Specjalny obszar ochrony siedlisk Białogóra (PLH220003).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 lipca 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białogóra (PLH220003)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Białogóra (PLH220003 2 ), obejmujący obszar 1132,80 ha, położony w województwie pomorskim i polskim obszarze morskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych - w stosunku do przedmiotów ochrony.
§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BIAŁOGÓRA (PLH220003)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 773645,98 435533,89
2 773645,39 435526,04
3 773633,55 435426,71
4 773638,01 435432,37
5 773637,11 435420,91
6 773636,81 435417,22
7 773636,38 435411,72
8 773635,74 435403,57
9 773639,66 435354,29
10 773637,39 435340,39
11 773631,95 435307,06
12 773599,59 435251,94
13 773598,07 435245,16
14 773598,33 435236,53
15 773616,21 435124,94
16 773614,86 435071,19
17 773617,84 435021,78
18 773599,03 434984,97
19 773570,23 434907,48
20 773554,87 434878,82
21 773513,30 434801,23
22 773487,77 434752,77
23 773472,82 434724,39
24 773458,06 434689,83
25 773457,90 434689,47
26 773458,42 434687,16
27 773458,64 434686,19
28 773589,44 434725,37
29 773599,76 434728,40
30 773604,59 434692,45
31 773610,53 434648,31
32 773570,64 434530,00
33 773555,26 434483,72
34 773525,07 434392,88
35 773523,56 434388,35
36 773522,91 434386,40
37 773434,27 434410,79
38 773404,11 434419,09
39 773403,14 434419,36
40 773396,88 434421,08
41 773204,06 434380,65
42 773221,17 434357,33
43 773289,99 434263,54
44 773295,16 434256,53
45 773346,22 434187,31
46 773360,61 434167,80
47 773356,94 434154,53
48 773353,11 434140,67
49 773414,52 434054,77
50 773414,70 434054,53
51 773416,42 434053,58
52 773420,79 434051,18
53 773424,47 434049,16
54 773425,79 434048,43
55 773427,07 434047,73
56 773426,36 434045,80
57 773426,18 434045,32
58 773413,20 434010,14
59 773408,13 433996,39
60 773352,68 433931,00
61 773333,42 433908,29
62 773328,32 433902,27
63 773316,78 433889,57
64 773288,66 433858,63
65 773258,84 433825,82
66 773236,12 433800,81
67 773235,30 433799,90
68 773234,95 433799,51
69 773225,94 433789,49
70 773193,06 433752,94
71 773144,33 433698,76
72 773162,42 433689,95
73 773299,95 433623,03
74 773306,97 433619,62
75 773304,59 433471,36
76 773323,78 433457,44
77 773322,90 433440,17
78 773320,69 433397,43
79 773320,26 433396,76
80 773306,05 433374,23
81 773306,31 433357,25
82 773304,36 433315,27
83 773299,93 433219,70
84 773299,51 433210,73
85 773335,82 433039,01
86 773299,24 433037,12
87 773298,30 433025,61
88 773261,08 433025,51
89 773227,59 433021,78
90 773238,61 432979,38
91 773250,02 432980,17
92 773261,93 432981,00
93 773276,29 432966,73
94 773254,58 432945,80
95 773273,95 432925,22
96 773317,53 432879,46
97 773325,64 432865,52
98 773331,03 432856,24
99 773327,93 432853,86
100 773332,88 432788,83
101 773334,94 432739,62
102 773336,12 432711,67
103 773337,83 432697,83
104 773338,41 432693,10
105 773339,15 432687,14
106 773329,19 432663,84
107 773261,02 432593,39
108 773222,05 432553,12
109 773213,86 432544,66
110 773173,20 432537,59
111 773131,09 432530,27
112 773130,07 432530,09
113 773129,44 432531,09
114 773105,77 432569,20
115 773092,01 432551,55
116 773089,58 432548,44
117 773066,70 432519,08
118 773049,97 432497,82
119 772997,70 432431,39
120 772973,24 432400,31
121 772971,57 432401,83
122 772971,05 432402,31
123 772969,84 432403,40
124 772876,55 432488,25
125 772840,34 432521,19
126 772836,83 432524,38
127 772831,34 432529,37
128 772852,38 432570,20
129 772825,11 432589,62
