zatrzyma podatek dochodowy w Polsce

Ustawa o ratyfikacji protokołu między Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie umowy w sprawie podwójnego opodatkowania już z podpisem prezydenta. Zmiany mają uszczelnić system, przeciwdziałać agresywnej optymalizacji i wzmocnić zwalczanie oszustw podatkowych, co zapewni wyższe wpływy do budżetu. Posłużą temu m.in. klauzula nieruchomościowa i klauzula przeciwko międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.

Wiesława Moczydłowska 30.11.2021
Prezydent podpisał ustawę o ochronie zwierząt laboratoryjnych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Ma ona dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy i m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach.

Krzysztof Koślicki 29.11.2021