Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia.

Dz.U.2020.610
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia
Na podstawie art. 90sa ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia (Dz. U. poz. 1617) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Przedmiot umundurowania przewidziany do wydania w trzecim roku nauki może zostać wydany wcześniej w przypadku utraty, zniszczenia lub obniżenia wartości użytkowej przedmiotu wydanego po przyjęciu do szkoły, z odpowiednim wydłużeniem okresu jego używalności.

6. Za przedmioty umundurowania wymienione w załącznikach nr 2 i nr 3 do rozporządzenia w lp. 1 i 9-14 można wydać uczniom przedmioty umundurowania typu damskiego.";

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Przedmioty umundurowania wymienione w lp. 24-32 w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia wydaje się uczniom począwszy od roku szkolnego 2020/2021.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

UMUNDUROWANIE UCZNIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM LOTNICZEGO

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Liczba należna uczniom na 4 lata Termin wydania przedmiotów uczniom Uwagi
po przyjęciu do szkoły w III roku nauki
1 Bluza olimpijka sił powietrznych szt. 2 1 1
2 Czapka zimowa futrzana sił powietrznych szt. 1 1 -
3 Furażerka ucznia szt. 2 1 1
4 Krawat koloru czarnego szt. 1 1 -
5 Kurtka wyjściowa sił powietrznych szt. 1 1 -
6 Rękawiczki zimowe koloru czarnego para 1 1 -
7 Szalik zimowy koloru stalowego szt. 1 1 -
8 Spodnie wyjściowe letnie sił powietrznych szt. 2 1 1
9 Spodnie wyjściowe sił powietrznych szt. 2 1 1
10 Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru stalowego szt. 2 1 1
11 Koszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego szt. 2 1 1
12 Koszula koloru białego szt. 2 1 1
13 Półbuty wyjściowe para 2 1 1
14 Trzewiki zimowe - botki para 2 1 1
15 Pasek skórzany do spodni szt. 1 1 -
16 Skarpety letnie koloru czarnego para 4 2 2
17 Skarpety zimowe para 4 2 2
18 Skarpety sportowe para 4 2 2
19 Dres sportowy kpl. 2 1 1
20 Buty sportowe para 2 1 1
21 Oznaka uczniowska - tarcza ucznia OLL szt. 4 2 2
22 Oznaka uczniowska - oznaka roku nauki w OLL szt. 4 1 szt. w każdym roku nauki do bluzy olimpijki
23 Oznaka uczniowska - emblemat szt. 2 2 - na furażerkę ucznia
24 Ubiór mundurowy ucznia kpl 2 1 1
25 Kurtka ucznia kpl. 1 1 -
26 Trzewiki para 2 1 1
27 Bielizna letnia kpl. 4 2 2
28 Bielizna zimowa kpl. 4 2 2
29 Skarpety letnie para 4 2 2
30 Skarpety zimowe para 4 2 2
31 Czapka zimowa szt. 1 1 -
32 Rękawice zimowe pięciopalcowe para 1 1 -
ZAŁĄCZNIK Nr  2

UMUNDUROWANIE UCZNIA WOJSKOWEGO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM INFORMATYCZNEGO

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Liczba należna uczniom na 4 lata Termin wydania przedmiotów uczniom Uwagi
po przyjęciu do szkoły w III roku nauki
1 Mundur wyjściowy wojsk lądowych kpl. 2 1 1
2 Czapka zimowa futrzana wojsk lądowych szt. 1 1 -
3 Beret ucznia szt. 2 2 -
4 Krawat koloru khaki szt. 1 1 -
5 Kurtka wyjściowa wojsk lądowych szt. 1 1 -
6 Rękawiczki zimowe koloru czarnego para 1 1 -
7 Szalik zimowy koloru khaki szt. 1 1 -
8 Spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych szt. 2 1 1
9 Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki szt. 2 1 1
10 Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki szt. 2 1 1
11 Półbuty wyjściowe para 2 1 1
12 Trzewiki zimowe - botki para 2 1 1
13 Pasek skórzany do spodni szt. 1 1 -
14 Skarpety letnie koloru czarnego para 4 2 2
15 Skarpety letnie para 4 2 2
16 Skarpety zimowe para 4 2 2
17 Skarpety sportowe para 4 2 2
18 Dres sportowy kpl. 2 1 1
19 Buty sportowe para 2 1 1
20 Ubranie sportowe kpl. 2 1 1
21 Oznaka uczniowska - tarcza ucznia WOLI szt. 4 2 2
22 Oznaka uczniowska - oznaka roku nauki w WOLI szt. 4 1 szt. w każdym roku nauki do munduru wyjściowego
23 Oznaka uczniowska - emblemat szt. 2 2 - na beret
24 Ubiór mundurowy ucznia wojskowego kpl. 2 1 1
25 Kurtka ucznia kpl. 1 1 -
26 Trzewiki para 2 1 1
27 Bielizna letnia kpl. 4 2 2
28 Bielizna zimowa kpl. 4 2 2
29 Skarpety letnie para 4 2 2
30 Skarpety zimowe para 4 2 2
31 Czapka zimowa szt. 1 1 -
32 Rękawice zimowe pięciopalcowe para 1 1 -

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.610

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia.
Data aktu: 30/03/2020
Data ogłoszenia: 07/04/2020
Data wejścia w życie: 22/04/2020