130 772824,26 432590,23
131 772733,15 432655,12
132 772731,50 432656,30
133 772715,37 432667,79
134 772677,27 432694,75
135 772585,52 432759,68
136 772583,76 432762,15
137 772580,33 432766,97
138 772567,59 432784,86
139 772553,57 432804,57
140 772539,57 432824,26
141 772525,54 432843,98
142 772511,55 432863,65
143 772510,88 432864,57
144 772510,00 432865,80
145 772505,65 432871,89
146 772446,03 432980,67
147 772405,55 433054,51
148 772404,68 433056,10
149 772404,06 433057,23
150 772400,78 433063,22
151 772399,81 433064,99
152 772398,84 433066,76
153 772252,79 432956,03
154 772217,80 432927,10
155 772214,66 432927,23
156 772200,15 432927,83
157 772051,45 432934,00
158 772017,81 432935,39
159 772016,30 432935,04
160 771916,26 432911,72
161 771850,27 432896,34
162 771807,24 432886,31
163 771777,57 432879,39
164 771769,40 432877,49
165 771768,97 432875,33
166 771738,59 432725,75
167 771717,98 432615,59
168 771711,90 432583,09
169 771711,56 432581,26
170 771706,51 432554,28
171 771714,67 432488,83
172 771714,89 432486,84
173 771720,95 432432,32
174 771729,90 432351,76
175 771735,75 432299,15
176 771737,66 432282,02
177 771738,70 432272,57
178 771739,48 432265,56
179 771750,72 432164,43
180 771755,35 432122,82
181 771755,61 432120,78
182 771756,52 432113,80
183 771775,72 432027,24
184 771791,07 431958,02
185 771791,39 431956,56
186 771806,16 431889,97
187 771806,41 431888,90
188 771806,61 431888,02
189 771807,65 431883,48
190 771808,26 431880,82
191 771830,15 431785,26
192 771902,49 431423,95
193 771902,49 431423,92
194 771931,03 431291,41
195 771932,39 431285,13
196 771946,93 431217,63
197 771962,92 431143,35
198 771973,03 431096,42
199 771973,45 431094,46
200 771973,86 431092,50
201 771980,25 431062,13
202 772010,09 430920,29
203 772010,30 430919,30
204 772025,79 430845,70
205 772026,03 430844,52
206 772033,83 430807,48
207 772052,86 430717,03
208 772056,40 430700,21
209 772056,82 430698,26
210 772072,86 430624,65
211 772076,33 430608,74
212 772089,55 430548,08
213 772091,00 430541,40
214 772102,25 430489,76
215 772115,49 430429,02
216 772120,18 430408,80
217 772120,38 430407,94
218 772136,63 430337,85
219 772137,09 430335,90
220 772183,05 430141,51
221 772250,09 430131,44
222 772269,44 430128,53
223 772280,72 430126,84
224 772331,20 430119,25
225 772336,49 430118,46
226 772356,02 430115,52
227 772403,88 430103,20
228 772441,48 430093,32
229 772457,82 430089,03
230 772488,14 430081,06
231 772517,36 430073,38
232 772527,26 430070,78
233 772550,14 430064,77
234 772564,80 430060,92
235 772639,36 430072,85
236 772642,94 430073,88
237 772698,72 430090,06
238 772699,73 430090,36
239 772736,46 430101,01
240 772740,76 430102,05
241 772741,74 430102,28
242 772806,30 430117,83
243 772853,99 430129,32
244 772909,02 430142,57
245 772970,70 430157,43
246 772973,61 430158,13
247 772974,63 430154,26
248 773072,65 429780,15
249 773073,72 429776,06
250 773072,62 429759,96
251 773070,27 429725,36
252 773086,59 429726,94
253 773086,97 429725,49
254 773102,01 429668,07
255 773105,40 429655,13
256 773105,87 429653,19
257 773113,55 429621,98
258 773116,45 429610,21
259 773131,69 429548,24
260 773135,43 429533,01
261 773144,21 429497,31
262 773161,93 429425,26
263 773179,56 429353,56
264 773194,46 429293,00
265 773203,10 429257,85
266 773208,36 429236,49
267 773208,99 429233,91
268 773193,56 429201,64
269 773163,48 429068,18
270 773142,90 429017,03
271 773137,10 429013,92
272 773110,88 428999,85
273 773079,75 428995,14
274 773071,99 428993,97
275 773065,45 428992,99
276 773041,62 428989,39
277 773033,89 428884,11
278 773027,57 428856,36
279 773003,78 428817,99
280 772994,71 428805,49
281 772940,65 428730,94
282 772928,40 428714,05
283 772927,95 428709,84
284 772927,36 428704,46
285 772922,75 428662,28
286 772922,63 428661,11
287 772922,19 428657,09
288 772918,64 428621,10
289 772913,43 428550,85
290 772908,26 428481,04
291 772908,17 428479,80
292 772905,89 428449,10
293 772934,56 428449,50
294 772956,72 428449,81
295 772997,22 428450,37
296 773012,72 428453,48
297 773046,54 428460,26
298 773049,40 428461,02
299 773191,63 428498,95
300 773250,05 428533,24
301 773252,47 428535,90
302 773266,51 428551,32
303 773330,92 428638,21
304 773353,66 428668,89
305 773354,28 428669,73
306 773383,12 428708,62
307 773416,75 428753,98
308 773424,49 428756,81
309 773426,35 428756,67
310 773427,17 428756,61
311 773435,63 428755,96
312 773436,93 428755,86
313 773543,64 428747,54
314 773547,46 428747,24
315 773555,61 428744,66
316 773589,61 428733,89
317 773601,45 428730,14
318 773606,08 428728,67
319 773631,28 428717,13
320 773784,03 428673,85
321 773882,93 429091,65
322 773950,02 429306,69
323 774023,87 429635,34
324 774139,18 430346,69
325 774195,73 430696,94
326 774235,86 430940,29
327 774252,69 431366,46
328 774328,76 431743,56
329 774445,27 432441,28
330 774526,60 432838,78
331 774532,32 432886,53
332 774547,89 433016,52
333 774561,56 433160,62
334 774635,01 433709,25
335 774660,91 434428,42
336 774663,20 434933,26
337 774663,91 434997,65
338 774669,66 435518,48
339 774666,07 435747,35
340 774665,13 435807,31
341 774683,96 436141,68
342 774684,90 436158,35
343 774548,43 436170,03
344 774504,44 436151,28
345 774503,51 436150,88
346 774499,55 436149,20
347 774419,13 436116,61
348 774413,95 436114,51
349 774420,01 436091,97
350 774419,67 436084,05
351 774417,48 436032,74
352 774392,56 435973,17
353 774384,93 435966,38
354 774382,17 435965,82
355 774366,08 435962,58
356 774337,32 435956,79
357 774322,76 435953,86
358 774269,32 435953,68
359 774243,08 435953,60
360 774242,09 435953,59
361 774241,09 435953,59
362 774167,29 435953,34
363 774162,40 435953,33
364 774111,40 435917,40
365 774065,58 435858,14
366 774062,75 435855,61
367 774060,63 435853,71
368 774027,20 435823,87
369 774020,77 435816,66
370 774020,30 435811,58
371 774004,66 435747,70
372 773998,40 435740,32
373 773981,05 435719,84
374 773974,31 435708,13
375 773924,66 435655,87
376 773891,89 435654,49
377 773867,86 435653,48
378 773836,58 435652,16
379 773816,76 435639,82
380 773814,32 435638,30
381 773812,38 435637,09
382 773796,99 435635,57
383 773790,72 435634,96
384 773773,98 435627,78
385 773718,98 435604,19
386 773700,25 435596,15
387 773693,62 435588,55
388 773683,95 435577,45
389 773649,28 435537,67
390 773647,63 435535,78
391 773645,98 435533,89
_______________________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BIAŁOGÓRA (PLH220003)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BIAŁOGÓRA (PLH220003)

Lp. Kod1) Nazwa
1 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
2 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo Ammophiletum)
3 2130 Nadmorskie wydmy szare
4 2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri)
5 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
6 2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe
7 4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)
8 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
9 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
10 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
_____________________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021